Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Prerafaelici a literatura

Cele lekcji

Wiadomości

informacje dotyczące Prerafaelitów i ich sztuki

Metoda i forma pracy

metody podające:

- wykład

Formy pracy:

- indywidualna

Środki dydaktyczne

Prezentacja, test

Przebieg lekcji

Faza przygotowawcza

Przywitanie uczniów.
Sprawdzenie obecności.
Przedstawienie uczniom celów lekcji.
Zapisanie na tablicy tematu lekcji.

Faza realizacyjna

Wykład nauczyciela:

Nowy ruch artystyczny – Prerafaelici – powstał w roku 1848. Przeciwstawiał się przede wszystkim akademizmowi. Bractwo Prerafaelitów tworzyli przede wszystkim: Dante Gabriel Rossetti, William Holman Hunt, John Everett Millais. Byli to studenci Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Londynie. Swoją sztukę oparli na wzorach włoskiego malarstwa XIV i XV wieku. Na czym polegała ich technika wyrazu? Przede wszystkim ich sztuka charakteryzowała się brakiem światłocienia i obecnością płaszczyzn zamalowywanych jasnymi czystymi kolorami. Postaci przedstawiali realistycznie. Miały one naturalne pozy. Malarze ci nie stosowali klasycznych zasad kompozycji. Interesowały ich głównie detale. Novum stanowiło malowanie obrazów na świeżym powietrzu, przedtem bowiem malarze tworzyli w pracowniach. Ciekawa była też technika. Prerafaelici malowali na białym tle. To powodowało, że kolory stawały się czyste. Na początku malowano płótno białą farbą, która musiała wyschnąć. Potem pojawiały się czarne kontury. Następnie jeszcze raz te kontury malowano białą farbą. Ta warstwa nie mogła wyschnąć, pokrywano ją kolorami. Aby nie połączyć barwników, trzeba było robić to z niesamowitą delikatnością. Problem w tym, że taka technika powodowała, że Prerafaelici malowali obrazy bardzo wolno, zwłaszcza że zwracali bardzo dużą uwagę na szczegóły.

Nauczyciel wyświetla prezentację PowerPoint, która ukazuje związki Prerafaelitów z literaturą. Omawia dwa dzieła: pierwsze to „Ofelia”, obraz, którego autorem jest John Everett Millais. Ofelia ma rysy Lizzie Siddal. Historycy sztuki zwracają uwagę na precyzyjny rysunek roślinności, co dowodzi kunsztu malarza. Te same rysy twarzy posiada kobieta z obrazu Dantego Gabriela Rossettiego „Beata Beatrycze”. Rossetti był w Lizzie Siddal zakochany i spędził z nią całe życie.

Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy. Mają wypełnić je indywidualnie. Potem nauczyciel wskazuje uczniów, którzy czytają konkretne pytanie i odpowiadają na nie. W razie potrzeby nauczyciel uzupełnia odpowiedzi.

Nauczyciel kontynuuje wykład:

Obrazy bractwa można było zobaczyć w Akademii Królewskiej. Nie cieszyły się jednak dobrą opinią. Ich sztuka nie była najlepiej przyjmowana. Dla Prerafaelitów ważny stał się krytyk „The Times” John Ruskin. Odniósł się do ich sztuki bardzo przychylnie. Jednak i on wytknął im błędy. Przede wszystkim zbytnią drobiazgowość, która powoduje, że obrazy nie są świeże i brakuje im bezpośredniości ujęcia. Uważał, że zajmowanie się szczegółami pozbawia artystów wolności twórczej.

Z Bractwa Prerafaelitów wykształciły się dwa przeciwstawne nurty artystyczne: pierwszy to Art&Craft Movement, natomiast hasłem drugiego stało się zdanie: „Sztuka dla sztuki”. Z czasem Art&Craft Movement przekształcił się w dzisiejszą sztukę użytkową.

c. Faza podsumowująca

Podsumowanie i ocena działań uczniów.

Test, który sprawdza wiedzę z lekcji.

Podziękowanie uczniom za udział w lekcji.

Bibliografia

Encyklopedia symbolizmu, red. Jean Cassou, Warszawa 1997.

Załączniki

Zadanie domowe

Napisz na następną lekcję wypracowanie na wybrany temat. Zwróć uwagę na formę pracy. Pamiętaj, aby zajęła ona ok. jednej strony A4.

  1. Zinterpretuj dowolny obraz jednego z malarzy należącego do Bractwa Prerafaelitów.

  2. Twoje zdanie o malarstwie Prerafaelitów.

REn2jLk5TDH5j

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 33.00 KB w języku polskim