Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Wstawianie nowego slajdu i zmiana jego układu

Zaczynając tworzyć nową prezentację, program automatycznie wstawia pierwszy slajd, tzw. slajd tytułowy. Przy tworzeniu prezentacjiP10Ho4nR4tworzeniu prezentacji składającej się z kilku slajdów, musisz wykorzystać polecenie służące do wstawiania kolejnych slajdów. Możesz wówczas wybrać dowolny układ rozmieszczenia obiektów na slajdzie. Masz również możliwość zmiany układu na już utworzonym slajdzie.

Zapoznaj się z podstawowymi układami slajdów w prezentacji. W tym celu ustaw kursor myszy na nazwie układu.

R1P5aZNgiFoWI
Interaktywny obiekt, który przedstawia podstawowe układy slajdów w prezentacji. W górnej części znajduje się poziomy pas w kolorze ciemnoszarym, a na nim tekst: "nazwa narzędzia". Poniżej znajdują się cztery przyciski funkcyjne, podpisane kolejno od lewej strony: "Slajd tytułowy", "Tytuł i zawartość", "Dwa elementy zawartości", "Tylko tytuł". Kursor ustawiony jest na przycisku z podpisem: "Tytuł i zawartość". Pod przyciskami znajduje się obszar roboczy wraz z wyznaczonymi dwoma polami w kształcie prostokątów. W prostokącie górnym znajduje się napis: "Kliknij, aby dodać tytuł", natomiast w dolnym: "Kliknij, aby dodać tekst". Na samym dole znajduje się poziomy pas w kolorze zielonym. W zależności od wybranego przycisku, zmienia się układ obszaru roboczego.
Podstawowe układy slajdów w prezentacji
Źródło: Izabela Dubaniewicz, licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 1

Projektowanie prezentacji najlepiej przećwiczysz tworząc własną prezentację na dowolny temat, na przykład: „Moje ulubione rasy psów” lub „Moje ulubione rasy kotów”. Uruchom program do prezentacji i uzupełnij slajd tytułowy. Dodaj kolejny slajd do twojej prezentacji. Odszukaj i zastosuj potrzebne narzędzie. Jeśli masz problem z wykonaniem zadania, przeczytaj instrukcję.

Zapamiętaj!

W prezentacji możesz dodawać slajdy, jak również zmieniać ich układ.

Wpisywanie tekstu do prezentacji

Na slajdzie z wybranym układem są wyznaczone obszary, w których można umieścić tekst. Wystarczy tylko kliknąć myszą w taki obszar. Znika wówczas napis Kliknij, aby dodać tekst i pojawia się kursor tekstowy. Możesz zacząć pisać. Po zakończeniu edycji tekstu naciśnij klawisz ESC lub kliknij myszą poza obszar wpisywania, a ramki wyznaczonego pola znikną. Jeśli zechcesz coś dopisać lub poprawić, kliknij myszą na tekst, a znowu pojawi się kursor tekstowy.

Przykładowo na poniższym slajdzie wpisano nazwę rasy jako tytuł oraz tekst mówiący o wybranej rasie psa:

RV61SZayorCjj
Przykładowy slajd o rasach psów - Beagle
Źródło: GroMar, licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 2

Zaprojektuj podobny slajd w twojej prezentacji, wprowadź odpowiedni tytuł oraz tekst. Jeśli masz problem z wykonaniem zadania, przeczytaj instrukcję.

Zapamiętaj!

Jeśli nie odpowiada ci czcionka w wybranym motywie, możesz ją sformatować. Wykorzystasz do tego narzędzia znane ci z edytora tekstuPFGrIw6ilnarzędzia znane ci z edytora tekstu.

R1L3YONb2lBR82
Ćwiczenie 3
Odpowiedz na pytania lub uzupełnij tekst. 1. Element graficzny, który możesz wstawić na slajd., 2. Jeden z programów do tworzenia prezentacji., 3. Inaczej element na slajdzie., 4. Wyznaczone pole do wstawiania elementów na slajd., 5. Gotowa kompozycja tła.
Źródło: Izabela Dubaniewicz, licencja: CC BY 3.0.
Zapamiętaj!

Jeśli chcesz dokonać zmian w napisanym tekście, kliknij na nim myszą.

