Strona główna Poznajemy rodzinne koligacje greckich bóstw
Powrót
Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Poznajemy rodzinne koligacje greckich bóstw

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń:

  • zna wybrane mity,

  • wie, w jaki sposób Grecy przedstawiali funkcjonowanie świata ludzi i bogów,

  • wie, jakie obowiązki spoczywały na poszczególnych bóstwach.

b) Umiejętności

Uczeń potrafi:

  • opisać greckich bogów, podać ich atrybuty,

  • wskazać miejsca przebywania poszczególnych bóstw.

2. Metoda i formy pracy

Praca z tekstem, manualne techniki plastyczne.

3. Środki dydaktyczne

Kilka kartonów lub brystoli (szarych lub białych), kredki, flamastry, farby, nożyczki, klej.

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

Na wstępie zajęć nauczyciel wypisuje (oczywiście z pomocą uczniów) wszystkie imiona greckich bóstw, które uczniowie poznali na lekcjach poświęconych omawianiu mitów.

Lista zostaje zapisana na tablicy.

b) Faza realizacyjna

  1. Uczniowie zostają podzieleni na zespoły. Każda grupa będzie musiała umieścić na swoim kartonie bogów i inne postacie, które najczęściej mogły przebywać w określonym miejscu. Aby wykonać te plansze, uczniowie najpierw przypisują imiona bohaterów mitologii do określonych sfer ich życia.

NIEBIOSA:

Zeus, Hera, Apollo, Hermes, Atena, Ares, Pegaz, Boreasz, Zefir, Helios, Hebe, Ganimedes, Hory

ZIEMIA:

Demeter, Prometeusz, Artemida, Herakles, Muzy, Driady, Satyrowie, Centaurowie, Dedal, Minos, Pazyfae, Alkmena

HADES:

Hades, Persefona, Hefajstos, Charon, Cerber, Tanatos, Syzyf, Ikar

OCEAN:

Posejdon, Afrodyta, Nimfy

Uczniowie pracujący w zespołach nie tylko przygotowują plansze, ale muszą również sprawdzić informacje na temat postaci żyjących w ich części greckiego świata.

  1. Po zakończeniu prac nad planszami należy wszystkie elementy składowe połączyć. Powstanie plansza przedstawiająca greckie wyobrażenia na temat świata. Warto też przygotować planszę lub spis poszczególnych bogów z ich atrybutami, czyli przedmiotami dla nich charakterystycznymi.

Zeus – błyskawica w dłoni

Posejdon – trójząb i sieć rybacka

Hades – jabłko granatu

Demeter – kłos zboża

Atena – tarcza, hełm na głowie, na ramieniu sowa

  1. Następnie nauczyciel rozdaje kartoniki w dwóch kolorach (karta pracy - załącznik 1). Na kartonikach zielonych znajdują się związki frazeologiczne pochodzące z mitologii, a na kartonikach niebieskich znaczenia tych związków. Oczywiście pracę należy zacząć od wyjaśnienia, czy też raczej przypomnienia, co nazywamy związkiem frazeologicznym.

c) Faza podsumowująca

Na zakończenie zajęć dotyczących mitów greckich warto przypomnieć uczniom, że opowieści te doczekały się też rzymskiej wersji. Mity nie zostały zmienione, a Rzymianie zastąpili imiona greckie imionami rzymskimi.

Poza tym mitologia jest obecna w wielu dziedzinach naszego życia. Wszędzie możemy spotkać nazwy zaczerpnięte z mitów. Wszystkie planety w naszym układzie słonecznym posiadają nazwy pochodzące od Greków lub Rzymian.

5. Bibliografia

J. Parandowski, Mitologia Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1979.

6. Załączniki

Karta pracy ucznia

załącznik 1

ZWIĄZEKFRAZEOLOGICZNY

ZNACZENIE

czyn prometejski

nadludzkie poświęcenie

ikaryjskie loty

spełnianie marzeń

syzyfowa praca

praca nadaremna

róg obfitości

nieprzebrane dobra

stajnia Augiasza

wielki nieporządek

7. Czas trwania lekcji

2 x 45 minut

8. Uwagi do scenariusza

Scenariusz przeznaczony jest do realizacji w klasie 5.

RcwvyHpOoC6ww

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 114.76 KB w języku polskim
R18WbXIG52YFA

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 24.00 KB w języku polskim