Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1ZG6KliWJyn8
Pobierz plik: 7. Program Paint - materiały ćwiczeniowe.pdf
Plik PDF o rozmiarze 3.81 MB w języku polskim