Wstawianie zdjęć i rysunków

Na slajdzie z wybranym układem są wyznaczone obszary, w które możesz wstawić ilustracje: własne rysunki lub zdjęcia zapisane w komputerzePnp0sLUaQzdjęcia zapisane w komputerze, obrazy z banku obrazów, wykresyP1HlByhdBwykresy. Możesz również umieszczać inne elementy, takie jak tabelePrEZhpqjbtabele oraz filmyPYlQdaH1yfilmy. Programy różnią się liczbą ikon narzędzi umieszczonych w tych obszarach. Na początek nauczysz się wstawiać zdjęcia i rysunki zapisane w komputerze. Wystarczy tylko kliknąć myszą w wybraną ikonę narzędzia.

Przykładowo na poniższym slajdzie umieszczono zdjęcie zapisane w komputerze:

R14IKFO1LYfBF
Przykładowy slajd - Beagle
Źródło: GroMar, licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 4

Wstaw pasujące zdjęcie do projektowanej przez ciebie prezentacji. Jeśli masz problem z wykonaniem tego zadania, przeczytaj instrukcję.

R1783C1jg6q3X2
Ćwiczenie 5
Wybierz z listy prawidłową odpowiedź Na slajdzie z wybranym układem są wyznaczone obszary, w których znajdują się ikony narzędzi do wstawiania 1. obrazów, 2. tła, 3. kształtów, 4. symboli
Źródło: Izabela Dubaniewicz, licencja: CC BY 3.0.
Zapamiętaj!

Jeśli chcesz wstawić na slajdzie z wyznaczonymi obszarami grafikę zapisaną w komputerze, kliknij myszą w znajdującą się w tym obszarze ikonę dedykowaną wstawianiu obrazów.

Wstawianie obrazów z banku obrazów

Bank obrazów posiada przykładowe obrazy, które możesz wstawić do swojej prezentacji bezpośrednio z poziomu programu. Sprawdź, czy w twoim programie, w wyznaczonym obszarze znajduje się ikona narzędzia do wstawiania obrazów z banku obrazów. Jeśli tak, to wykorzystaj je w swojej pracy.

Przykładowo, na poniższym slajdzie (po wpisaniu frazy Pudel) wstawiono obraz psa z banku obrazów:

Rbu7Ru8yZjk95
Przykładowy slajd - Pudel
Źródło: Izabela Dubaniewicz, licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 6

Wstaw obraz z banku obrazów pasujący do projektowanej przez ciebie prezentacji. Jeśli masz problem z wykonaniem tego zadania, przeczytaj instrukcję.

Zapamiętaj!

Jeśli chcesz wstawić na slajdzie z wyznaczonymi obszarami obraz z banku obrazów, kliknij myszą w znajdującą się w tym obszarze odpowiednią ikonę.

Uruchamianie pokazu prezentacji

Aby sfinalizować efekt swojej pracy, należy uruchomić pokaz prezentacji. Dowiesz się, jak uruchamiać pokaz od dowolnie wybranego slajdu. Jest to wygodne rozwiązanie, jeśli chcesz sprawdzać uzyskany efekt w trakcie projektowania. Wówczas nie musisz za każdym razem odtwarzać prezentacji od pierwszego slajdu.

1
Ćwiczenie 7

Uruchom pokaz swojej prezentacji od pierwszego slajdu, a następnie od dowolnie wybranego slajdu. Odszukaj w swoim programie narzędzia do wykonania tego zadania. Jeśli masz problem, przeczytaj instrukcję postępowania.

Zapamiętaj!

Pokaz prezentacji możesz uruchomić od początku lub od dowolnie wybranego slajdu.

Zapisywanie efektów pracy

Po zakończeniu prac nad prezentacją należy zapisać ją na dysku komputeraPyIGUJTz4zapisać ją na dysku komputera. Możesz to, zrobić zapisując,  tak jak każdy inny plik, a system doda odpowiednie rozszerzenie.

  • Microsoft Office PowerPoint – pptx;

  • OpenOffice Impress – odp;

  • LibreOffice Impress – odp;

1
Polecenie 1

Zapisz swoją prezentację w miejscu wskazanym przez nauczyciela.
Jeśli masz problem z wykonaniem tego zadania, przeczytaj instrukcję postępowania.

RTd1Wf34Sk36I
Wersja alternatywna: (Uzupełnij).
Źródło: GroMar, licencja: CC BY 3.0.