Strona główna Program nauczania historii dla szkoły podstawowej. Zakres podstawowy
Powrót
Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RxQmYpHxZ1g4f
Pobierz plik: Program Paprocka SPP Historia podstawowy.pdf
Program Paprocka SPP Historia podstawowy.pdf
Plik PDF o rozmiarze 913.43 KB w języku polskim

Scenariusze zajęć

3,3,31112,23,3,3
R1LyxLQgM8zEb
Pobierz plik: Scenariusz 25 Powstanie Solidarności.pdf
Scenariusz 25 Powstanie Solidarności.pdf
Plik PDF o rozmiarze 616.55 KB w języku polskim
RAFwheaO5oMX1
Pobierz plik: Scenariusz 21 Początki władzy komunistów w Polsce 1944-1948.pdf
Scenariusz 21 Początki władzy komunistów w Polsce 1944-1948.pdf
Plik PDF o rozmiarze 614.42 KB w języku polskim
RlJsZKKLjbefw
Pobierz plik: Scenariusz 18 Narodziny imperium zła – ZSRR w okresie międzywojennym..pdf
Scenariusz 18 Narodziny imperium zła – ZSRR w okresie międzywojennym..pdf
Plik PDF o rozmiarze 615.46 KB w języku polskim
RoPjg2T5Ys31e
Pobierz plik: Scenariusz 19 Droga ku wojnie – geneza II wojny światowej.pdf
Scenariusz 19 Droga ku wojnie – geneza II wojny światowej.pdf
Plik PDF o rozmiarze 585.38 KB w języku polskim
R1Di9ztf7P1MT
Pobierz plik: Scenariusz 15 Polacy wobec polityki zaborców w II połowie XIX w..pdf
Scenariusz 15 Polacy wobec polityki zaborców w II połowie XIX w..pdf
Plik PDF o rozmiarze 614.60 KB w języku polskim
R3KW6Zky7RFWW
Pobierz plik: Scenariusz 4 Scenariusz Początki państwa polskiego.pdf
Scenariusz 4 Scenariusz Początki państwa polskiego.pdf
Plik PDF o rozmiarze 631.86 KB w języku polskim
RtNY4ad5eDb3J
Pobierz plik: Scenariusz 24 Grudzień 1970 r..pdf
Scenariusz 24 Grudzień 1970 r..pdf
Plik PDF o rozmiarze 613.41 KB w języku polskim
R1Frpzl2uGDzF
Pobierz plik: Scenariusz 23 Świat w dobie zimnej wojny – lekcja powtórzeniowa..pdf
Scenariusz 23 Świat w dobie zimnej wojny – lekcja powtórzeniowa..pdf
Plik PDF o rozmiarze 637.58 KB w języku polskim
RVbn39cxT39lx
Pobierz plik: Scenariusz 14 Świat w drugiej połowie XIX w. – lekcja powtórzeniowa.pdf
Scenariusz 14 Świat w drugiej połowie XIX w. – lekcja powtórzeniowa.pdf
Plik PDF o rozmiarze 615.43 KB w języku polskim
R1LDX7gVovs5f
Pobierz plik: Scenariusz 11 Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych.pdf
Scenariusz 11 Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych.pdf
Plik PDF o rozmiarze 585.43 KB w języku polskim
Rd1NHumEccbCZ
Pobierz plik: Scenariusz 17 II Rzeczpospolita – powtórzenie wiadomości.pdf
Scenariusz 17 II Rzeczpospolita – powtórzenie wiadomości.pdf
Plik PDF o rozmiarze 638.68 KB w języku polskim
RAZ5zoIOmO1H6
Pobierz plik: Scenariusz 7 Renesans w Europie.pdf
Scenariusz 7 Renesans w Europie.pdf
Plik PDF o rozmiarze 638.89 KB w języku polskim
RSSUtf6k5PM8u
