Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Analizując treści zawarte w tym materiale przypomnisz sobie definicję potęgi o wykładniku wymiernym i prawa działań na potęgach. Przykłady pokazują zastosowania tych praw.

Potęga o wykładniku 1n
Definicja: Potęga o wykładniku 1n

Dla dowolnej liczby nieujemnej a i liczby naturalnej n większej od 1 przyjmujemy

a1n=an.

Dla liczby naturalnej n większej od 1, liczby całkowitej m i liczby dodatniej a przyjmujemy

amn=amn.

W szczególności, gdy m=1 otrzymujemy  a1n=an. Równość tę przyjmujemy też dla a=0. Poznane wcześniej twierdzenia o działaniach na potęgach o całkowitych wykładnikach są prawdziwe również wtedy, gdy wykładnik jest liczbą wymierną. Mamy zatem:

Działania na potęgach
Definicja: Działania na potęgach

Dla dowolnej liczby dodatniej a i dowolnych liczb wymiernych xy prawdziwe są równości

  • ax·ay=ax+y (wzór na iloczyn potęg o tych samych podstawach)

  • axa =ax-y (wzór na iloraz potęg o tych samych podstawach)

  • axy=ax·y (wzór na potęgę potęgi)

Dla dowolnych liczb dodatnich ab oraz dowolnej liczby wymiernej x prawdziwe są równości

  • ax·bx=a·bx (wzór na iloczyn potęg o tych samych wykładnikach)

  • axbx=abx (wzór na iloraz potęg o tych samych wykładnikach)

RXn005NBru1WD11
Ćwiczenie 1
Połącz w pary. 23 Możliwe odpowiedzi: 1. 415, 2. 413, 3. 414, 4. 212, 5. 0.5, 6. 213, 7. 84, 8. 0.53, 9. 85 43 Możliwe odpowiedzi: 1. 415, 2. 413, 3. 414, 4. 212, 5. 0.5, 6. 213, 7. 84, 8. 0.53, 9. 85 0.512 Możliwe odpowiedzi: 1. 415, 2. 413, 3. 414, 4. 212, 5. 0.5, 6. 213, 7. 84, 8. 0.53, 9. 85 814 Możliwe odpowiedzi: 1. 415, 2. 413, 3. 414, 4. 212, 5. 0.5, 6. 213, 7. 84, 8. 0.53, 9. 85 45 Możliwe odpowiedzi: 1. 415, 2. 413, 3. 414, 4. 212, 5. 0.5, 6. 213, 7. 84, 8. 0.53, 9. 85 2 Możliwe odpowiedzi: 1. 415, 2. 413, 3. 414, 4. 212, 5. 0.5, 6. 213, 7. 84, 8. 0.53, 9. 85 44 Możliwe odpowiedzi: 1. 415, 2. 413, 3. 414, 4. 212, 5. 0.5, 6. 213, 7. 84, 8. 0.53, 9. 85 0.513 Możliwe odpowiedzi: 1. 415, 2. 413, 3. 414, 4. 212, 5. 0.5, 6. 213, 7. 84, 8. 0.53, 9. 85 815 Możliwe odpowiedzi: 1. 415, 2. 413, 3. 414, 4. 212, 5. 0.5, 6. 213, 7. 84, 8. 0.53, 9. 85
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
Przykład 1

Wykażemy, że:

3212+1812=9812.

Po lewej stronie równości zamieniamy potęgi na pierwiastki.

3212+1812=32+18=42+32=72.

Po prawej stronie równości postąpimy podobnie

9812=98=72.

Z tego wynika, że obie strony równości są równe.

3212+1812=9812.
Przykład 2

Sprawdzimy, czy liczby x=312+2 oraz y=7+4·31212 są równe. Podnosimy obie strony pierwszej równości do kwadratu

x2=312+22.

Stosujemy wzór na kwadrat sumy.

( 3 1 2 + 2 ) 2 = ( 3 1 2 ) 2 + 2 2 3 1 2 + 4 = 3 + 4 3 1 2 + 4 = 7 + 4 3 1 2 .

Podobnie podnosimy obie strony drugiej równości do kwadratu.

y2=7+4·312122=7+4·3121=7+4·312.

Zatem

x2=y2.

Liczby x oraz y są dodatnie. Stąd, że ich kwadraty są równe, wynika, że liczby również są równe.

x=y.