Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał

Wstęp

W zależności od tematyki zadania potrzebne będą odmienne urządzenia współpracujące z komputerem (np. fotograficzny aparat cyfrowy, kamera cyfrowa, czytniki). Biorąc pod uwagę zdefiniowane wcześniej podstawowe potrzeby, należy określić, co powinno zawierać stanowisko pracy. W przypadku przewodnika multimedialnego, wykorzystane zostaną materiały z Internetu, dlatego bardzo istotny jest dostęp do Internetu. Wykorzystywany Processing jest zaimplementowany w języku Java. Powstały kod jest niezależny od systemu operacyjnego i procesora, a wykonuje go tzw. wirtualna maszyna Javy, która tłumaczy kod uniwersalny na kod dostosowany do specyfiki konkretnego systemu operacyjnego i procesora. W tej chwili wirtualna maszyna Javy jest już dostępna dla większości systemów operacyjnych i procesorów. Wybór Processingu pozwala na stworzenie aplikacji międzyplatformowej (działającej w systemach Windows, Linux i Mac OS).
Już na tym etapie należy wyszukać i wybrać źródła informacji z różnych dziedzin niezbędne do wykonania projektu. Dla wybranego przykładu – przewodnik multimedialny należy:

 • wyznaczyć miasta, które będą opisane w przewodniku (Gdańsk, Wrocław, Poznań, Łodź, Warszawa, Kraków),

 • określić rysunki, które powinny zostać wykonane dla aplikacji, ikony programu,

Przed przystąpieniem do wykonywania projektu, należy na papierze naszkicować wygląd ekranu i przedyskutować działanie aplikacji. Pierwszy szkic pozwoli na określenie programów potrzebnych do realizacji zadania (programy do obróbki grafiki wektorowej i rastrowej i program do wykonania interakcji wraz z niezbędnymi bibliotekamiBiblioteka programistycznabibliotekami).

Ważne!

Jeśli będą pobierane grafiki lub utwory muzyczne z Internetu, należy zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie praw autorskich. Należy korzystać z darmowych źródeł i pamiętać o podaniu, skąd pochodzą pobrane pliki.

mb0db453770860268_d5e149

Główne zadania w projekcie – Przewodnik Multimedialny

 • przygotowanie treści (opis miasta) i ilustracji (zdjęcia i filmy ciekawych obiektów charakterystycznych dla każdego miasta),

 • projekt interfejsu,

 • przygotowanie ikon i elementów interfejsu,

 • programowanie zadań aplikacji ,

 • prezentacja projektu,

 • projekt strony Internetowej promującej przewodnik.

Po ustaleniu zadań i programów do wykonania można przydzielić role członkom grupy i przydzielić im odpowiednie zadania związane z przypisanymi rolami.
Kolejne podzadanie polega na podziale ról pełnionych w projekcie. Umiejętne zbudowanie zespołu, składającego się z osób równomiernie obciążonych zadaniami będzie decydować o powodzeniu całego przedsięwzięcia.
W przypadku realizacji projektu w grupie ważnym staje się tzw. Praca grupowaPraca grupowaPraca grupowa
Jednym z istotnych elementów jest przypisanie ról członkom zespołu. Według Modelu Belblina,– na podstawie doświadczeń, można przypisać członkom zespołu projektowego jedną z 9 ról :

 • Kreator, tworzy nowe propozycje i rozwiązuje problemy. Osoba taka powinna wyróżniać się inteligencją i kreatywnością. Dzięki niemu możliwe jest inicjowanie nowych etapów projektu

 • Ewaluator, potrafi sprawnie analizować postawione problemy, rozwija koncepcje. Osoba taka powinna być opanowana i pragmatyczna

 • Koordynator, odpowiada za zespół. Potrafi tworzyć nić porozumienia pomiędzy wszystkimi członkami zespołu, odnajdując potencjał w każdym z członków grupy w kontekście postawionych wyzwań. Osoba taka powinna być entuzjastyczna, ufna i opanowana.

 • Implementer, bardzo sumiennie wykonuje postawione zadania. Osoba taka powinna być zorganizowana, sumienna i bardzo praktyczna.

 • Perfekcjonista, sprawdza każdy szczegół, pilnuje harmonogramu i wymusza na pozostałych członkach zespołu trzymania się ram czasowych. Osoba taka powinna być opanowana, zdyscyplinowana o dużej świadomości postawionych zadań.

 • Lokomotywa, wprowadza zmiany bez wchodzenia w szczegółu interpersonalne. Osoba taka powinna być odporna na stres, efektywna, towarzyszka i lubiana przez grupę.

 • Dusza Zespołu, zapobiega konfliktom pomiędzy członkami zespołu. Osoba taka powinna być komunikatywna i entuzjastyczna, ufna i przyjazna.

