E-materiały do kształcenia zawodowego

Kontrola stanu technicznego elementów i instalacji energetyki odnawialnej

ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930

bg‑azure

Pomiary parametrów instalacji odnawialnych źródeł energii

FILM EDUKACYJNY

3

Spis treści

  1. Pomiary parametrów instalacji odnawialnych źródeł energii (materiał zasadniczy)Pomiary parametrów instalacji odnawialnych źródeł energii (materiał zasadniczy)

  2. Schemat budowy falownika (materiał uzupełniający)Schemat budowy falownika (materiał uzupełniający)

1

1. Pomiary parametrów instalacji odnawialnych źródeł energii (materiał zasadniczy)

R1W8ncNvTJwkL
Film pt. Pomiary parametrów instalacji odnawialnych źródeł energii dla klasyfikacji ELE.11 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, zawód Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej kod zawodu 311930

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

2

2. Schemat budowy falownika (materiał uzupełniający)

1
R9eDnKXbZlD4O1

Schemat budowy falownika

Na schemacie widoczne są takie elementy jak: korpus falownika, zespół listew zaciskowych sterownia, blok klawiszy. Na rysunku umieszczone jest, w pionowym rzędzie, pięć okrągłych ponumerowanych znaczników.

1. Falowinik
Pod znacznikiem kryje się treść:
Falownik (ang. inverter) jest niezbędnym elementem instalacji fotowoltaicznej, służącym do zmiany napięcia stałego na zmienne, którego parametry (amplituda, faza, częstotliwość napięcia) odpowiadają parametrom prądu w sieci energetycznej.
Falownik kontroluje pracę instalacji fotowoltaicznej i prowadzi statystyki produkcji energii. Dobierany jest m.in. ze względu na moc instalacji, miejsce montażu (klasa szczelności IP54 do IP65) czy sposób budowy.

2. Układ mostka
Pod znacznikiem kryje się treść:
Kluczowym elementem budowy falownika jest układ mostka kluczy półprzewodnikowych (najczęściej połączonych w mostek H), zbudowany z tranzystorów IGBT. Umożliwia on zmianę prądu stałego na przemienny.
Układ wejściowy wyposażony jest w kondensatory stabilizujące poziom napięcia stałego oraz przekształtnik podwyższający napięcie wejściowe. W układzie wejściowym urządzenia znajdują się elektroniczne moduły śledzenia punktów mocy maksymalnej MPPt (maximum power point tracker). MPP trackery pozwalają obciążyć instalację w sposób maksymalizujący jej efektywność.
Dodatkowo przy układzie wejściowym mogą znajdować się bezpieczniki i ograniczniki przepięć.
Układ wyjściowy wyposażony jest w dławiki i kondensatory poprawiające jakość wygenerowanego prądu przemiennego. Dodatkowo przy układzie wejściowym mogą znajdować się rozłączniki, bezpieczniki i ograniczniki przepięć.

3. Moduły
Pod znacznikiem kryje się treść:
Moduły solarne podłączone są do falownika po stronie DC, do zacisków DC+1, DC+2, których można używać dowolnie, gdyż są połączone wewnętrznie. Należy jednak zadbać o przejrzyste połączenie i ponumerowanie zacisków, tak aby w trakcie kontroli wiadomo było, które łańcuchy modułów fotowoltaicznych podłączone są do których gniazd.
Aby wykonać podłączenie, przewody solarne należy przeciągnąć przez gumowe przelotki‑uszczelki. Izolacja na końcówce przewodu musi zostać zdjęta na długość określoną przez producenta. W przypadku kabli o przekroju 16 mm kwadratowych końcówki powinny zostać zgniecione w kwadrat i podpięte do odbiornika zgodnie z instrukcją oraz dokręcone przy pomocy klucza dynamometrycznego. Wartość momentu dokręcającego musi być zgodna z wartością podaną w instrukcji falownika. Istotne jest prawidłowe dokręcenie odciążnika, który zapobiega przypadkowemu wyszarpnięciu przewodów z zacisków.

4. Przewody
Pod znacznikiem kryje się treść:
Przewody prądu przemiennego należy podłączać zgodnie z instrukcją producenta. Przewód ochronny PE zwykle układa się w nadmiarze, pozostawiając pętle, która ma zapobiec przypadkowemu wyrwaniu przewodu ze złącza np. w sytuacji uszkodzenia odciążnika. Trzy przewody zasilające podłącza się do przypisanych im złączy. Podobnie przewód neutralny, który musi być obowiązkowo uziemiony. Izolacja na końcówkach przewodów musi zostać zdjęta na długość określoną przez producenta, a same końcówki powinny zostać zgniecione w kwadrat i podpięte do odbiornika zgodnie z instrukcją. Przewody należy zamocować przy pomocy klucza dynamometrycznego. Wartość momentu dokręcającego musi być zgodna z wartością podaną w instrukcji falownika.

5. Dobór przewodów
Pod znacznikiem kryje się treść:
Dobór przewodów do instalacji fotowoltaicznej jest kluczowy dla jej bezpiecznego użytkowania i musi spełniać wymagania normy PN‑HD 60364‑4-41:2009. Dobierając przewody, należy uwzględnić m.in. rodzaj prądu i wartość napięcia znamionowego, wartość prądów maksymalnych i zwarciowych, wartość dopuszczalnych spadków napięcia, miejsce i sposób montażu przewodów oraz temperaturę otoczenia, a także niekorzystne warunki środowiskowe (jak promieniowanie UV, gazy, pary itp.).
Po stronie DC zwykle stosuje się przewody solarne (wyjątkiem jest sytuacja, gdy linia położona jest w ziemi - stosuje się wówczas przewody YKY lub YAKY). Przewody solarne są odporne na czynniki atmosferyczne, mają podwójną izolację i nie wymagają dodatkowych osłon.
Po stronie AC stosuje się przewody YDY (wewnątrz budynków) lub YKY (na zewnątrz), zawsze w dodatkowych przewodach instalacyjnych (rurkach, peszlach) chroniących przed promieniowaniem UV wszędzie tam, gdzie takie występuje.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

Powiązane ćwiczenia