Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
REFzR5Y2BTM6I
Oś czasu:
R486OMEpmw8cG
R1ZaOmudwpS5N
Ćwiczenie 1
Przeczytaj i wskaż poprawne informacje. Jedną z przyczyn wybuchu powstania kościuszkowskiego listopadowego była utrata suwerenności po drugim rozbiorze Rzeczypospolitej. Na dowódcę powstania wybrano Tadeusza Mateusza Kościuszkę, który zyskał sławę w walce o niepodległość Stanów Zjednoczonych oraz w wojnie z Rosją 1792 1791 roku, w obronie Konstytucji 3 maja. W dniu 24 marca 1794 roku w Krakowie Tadeusz Kościuszko złożył przysięgę, w której ślubował walkę o niepodległość, wolność i odzyskanie granic. Z powodu małej liczebności wojsk do powstania, jako oddziały pomocnicze, włączeni zostali kosynierzy. Bitwa pod Racławicami rozegrała się 4 kwietnia 1794 roku, dzięki kosynierom zakończyła się porażkąsukcesem powstańców i przyspieszyła wybuch insurekcji na terenach Rzeczypospolitej. W bitwie pod Szczekocinami Racławicami szczególnie odznaczył się Wojciech Bartos, który został nobilitowany i któremu nadano nazwisko Głowacki. W maju 1794 r. ogłoszono Uniwersał połaniecki, czyli akt prawny, w którym stwierdzono nadanie wolności osobistej chłopom mieszczanom i obniżenie ich zobowiązań wobec szlachty. Ostatnia bitwa insurekcji kościuszkowskiej rozegrała się 10 października pod Maciejowicami. Tadeusz Kościuszko został ranny podczas walki. Po przegranej bitwie dowódcę powstania wzięto do niewoli. Ostateczną klęską insurekcji kościuszkowskiej była kapitulacja pod Radoszycami, która nastąpiła 16 listopada 1794 1795 roku.
RU8Sz9uJfsbkj1
Ćwiczenie 2
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 3

Przeczytaj tekst.

Roku 1794 (…) miesiąca listopada rano o godzinie 5 moskiewskie wojska stojące naprzeciw naszym puścili jedną rakietę spod Radzymina. (…) O godzinie samej szóstej puszczono rakiet dwanaście razem, to się znaczyło na rozpoczęcie wystrzałów razem ze wszystkich armat i ręcznej broni. Więc za daniem takich znaków zaraz dali ze wszystkich armat razem ognia, aż tu z prawej strony, od koszar gwardiackich Moskale ponad samą Wisłą wdarli się na Pragę i zaczęli strasznym sposobem domy palić i ludzi bez pardonu zabijać. Nasi się niezmiernie bronili, ale kiedy Moskale wyszli od tego miejsca, gdzie ich się najmniej z tej strony spodziewano.

Indeks górny J. Kiliński, Pamiętniki, opracował S. Herbst, Warszawa 1958, s. 169–170, [w] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, z. 22, Powstanie Kościuszkowskie, oprac. W. Bortnowski, Warszawa 1959, s. 33. Indeks górny koniec

Ćwiczenie 4

Przyjrzyj się ilustracji, a następnie wykonaj ćwiczenia.

R1Xa3QwlLDWah
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Rzez_Pragi.jpg - Obraz Aleksandra Orłowskiego rzeź Pragi znajduje się w Wikimedia Commons – repozytorium wolnych zasobów.
Ćwiczenie 5

Opisz, co widzisz na obrazie.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 6

Oceń postępowanie wojsk rosyjskich wobec ludności cywilnej zamieszkującej prawobrzeżną Warszawę (Pragę).

uzupełnij treść
RldyVHXLucZCG
Ćwiczenie 7
zadanie interaktywne
R1NTC7hOLVjAq
Ćwiczenie 8
Warszawa po III rozbiorze znalazła się w granicach Możliwe odpowiedzi: 1. Prus., 2. Austrii., 3. Rosji.
R1drX1NrcSlJM
Ćwiczenie 9
Gdańsk został odebrany I Rzeczpospolitej przez Prusy w czasie Możliwe odpowiedzi: 1. I rozbioru., 2. II rozbioru., 3. III rozbioru.
R10k9EeLdmJpa
Ćwiczenie 10
Uszereguj chronologicznie wydarzenia związane z powstaniem kościuszkowskim, rozpoczynając od tego, które miało miejsce najwcześniej. Elementy do uszeregowania: 1. bitwa pod Maciejowicami, 2. rzeź mieszkańców Pragi, 3. Uniwersał Połaniecki
Warto przeczytać:

Powstanie kościuszkowskie

Upadek Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida