Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Program zawiera między innymi: 

 • założenia organizacyjno‑programowe,

 • informacje o celach i warunkach realizacji programu

 • ogólne cele nauczania

 • ogólne cele przedmiotowe nauczania języka obcego w liceum 

 • zamierzone osiągnięcia - kompetencje lingwistyczne, sprawności językowe i strategie komunikacyjne,  

 • treści nauczania, tematykę, zakres materiału gramatycznego, 

 • przykłady wybranych treści nauczania, 

 • informacje o projekcie pedagogicznym, 

 • informacje o kontroli i ocenianiu - cele kontroli i oceny, różne formy oceniania,  

 • przykładowe testy, ćwiczenia kontrolne dla różnych sprawności i karty samooceny,

 • informacje o ogólnopolskich egzaminach z języka angielskiego, 

 • informacja o teczce ucznia i Europejskim Portfolio Językowym (EPJ) 

R1TmjMCR3ckXU

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 1.00 MB w języku polskim