Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Udostępnij materiał Dodaj całą stronę do teczki

Praca z uczniami ze środowisk uchodźczych – szkolenie dla konsultantów i doradców metodycznych

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza  na szkolenie metodyczne „Kompetencje metodyczne  nauczycieli niezbędne w pracy z uczniami ze środowisk uchodźczych z Ukrainy”. Szkolenie jest kierowane do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, nauczycieli  oraz kadry zarządzającej szkół podstawowych, w których uczą się uczniowie uchodźcy z Ukrainy. Szkolenie ma charakter kaskadowy – uczestnicy będą proszeni o zorganizowanie podobnych szkoleń w swoich placówkach i przekazanie pozyskanej wiedzy nauczycielom, pracującym w klasach z uczniami uchodźcami z Ukrainy.

Szkolenie kaskadowe dla konsultantów i doradców metodycznych obejmuje 56 godzin, w ramach których zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • regulacje prawne dot. dziecka z doświadczeniem migracji w polskiej szkole

  • charakterystyka ucznia z doświadczeniem migracji (UDM) rozpoczynającego naukę

  • publikacje i materiały przydatne w prowadzeniu zajęć z uczniem uchodźczym

  • zespół wsparcia UDM – czym jest i jak go zbudować

  • kluczowe kompetencje szkolne w dydaktyce języka polskiego jako obcego, który jest docelowo językiem edukacji szkolnej

  • proces prymarnej oraz wtórnej alfabetyzacji UDM

  • kształcenie słuchu fonematycznego oraz poprawnej artykulacji w dydaktyce języka polskiego jako obcego.

Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w materiały dydaktyczne, które umożliwią im poprowadzenie podobnych szkoleń w swoich instytucjach.

Harmonogram szkoleń, sylabus oraz formularz zapisów znajduje się na stronie systemu rekrutacji ORE.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida