Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor/autorka

Agnieszka Górecka

1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła podstawowa - klasa VII

2. Przedmiot

informatyka

3. Temat zajęć

Praca nad prezentacją multimedialną - Dzień Kobiet i Mężczyzn.

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

7. Cel ogólny zajęć

 1. uporządkowanie wiedzy na temat prezentacji multimedialnej,

 2. przypomnienie cech dobrej prezentacji.

8. Cele szczegółowe zajęć

 1. opisuje cechy dobrej prezentacji

 2. tworzy prezentacje multimedialne

 3. dodaje obrazy do slajdów

 4. stosuje efekty przejścia między slajdami

 5. umieszcza muzykę i film w prezentacji

 6. prezentuje swoją pracę

 7. umie współpracować w grupie

9. Metody i formy pracy

Metody pracy:

 • pogadanka,

 • rozmowa kierowana,

 • burza muzgów,

 • pokaz.

Formy Pracy:

 • praca indywidualna,

 • praca grupowa.

10. Środki dydaktyczne

11. Wymagania w zakresie technologii

Każdy uczeń powinien dysponować sprzętem komputerowym(laptop, tablet, smartfon) z dostępem do Internetu.

12. Przebieg zajęć

 • Aktywność 1

 • Aktywność 2

  • Temat: Refleksja - analiza powtórzonych wiadomości i wykonanych zadań.

  • Czas trwania: 5

  • Opis aktywności:

   Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela:

   1. Jak powinna wygladać dobrze wykonana prezentacja?

   2. W jakich programach można wykonać prezentację?

   3. Jakie zalety niesie za sobą wykonanie dobrej prezentacja?

 • Aktywność 3

 • Aktywność 4

  • Temat: Prezentacja wykonanej pracy.

  • Czas trwania: 15

  • Opis aktywności:

   Zaprezetowanie prac wszystkich grup na platformie https://padlet.com/marta1302/8nlpi5ool4j6eoov

   1. wyznaczenie w grupie osoby, która zaprezentuje prace.

   2. prezentacja wszystkich prac.

   3. samoocena zdobytch wiadomości.

13. Sposób ewaluacji zajęć

Ankieta z pytaniami dostepna na: 

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId%3DPtSx7Hb8WkW_HQMd75UyY51pnDAHiZtOlIt_QIPR1d9UM1U3QktZSDFOMkFES1lQREVIQUlBU0lPOC4u%26Token%3D0885fea31068417785aac0ac0c72fb93

Zadane pytania.

 1. Czy jesteś zadowolony/zadowolona z efektów swojej pracy?

 2. Co było dla Ciebie najłatwiejsze na lekcji?

 3. Co sprawiło najwięcej problemów?

 4. W jakim stopniu wiadomości są dla Ciebie zrozumiałe?

14. Licencja

CC0 1.0 Universal - Przekazanie do Domeny Publicznej. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

16. Materiały pomocnicze

17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Tak

18. Forma prowadzenia zajęć

zdalna

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida