Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Praca w edytorze grafiki Paint

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń:

 • posługuje się terminologią komputerową,

 • zna podstawowe rodzaje plików graficznych,

 • zna pojęcie program, plik graficzny.

b) Umiejętności

Uczeń potrafi:

 • posługiwać się narzędziami do edycji grafiki,

 • wstawiać i kasować elementy graficzne,

 • wydrukować dokument.

2. Metoda i forma pracy

Pogadanka, pokaz, ćwiczenia praktyczne z komputerem, praca z całą klasą, praca w parach przy komputerze.

3. Środki dydaktyczne

Komputer, oprogramowanie, drukarka, film nagrany przez nauczyciela.

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

Przywitanie się z uczniami, sprawdzenie listy obecności, podanie tematu zajęć. Wprowadzenie do tematu zajęć. Pokaz pliku przygotowanego przez nauczyciela obrazującego wykorzystanie narzędzi do edycji grafik (www.szkolajakdom.katowice.pl/paint.avi). Nauczyciel prosi uczniów o włączenie komputerów i otworzenie edytora Paint.

b) Faza realizacyjna

 1. Nauczyciel omawia podstawowe narzędzia do edycji grafiki:

R1APsGAcN1GGP

- zaznacz dowolny kształt (narzędzie służące do zaznaczania kształtów np. w celu ich skopiowania),

- gumka (narzędzie umożliwiające ścieranie narysowanych obiektów, po wybraniu tego narzędzie w polu wyboru cechy można ustalić grubość gumki),

- wypełnianie kolorem (narzędzie umożliwiające wypełnienie kolorem różnych obiektów),

- wybierz kolor (narzędzie umożliwiające pobranie koloru z rysunku),

- lupa (narzędzie umożliwiające powiększenie fragmentu rysunku),

- ołówek (narzędzie służące do rysowania cienkich linii, których grubości nie można zmieniać),

- pędzel (narzędzie służące do rysowania, po wybraniu tego narzędzie w przyborniku pojawia się paleta koloru, w polu wyboru cech można ustalić grubość pędzla),

- aerograf (narzędzie umożliwiające uzyskanie efekt rozpylenia koloru),

- tekst (zestaw narzędzi służący do edycji tekstu),

- linia (narzędzie służące do rysowania prostych i odcinków, po kliknięciu na ten element w polu wyboru wyświetla się grubość linii),

- krzywa (narzędzie umożliwiające rysowanie dowolnych krzywych),

- prostokąt (narzędzie umożliwiające rysowanie prostokątów i kwadratów),

- koło (narzędzie dzięki któremu możemy narysować koło).

 1. Uczniowie przechodzą do pracy samodzielnej:

Wykonanie rysunku – Kartka świąteczna

c) Faza podsumowująca

Uczniowie zapisują swoją prace. Nauczyciel sprawdza poprawność wykonanych zadań, ocenia prace uczniów.

5. Bibliografia

 1. Brehmer A., Poznajemy Informatykę, Videograf, Katowice 2002.

 2. Grubiel H., Technologia Informacyjna, WSiP, Warszawa 2004.

 3. Heathocote O., Informatyka w szkole, ReadMe, Łódź 2005.

 4. Hermanowska G., Technologia Informacyjna, Operon, Gdynia 2005.

 5. Koba G., Technologia Informacyjna, Migra, Warszawa 2002.

 6. Mordaka M., Informatyka 2005, Czarny Kruk, Bydgoszcz 2005.

 7. Nęcka E., Trening twórczości. Podręcznik dla psychologów, pedagogów i nauczycieli, Impuls, Kraków 1998.

 8. Nowakowski Z., Informatyka bez tajemnic, Edu‑Mikom, Warszawa 1999.

 9. Szmidt J.K*., Dydaktyka twórczości. Koncepcje – Problemy – Rozwiązania*, Impuls, Kraków 2003.

6. Załączniki

brak

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

brak

R11YXoNQ4DcWJ

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 111.25 KB w języku polskim
R1X5nkYysRgOK

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 26.50 KB w języku polskim