Pobierz plik: Scenariusz 9 Złoty wiek – Rzeczpospolita w XVI w. powtórzenie wiadomości.pdf
Scenariusz 9 Złoty wiek – Rzeczpospolita w XVI w. powtórzenie wiadomości.pdf
Plik PDF o rozmiarze 615.32 KB w języku polskim
R1UrHo0x8BUjH
Pobierz plik: Scenariusz 2 Quo vadis republiko. Od kryzysu republiki do cesarstwa rzymskiego.pdf
Scenariusz 2 Quo vadis republiko. Od kryzysu republiki do cesarstwa rzymskiego.pdf
Plik PDF o rozmiarze 607.75 KB w języku polskim
RdSjbNR97P6vT
Pobierz plik: Scenariusz 6 Zjednoczenie państwa polskiego w XIV w..pdf
Scenariusz 6 Zjednoczenie państwa polskiego w XIV w..pdf
Plik PDF o rozmiarze 586.60 KB w języku polskim
RdRiKyqHRQYlg
Pobierz plik: Scenariusz 5 Pożytek z krzyżaka. Zakon krzyżacki w XIII i początkach XIV w..pdf
Scenariusz 5 Pożytek z krzyżaka. Zakon krzyżacki w XIII i początkach XIV w..pdf
Plik PDF o rozmiarze 630.40 KB w języku polskim
Rthz8HLw045C5
Pobierz plik: Scenariusz 13 Kongres Wiedeński.pdf
Scenariusz 13 Kongres Wiedeński.pdf
Plik PDF o rozmiarze 613.29 KB w języku polskim
RHwtbxb4ORJXS
Pobierz plik: Scenariusz 22 Początek zimnej wojny. Powstanie dwóch państw niemieckich..pdf
Scenariusz 22 Początek zimnej wojny. Powstanie dwóch państw niemieckich..pdf
Plik PDF o rozmiarze 613.88 KB w języku polskim
RCj3ycZtJh6EC
Pobierz plik: Scenariusz 16 Kształtowanie się granicy wschodniej II Rzeczpospolitej..pdf
Scenariusz 16 Kształtowanie się granicy wschodniej II Rzeczpospolitej..pdf
Plik PDF o rozmiarze 613.89 KB w języku polskim
R1RkklgHRW0sH
Pobierz plik: Scenariusz 1 Wojownicy i filozofowie – różne oblicza greckich polis – Ateny i Sparta.pdf
Scenariusz 1 Wojownicy i filozofowie – różne oblicza greckich polis – Ateny i Sparta.pdf
Plik PDF o rozmiarze 615.40 KB w języku polskim
R1AGDIWmmL8kT
Pobierz plik: Scenariusz 3 Upadek cesarstwa zachodniorzymskiego.pdf
Scenariusz 3 Upadek cesarstwa zachodniorzymskiego.pdf
Plik PDF o rozmiarze 615.79 KB w języku polskim
R12K8C7y2CZCZ
Pobierz plik: Scenariusz 12 Epoka napoleońska – powtórzenie.pdf
Scenariusz 12 Epoka napoleońska – powtórzenie.pdf
Plik PDF o rozmiarze 614.92 KB w języku polskim
R1CE8fr6ORo0n
Pobierz plik: Scenariusz 10 Lew Lechistanu – wojny polsko-tureckie w II połowie XVII w..pdf
Scenariusz 10 Lew Lechistanu – wojny polsko-tureckie w II połowie XVII w..pdf
Plik PDF o rozmiarze 613.95 KB w języku polskim
Re7fX45EvufRB
Pobierz plik: Scenariusz 8 Reformacja – religijna rewolucja.pdf
Scenariusz 8 Reformacja – religijna rewolucja.pdf
Plik PDF o rozmiarze 613.93 KB w języku polskim
R11ZUKZEDt85f
Pobierz plik: Scenariusz 20 Społeczeństwo polskie pod okupacją niemiecką i sowiecką.pdf
Scenariusz 20 Społeczeństwo polskie pod okupacją niemiecką i sowiecką.pdf
Plik PDF o rozmiarze 585.14 KB w języku polskim