Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Scenariusz lekcji

 1. Cele lekcji

  1. Wiadomości Uczeń zna:

   • podstawowe figury geometryczne.

  2. Umiejętności Uczeń umie:

   • rozpoznać podstawowe figury geometryczne,

   • kreślić podstawowe figury geometryczne.

 2. Metoda pracy

  • wykładu,

  • ćwiczeniowa.

 3. Środki dydaktyczne Karty pracy.

 4. Przebieg lekcji

  1. Faza przygotowawcza

   1. Sprawy organizacyjno – porządkowe:

    • sprawdzenie obecności.

   2. Określenie celu i formy pracy na lekcji.

   3. Podanie tematu lekcji.

  2. Faza realizacyjna

   1. Przypomnienie wiadomości o niektórych figurach geometrycznych, wykonanie rysunków i zapisanie notatki.

    • I. PUNKTY

     R1a4qJbRV3tTv

     Punkty:

     • zaznaczamy kropką lub za pomocą dwóch przecinających się kreseczek,

     • oznaczamy dużymi literami.

    • II. PROSTE

     R2SBFLthrIDUE

     Proste oznaczamy jedną małą lub dwiema dużymi literami. Dwie duże litery oznaczają punkty należące do prostej.

    • III. PÓŁPROSTE

     RGoAfqtWlreNZ

     Półproste oznaczamy jedną małą literą lub dwiema dużymi – pierwsza z tych liter zawsze oznacza początek półprostej.

    • IV. ODCINKI

     RE7m0po4wUe9d

     Odcinki mają dwa końce, które oznaczamy kropkami lub kreseczkami oraz dużymi literami.

    • V. ŁAMANE

     R1I21Xw2FLQPw

     Łamana to figura, która powstaje przez połączenie kilku odcinków w taki sposób, aby koniec poprzedniego odcinka był początkiem następnego. Odcinki to boki łamanej, a końce odcinków to wierzchołki łamanej. Wyróżniamy łamane zamknięte i otwarte.

     Łamana otwarta ABCDE ma:
     - 5 wierzchołków: A, B, C, D, E,
     -
     4 boki: AB, BC, CD, DE. Łamana zamknięta WXYZ ma:
     - 4 wierzchołki: W, X, Y, Z,
     -
     4 boki: WX, XY, YZ, ZW.

   2. Rozwiązywanie zadań z karty pracy.

  3. Faza podsumowująca

   1. utrwalenie wiadomości z lekcji – może być w formie zabawy „Zgadnij jaką jestem figurą”:

    • nauczyciel rozpoczyna zabawę,

    • wymyśla sobie figurę,

    • uczniowie zadają pytania nauczycielowi w taki sposób, by ten mógł odpowiadać na nie „tak” lub „nie”,

    • osoba, która odgadnie wymyśla figurę i zabawa trwa nadal.

   2. zadanie pracy domowej – dokończenie zadań z karty pracy.

 5. Bibliografia

  1. M. Dobrowolska, P. Zarzycki „Matematyka 4. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej”, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 1999.

 6. Załączniki

  1. Karta pracy

   • Zadanie 1.
    Podpisz narysowane poniżej figury.

    RI0Gq7sn4uHtQ

   • Zadanie 2.

    RxNIlGDMCtC7T

    Wypisz punkty, które należą do:

    • prostej k…………………………………………………………

    • półprostej MJ……………………………………………………

    • półprostej HF…………………………………………………....

    • odcinka JL…………………………………………………….....

    • odcinka MH……………………………………………………...

   • Zadanie 3.
    W jednym z najstarszych podręczników do geometrii, napisanym przez greckiego matematyka Euklidesa, wytarły się niektóre słowa. Zgadnij, jakich słów brakuje.
    ..................jest tym, co nie ma części.
    .................to jest długość bez szerokości.

   • Zadanie 4.

    • Zaznacz punkt P. Narysuj kilka prostych przechodzących przez punkt P. Ile takich prostych możesz narysować?............

    • Zaznacz dwa punkty XY. Narysuj prostą przechodzącą przez te punkty. Ile takich prostych przechodzących przez punkty XY możesz jeszcze narysować?...........

    • Uzupełnij:

     1. Przez jeden punkt przechodzi …………..

     2. Przez dwa punkty przechodzi……………

      Do wyboru masz następujące odpowiedzi:

      1. tylko jedna prosta,

      2. dwie proste,

      3. tysiąc prostych,

      4. wiele prostych.

   • Zadanie 5.
    Oto zaszyfrowana „połamana” wiadomość dla ciebie:
    |AB|=10k, |BC|=3k, |CD|=1k,|DE|=1k,|EF|=1k,|FG|=1k,|GH|=1k,
    |HI|=8k,|IJ|=1k,|JK|=1k,|KL|=3k,|LM|=1k,|MN|=1k,|NO|=6k,
    |OP|=2k,|PA|=1k.

    Aby odszyfrować tę wiadomość skorzystaj z poniżej narysowanej siatki kratowej. Zacznij od zaznaczonego punku A.
    Wskazówka: 1k oznacza - przesuń się o jedną kratkę (kropkę) w górę.

    R1X2KbW6S2CCX

   • Zadanie 6.
    Zaszyfruj koledze z ławki podobną wiadomość.

 7. Czas trwania lekcji 45 minut

 8. Uwagi do scenariusza

RD4thU0nmVM08

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 393.28 KB w języku polskim
RAbHRl4pmpiU7

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 1.91 MB w języku polskim