Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
REFzR5Y2BTM6I
Temat: Próby reform państwa polskiego i jego upadek – cz.1
Oś czasu:
R486OMEpmw8cG
Zadanie 1.

Przyjrzyj się ilustracji, a następnie wykonaj polecenia.

R1Xa3QwlLDWah
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Rzez_Pragi.jpg - Obraz Aleksandra Orłowskiego rzeź Pragi znajduje się w Wikimedia Commons – repozytorium wolnych zasobów.
Ćwiczenie 1

Streść legendę o lwach z gdańskiego ratusza.

R1NTC7hOLVjAq
Ćwiczenie 2
R1drX1NrcSlJM
Ćwiczenie 3
Ra5mkkQlDkHie
R10k9EeLdmJpa
Ćwiczenie 4
Uszereguj chronologicznie wydarzenia związane z powstaniem kościuszkowskim, rozpoczynając od tego, które miało miejsce najwcześniej. Elementy do uszeregowania: 1. bitwa pod Maciejowicami, 2. rzeź mieszkańców Pragi, 3. Uniwersał Połaniecki
RqLL7ZuR7yIDH
RxvpMKDmWoHHe
Warto przeczytać

Reformy państwa w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego

Powstanie kościuszkowskie

Upadek Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida