Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Ja powinienem pomagać rodzicom. Czasowniki modalne

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń:

 • wie jakie są czasowniki modalne w języku niemieckim,

 • zna szyk zdania z czasownikami modalnymi.

b) Umiejętności

Uczeń:

 • wymawia prawidłowo pod względem fonetycznym poznane czasowniki,

 • potrafi odmienić czasowniki modalne,

 • potrafi utworzyć zdanie oznajmujące z czasownikiem modalnym,

 • potrafi ułożyć zdanie z rozsypanki wyrazowej,

 • potrafi prawidłowo zapisać poznane słownictwo.

2. Metoda i forma pracy

Praca z całą klasą, praca indywidualna i w parach.

3. Środki dydaktyczne

Fotokopie: z rozsypanką wyrazową, z czasownikami modalnymi, z ćwiczeniem z ulubionymi przedmiotami dziewczynki, z ćwiczeniem do uzupełnienia, z obrazkiem prezentującym obowiązki Michała

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

Nauczyciel przypomina wraz z uczniami wszystkie czasowniki modalne. Uczniowie ustnie odmieniają poszczególne czasowniki. Nauczyciel zwraca uwagę, że odmiana każdego z nich jest wyjątkowa i wygląda dokładnie tak samo w formie pierwszej i trzeciej liczby pojedynczej. Kolejnym elementem, na który zwraca uwagę nauczyciel, jest szyk wyrazów w zdaniu z czasownikami modalnymi: czasownik modalny musi stać odmieniony na drugim miejscu, a drugi czasownik w formie bezokolicznika na końcu zdania. Uczniowie łączą nazwę czasownika modalnego z jego tłumaczeniem (załącznik 1).

b) Faza realizacyjna

 1. Uczniowie ćwiczą tworzenie zdań z czasownikami modalnymi. Pomoże im w tym rozsypanka wyrazowa (załącznik 2).

 2. Uczniowie piszą pełne zdania z czasownikiem modalnym „mögen” patrząc na rysunek Ich zadaniem jest wymienić przedmioty, jakie lubi Ewa. należy zwrócić uwagę na przypadek (Akkusativ) oraz prawidłowy szyk w zdaniu z czasownikiem modalnym (załącznik 3).

 3. Uczniowie uzupełniają zdania czasownikiem modalnym „müssen”. Należy go prawidłowo odmienić przez osoby i wpisać w luki. (załącznik 4).

 4. Uczniowie opisują obowiązki Michała w domu z zastosowaniem czasownika modalnego „sollen” (załącznik 5).

c) Faza podsumowująca

Uczniowie jeszcze raz przypominają znaczenie poznanych czasowników modalnych. Ostatnim zadaniem będzie wymyślenie przez uczniów kilku zdań w języku niemieckim z użyciem każdego z poznanych czasowników modalnych. Chętni uczniowie odczytują swoje zdania na forum klasy. nauczyciel koryguje ewentualne błędy.

5. Bibliografia

A.Spier, Mit Spielen Deutsch lernen, Cornelsen Scriptor, Frankfurt am Main 1981.

6. Załączniki

Załącznik 1.

Czasowniki modalne i ich tłumaczenie.

Rysunek: Karolina Majchrzak.

R1FTuRx78mFCZ

Załącznik 2.

Rozsypanka wyrazowa.

Rysunek: Karolina Majchrzak.

Załącznik 3.

Napisz, jakie przedmioty lubi Ewa.

R1EJkpT226k07

Rysunek: Karolina Majchrzak.

Załącznik 4.

R1eidVDFQZtbm

Rysunek: Karolina Majchrzak.

Załącznik 5.

Napisz, jakie obowiązki ma w domu Michał!

Rysunek: Karolina Majchrzak.

b) Zadanie domowe

Nauczyć się odmiany czasowników modalnych oraz ich znaczenia i szyku w zdaniu z czasownikiem modalnym. Zastanowić się nad swoimi obowiązkami w domu, by móc w kilku zdaniach zaprezentować je na kolejnej lekcji.

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

brak

R1VHCcj5INPm0

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 235.41 KB w języku polskim
RVKiSYoJhZnEW

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 143.50 KB w języku polskim