 • Poszukiwacz Źródeł, szuka rozwiązań w źródłach zewnętrznych. Prowadzi negocjacje i zajmuje się kontaktami zewnętrznymi. Osoba taka powinna być zaradna, komunikatywna i towarzyska.

 • Specjalista, posiada wiedzę niezbędną do realizacji postawionych zadań. Osoba taka powinna posiadać umysł analityczny, powinna być rozważna i zaangażowana w swoje działania.

Każdy w projekcie może opisać swoje zadania za pomocą określonej funkcji. Funkcje mogą się nieznacznie różnić w zależności od wybranego wariantu. Wykaz funkcji związanych z wykonywaniem zadań może obejmować: grafikaGrafikgrafika,webdesigneraWebdesignerwebdesignera, kreatora treściKreator treścikreatora treści, programistęProgramistaprogramistę czy projektanta systemuProjektant systemuprojektanta systemu.

Przy specyfikacji zadań i ich rozdziale należy zwrócić szczególną uwagę na następujące problemy:

 • podstawowe obowiązki poszczególnych członków zespołu,

 • czy istnieje specjalna odpowiedzialność za sprzęt,

 • bezpieczeństwo innych,

 • główne trudności i uciążliwości,

 • z jakimi osobami będzie mieć kontakt osoba wykonująca zadanie,

 • zakładany stopień nadzoru,

 • swobody w podejmowaniu decyzji,

 • czy istnieją inne niedogodności tej pracy.

Ćwiczenie 1

Proszę przypisać kilka z wyżej postawionych ról, kolegom i koleżankom z klasy. Proszę również opisać siebie, cechy charakterystyczne swojej osoby. Następnie proszę porównać swoje propozycje z propozycjami kolegów z klasy.

Wskazówka

W literaturze opisany jest szczegółowo ten model w książce M. Belbin, „Twoja rola w zespole”, Wydawnictwo GWP, Gdańsk 2002

Mając określone cechy charakterologiczne i umiejętności można przystąpić do specyfikacji i rozdziału zadań. Należy przydzielić zadania wszystkim członkom grupy oraz określić ich odpowiedzialność. Należy założyć, kto jest odpowiedzialny za sprzęt. Ważne jest by planując role i zadania uwzględnić bezpieczeństwo wszystkich członków grupy.
Większość zadań związanych z koordynacją działań można przydzielić nauczycielowi. Uczniowie będą przede wszystkim wykonawcami, którym w zależności od predyspozycji i zdolności można przypisać odpowiednie role. Poniżej znajduje się przykładowa tabela ról dla Projektu – Przewodnik Multimedialny.

RCqgkD8cC5bqa1
Źródło: Piotr Napieralski, licencja: CC BY 3.0.

Kryteria oceny projektu:

RqBhwD3Sshmbl1
Źródło: Piotr Napieralski, licencja: CC BY 3.0.
Biblioteka programistyczna1
Biblioteka programistyczna

Jest to zestaw podprogramów oraz innych komponentów programistycznych, które mogą być wielokrotnie przywoływane w kodzie pisanego programu. Użycie bibliotek w znacznym stopniu upraszcza i przyśpiesza.

Praca grupowa1
Praca grupowa

W przypadku realizacji projektu w grupie ważnym staje się tzw. Praca grupowa
Praca grupowa polega na pracy wielu osób. Dzięki współczesnym technologiom informatycznym osoby te nie muszą koniecznie znajdować się w jednym pomieszczeniu mogą nawet być rozproszone geograficznie i korzystając z mechanizmów przesyłania i współdzielenia dokumentów w sposób zdalny.
Bardzo ważna w pracy grupowej jest inicjatywa, obowiązkowość i efektywność wszystkich uczestników grupy.
W celu przeprowadzenia sprawnej komunikacji pomiędzy członkami grupy wykorzystamy jedno z dostępnych narzędzi do pracy grupowej (szerzej zostanie omówione w rozdziale o chmurze).

Grafik1
Grafik

Osoba zajmująca się tworzeniem elementów graficznych i projektowaniem wyglądu aplikacji. Osoba odpowiedzialna za grafikę powinna też przygotować obrazy w programie graficznym tak by miały optymalną rozdzielczość dla proponowanej aplikacji.

Webdesigner1
Webdesigner

Osoba odpowiedzialna za rozplanowanie, zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej.

Kreator treści 1
Kreator treści

Osoba odpowiedzialna za treści umieszczone w aplikacji. Treści te powinny być wysokie jakościowo, unikalne, poprawne i oryginalne.

Programista1
Programista

Oosoba, która tworzy programy komputerowe w określonym języku programowania. soba, która tworzy programy komputerowe w określonym języku programowania.

Projektant systemu 1
Projektant systemu

Osoba odpowiedzialna za nadzorowanie procesu wdrażania systemu informatycznego, zapewniając zgodność z założeniami. Funkcja ta jest jednym z kluczowych stanowisk, niezbędnych w każdym zespole projektowym.