Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Poznajemy przymiotnik

Cele lekcji

Wiadomości

Uczeń:

 • wie czym jest przymiotnik,

 • wie przez co odmienia się przymiotnik.

Umiejętności

Uczeń:

 • potrafi rozpoznać i nazwać przymiotnik,

 • odmienia przymiotnik przez rodzaj i liczbę .

Metoda i forma pracy

Podająca, zajęć praktycznych, indywidualna.

Środki dydaktyczne

Ćwiczenia wykonywane w trakcie lekcji.

Przebieg lekcji

Faza przygotowawcza

Nauczyciel zapisuje na tablicy wyrazy: piłka, samochód, lody, ogórek.

Faza realizacyjna

 1. Nauczyciel prosi uczniów, aby podali opisy jakie te rzeczy mogą być.

 2. Nauczyciel informuje uczniów co to jest przymiotnik, na jakie pytania odpowiada.

 3. Uczniowie zapisują w zeszytach zdanie informujące o przymiotniku.

 4. Nauczyciel proponuje uczniom zabawę podczas której jeden uczeń wybiera sobie jakiś przedmiot w klasie lub poza klasą i opisuje go kolegom z pomocą samych tylko przymiotników. Uczeń, który pierwszy odgadnie o jaki przedmiot chodzi, jest kolejnym, które opisuje coś.

 5. Następnie nauczyciel informuje uczniów przez co odmienia się przymiotnik.

 6. Uczniowie wspólnie z nauczycielem określają liczbę i rodzaj podanych przez nauczyciela przymiotników.

 7. Do informacji zapisanych w zeszytach uczniowie sami dopisują część mówiącą o odmianie przymiotników.

Faza podsumowująca

Nauczyciel sprawdza zapiski uczniów.

5. Bibliografia

6. Załączniki

a) Zadanie domowe

Zadaniem uczniów jest podać jak najwięcej przymiotników określających wyrazy: drzewo, dom, rzeka, samochód.

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

Brak

RHT2Hw9nx4NoW

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 71.85 KB w języku polskim
R12OMhMcZICQI

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 16.50 KB w języku polskim