Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Opracowanie zawierające wskazania dla  środowiska nauczania i wychowania w zakresie działań zapobiegających występowaniu wad postawy u dzieci i młodzieży, Przygotowane we współpracy: Konsultanta Krajowego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, Konsultanta Krajowego w dziedzinie rehabilitacji medycznej oraz eksperyów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Polskie Towarzystwo Rehabilitacji, Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne oraz  Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk. W pracach grupy roboczej brali również udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Zdrowia. 

Publikacja zawiera między innymi rozdziały:

  • Opis problemu

  • Epidemiologia 

  • Rekomendacje w zakresie zapobiegania wadom postawy u dzieci i młodzieży 

  • Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży 

  • Cele działań profilaktycznych 

  • Spodziewane efekty działań profilaktycznych  

  • Realizatorzy działań profilaktycznych  

  • Zadania realizatorów  

Materiał pomocny w podejmowaniu przez pracowników oświaty działań na rzecz kształtowania prozdrowotnych nawyków u dzieci i młodzieży.  

Zasób dostępny pod adresem http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/profil_wad_postawy_24022010.pdf