Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Praktyczny poradnik o tym, kogo i w jaki sposób przygotować do świadomego korzystania z przysługujących mu praw, składający się z trzech części. 

Pierwsza część zawiera kompendium wiedzy o prawach i wolnościach człowieka, w tym o prawach dziecka. Stanowi merytoryczną bazę, z której warto korzystać.

Druga, zatytułowana: Praca z dorosłymi - program zajęć warsztatowych, znajduje sięopis zajęć przeprowadzonych w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie dla przedstawicieli nadzoru pedagogicznego, wizytatorów pełniących w kuratoriach oświaty funkcję rzecznika praw ucznia bądź konsultanta wspierającego pracę innych osób odpowiedzialnych za realizowanie tej problematyki w szkołach.

Trzecia część: Praca z dziećmi i młodzieżą -scenariusze zajęć lekcyjnych to propozycje lekcji adresowane do różnych grup wiekowych.

Wybór poszczególnych tematów dokonany został na podstawie wiedzy i doświadczenia nauczycieli, wdrażających tę tematykę od wielu lat w szkołach różnego typu.

R15sNSGapCMAQ

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 5.84 MB w języku polskim
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida