Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Temat lekcji: Powstanie Wielkopolskie 1918 – walka o włączenie Wielkopolski do odrodzonej Polski

Cele operacyjne:

Po zakończonej lekcji uczeń:

Pamięta:

 • Pojęcia: Powstanie Wielkopolskie.

 • Daty: 27. XII. 1918.

 • Postaci: Dowbór‑Muśnicki, Paderewski, Taczak.

Rozumie:

 • Dlaczego wybuchło powstanie wielkopolskie.

Potrafi:

 • Wymienić skutki powstania.

 • Wskazać na mapie Wielkopolski główne ośrodki walk powstańczych.

 • Wskazać na mapie Europy (Europa po I wojnie światowej) Wielkopolskę i Polskę.

 • Opowiedzieć o przebiegu walk powstańczych.

 • Uporządkować wydarzenia według chronologii.

Metody:

Praca z mapą, praca z komputerem, praca z tekstem, ilustracje.

Środki dydaktyczne:

Mapa Wielkopolski, mapa „Odbudowa państwa polskiego w latach 1918‑1922”, gazetka ścienna dotycząca powstania wielkopolskiego, komputer, Krzyż Powstańczy.

Przebieg lekcji:

a/ Faza przygotowawcza

 1. Nauczyciel nawiązuje do poprzedniej lekcji: Kiedy Polska odzyskała niepodległość? Z kim Polacy musieli walczyć o wolność?

 2. Nauczyciel informuje, że zezwolono na utworzenie państwa, jednak nie posiadało ono granic i Polacy sami musieli je ustalić.

b/ Faza realizacyjna

 1. Nauczyciel prezentuje mapę ziem polskich po odzyskaniu niepodległości, zwraca uwagę, że Wielkopolska znajdowała się poza granicami odrodzonej Polski. Zadaje pytanie: Jak to się stało, że Wielkopolska została jednak włączona do Polski?

 2. Zapis tematu na tablicy i w zeszytach:

Powstanie Wielkopolskie – walka o włączenie Wielkopolski do odrodzonej Polski.

 1. Czego dowiadujemy się z tematu lekcji?

 2. Wypowiedzi uczniów, którzy następnie formułują wniosek: Na terenie Wielkopolski wybuchło powstanie.

 3. Prezentacja mapy Wielkopolski – uczniowie otwierają stronę internetową www.eligiusztomkowiak.jdm.pl – powstanie wielkopolskie - mapa powstania. Wykonują zadania otrzymane na kartkach od nauczyciela posługując się mapą.

Zadanie1

W jakim mieście wybuchło powstanie najwcześniej?

Zadanie 2

Wypisz z mapy główne ośrodki ruchu powstańczego Wielkopolsce, o które toczyły się zaciekłe walki z Niemcami.

Zadanie3

Określ położenie Kępna, Nowego Tomyśla, Nakła i Wrześni w stosunku do Poznania.

RlQCSthX4OzEi

Zrzut ekranu strony www z mapą Powstania Wielkopolskiego

 1. Nauczyciel opowiada o przebiegu walk powstańczych Poznaniu.

 2. Uczniowie otwierają galerię zdjęć na stronie internetowej i wypisują nazwiska najważniejszych postaci związanych z powstaniem wielkopolskim i określają, jaką rolę odegrały w powstaniu.

 3. Nauczyciel prezentuje mapę „Polska w okresie międzywojennym”, uczniowie szukają na niej Wielkopolski i wyciągają wniosek:

Powstanie zakończyło się sukcesem.

c/ Faza podsumowująca

 1. Podsumowanie – praca w grupach. Uczniowie porządkują wydarzenia z czasów powstania wielkopolskiego według chronologii. /załącznik1/

Zadanie domowe:

Dowiedz się, w jaki sposób odznaczano powstańców wielkopolskich, narysuj Wielkopolski Krzyż Powstańczy. Dowiedz się, czy ktoś z twoich krewnych walczył w powstaniu.

Załącznik 1

Rozejm w Rewirze - 1919r. – Państwa zwycięskie przyznają niepodległej Polsce Wielkopolskę.

Śmierć pierwszego powstańca Józefa Ratajczaka.

1914 r. wybucha I wojna Światowa.

W Wielkopolsce tworzą się organizacje, które przygotowują polską młodzież do walki o niepodległość.

24 grudnia 1918 r. poznaniacy zasiadają do kolacji wigilijnej.

Stanisław Taczak obejmuje dowództwo nad oddziałami powstańczymi.

W niemieckiej niewoli rodzice dbają o patriotyczne wychowanie polskich dzieci.

Polacy rozbrajają Niemców i zajmują ważne dla dalszej walki miejsca w Poznaniu.

Wybucha powstanie wielkopolskie 27. 12. 1918 r.

11 listopada 1918 r. – zakończenie I wojny światowej i odzyskanie niepodległości przez Polskę.

Józef Dowbór‑Muśnicki staje na czele wojsk powstańczych.

Ignacy Jan Paderewski przybywa do Poznania.

1795 – ostatni rozbiór Polski – nasz kraj znika na 123 lata z map Europy.

Wielkopolska po 123 latach niewoli wraca do Macierzy – Polski.

RqKPjvXpIzWrX

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 407.00 KB w języku polskim
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida