RslxsccLgi4m3

Świadomy wybór ścieżki kształcenia lub zawodu to jeden z niezbędnych elementów skutecznie realizowanego doradztwa zawodowego, które ma istotny wpływ na funkcjonowanie absolwentów szkół na rynku pracy. Osoby, które podjęły decyzję o wyborze zawodu kierując się swoimi indywidualnymi preferencjami, predyspozycjami, uzdolnieniami, są bardziej usatysfakcjonowane, zaangażowane w naukę, a w dłuższej perspektywie lepiej przygotowane do uczestnictwa w rynku pracy. U podstaw świadomych wyborów zawodowych leży m.in. kompleksowa informacja o zawodach, w których kształcenie prowadzone jest w systemie oświaty w ramach szkolnictwa branżowego oraz o możliwościach nauki w systemie kształcenia zawodowego.

Portal INFOZAWODOWE, dostępny jako podzakładka na platformie epodreczniki.pl oraz bezpośrednio pod adresem www.infozawodowe.men.gov.pl, dostarcza wyczerpujących informacji na temat poszczególnych zawodów z klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego oraz dostęp do kompleksowych materiałów, w skład których wchodzą:

· materiały o zawodach – źródło wiedzy na temat zawodów szkolnictwa branżowego dla różnych grup wiekowych oraz informacji zapoznających dzieci ze światem zawodów;

· filmy zawodoznawcze – filmy prezentujące zadania zawodowe, codzienną pracę w zawodach oraz możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji;

· filmy 360 stopni – filmy będące formą wirtualnego spaceru po miejscach pracy, w których można samodzielnie obracać widok kamery i obserwować wykonywane prace oraz miejsca z dowolnej perspektywy, poznając w ten sposób lepiej specyfikę danego zawodu;

· quizy zawodoznawcze – interaktywne ćwiczenia, gry i interakcje pozwalające na zdobycie oraz weryfikację wiedzy o zawodach.

Celem portalu INFOZAWODOWE jest także nawiązanie współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami. Portal dostarcza też informacji na temat możliwości uzupełniania kwalifikacji na kursach zarówno przez uczniów jak i osoby dorosłe.

Portal INFOZAWODOWE został utworzony dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Korzyści dla uczniów i rodziców

Zapoznanie się z kompleksową informacją o zawodach zawartą na portalu INFOZAWODOWE oraz uwzględnienie preferencji i predyspozycji ucznia, daje szansę na podjęcie świadomej decyzji w zakresie wyboru ścieżki zawodowej, by w przyszłości mógł on odnieść sukces na rynku pracy. Na portalu można znaleźć nie tylko pełną informację o zawodach oraz prognozowane zapotrzebowanie na zawody, ale także praktyczne informacje z zakresu działalności szkół prowadzących kształcenie zawodowe w danym województwie i powiecie.

Korzyści dla przedstawicieli szkół

Zgromadzone w jednym miejscu i odpowiednio przygotowane informacje można wykorzystać do nawiązywania współpracy z pracodawcami, w tym do organizowania praktycznej nauki zawodu.

Korzyści dla pracodawców

Poprzez portal INFOZAWODOWE można przekazać  informację o proponowanych miejscach realizacji praktycznej nauki zawodu,  praktyk zawodowych i staży uczniowskich oraz o ofertach pracy. Ułatwia to współpracę ze szkołami oraz szybsze pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników.

Więcej informacji na www.infozawodowe.men.gov.pl oraz www.epodreczniki.pl

Na portal INFOZAWODOWE można się też dostać poprzez odnośnik znajdujący się na stronie epodreczniki.pl – po kliknięciu w kafelek pn. kształcenie zawodowe jest to pierwsza pozycja na rozwijalnej liście.

Działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

RVmGhhJiyJhUC