Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RoTeErpb1LOnz
Na zdjęciu widoczny jest fragment krzaku malin i wyraźna gra światła i cienia. Promienie słońca padają na jeden z owoców, zajmujący centralne miejsce. Pozostałe maliny są nieco zamazane, znajdują się na drugim planie. Otaczają je liście.

Przeciw nicości: miłość i zmysły

Maliny
Źródło: a. nn., domena publiczna.

ErosErosErosTanatosTanatosTanatos, miłość i śmierć – to siły, które kształtują ludzką kondycję w sposób zasadniczy. Z perspektywy potocznej świadomości zdawać się mogą doświadczeniami biegunowo odmiennymi. W kulturze funkcjonują jednak w mocnym zespoleniu, które – nie tak widoczne może w codziennej praktyce życia – wyraźnie przedstawiane jest w sztuce i w literaturze.

W poezji Bolesława Leśmiana niektóre z energii były uruchamiane w imię istnienia, a przeciw nicości. Kreująca energia słowa, rozbuchana energetyczność natury, wiążąca z istnieniem energia zmysłów, energia heroicznego czynu w pogoni za nieosiągalnym – to tylko niektóre z nich. Ważną rolę odgrywa tu również energia doświadczenia erotycznego.

Eros
Tanatos
Już wiesz

Odwołując się do dowolnych tekstów kultury, rozważ, w jaki sposób doświadczenia miłości i przemijalności związane są ze sobą w ludzkim doświadczaniu życia.

RYw6geI3lTJh8
(Uzupełnij).
j0000007YFB3v20_0000000F
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Przed ciekawych wzrokiem...

RUSNg3eVeFEy1
Karolina Porcari czyta utwór Bolesława Leśmiana pt. „W malinowym chruśniaku”.
W malinowym chruśniakuBolesław Leśmian
Bolesław Leśmian W malinowym chruśniaku

W malinowym chruśniaku, przed ciekawych wzrokiem
Zapodziani po głowy, przez długie godziny
Zrywaliśmy przybyłe tej nocy maliny.
Palce miałaś na oślep skrwawione ich sokiem.

Bąk złośnik huczał basem, jakby straszył kwiaty,
Rdzawe guzy na słońcu wygrzewał liść chory,
Złachmaniałych pajęczyn skrzyły się wisiory,
I szedł tyłem na grzbiecie jakiś żuk kosmaty.

Duszno było od malin, któreś, szepcząc, rwała,
A szept nasz tylko wówczas nacichał w ich woni,
Gdym wargami wygarniał z podanej mi dłoni
Owoce, przepojone wonią twego ciała.

I stały się maliny narzędziem pieszczoty
Tej pierwszej, tej zdziwionej, która w całym niebie
Nie zna innych upojeń, oprócz samej siebie,
I chce się wciąż powtarzać dla własnej dziwoty.

I nie wiem, jak się stało, w którym okamgnieniu,
Żeś dotknęła mi wargą spoconego czoła,
Porwałem twoje dłonie — oddałaś w skupieniu,
A chruśniak malinowy trwał wciąż dookoła.

Leśmian Źródło: Bolesław Leśmian, W malinowym chruśniaku, [w:] tegoż, Poezje wybrane, Wrocław 1983, s. 88.

Przeczytaj uważnie wiersz W malinowym chruśniaku Bolesława Leśmiana, a następnie wykonaj polecenia i odpowiedz na pytania:

JPOL_E3_E4_Tekstykultury
1
Ćwiczenie 1
RvKdrnetQGTzM1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
JPOL_E3_E4_Tekstykultury
Ćwiczenie 2

Określ osobę mówiącą oraz adresata wypowiedzi (wskaż odpowiadające tym kategoriom fragmenty tekstu). Następnie krótko scharakteryzuj sytuację przedstawioną w wierszu.

R9WSjd1r9D9fQ
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 3

Scharakteryzuj przestrzeń i scenografię właściwe sytuacji przedstawionej w utworze.

RPf2cNavBZLk7
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 4

Omów jak najwięcej elementów o nacechowaniu witalistycznym pojawiających się w tekście.

RzYoz8FRpgEhz
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 5

Znajdź i wypisz z tekstu jak najwięcej elementów reprezentujących zmysłowy wymiar rzeczywistości przedstawionej.

RI7aJ74dhnSp7
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 6
R3ofNLeJD6ceo1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 1

Jakie odczucia budzi w tobie wiersz W malinowym chruśniaku? Zapisz swoje przemyślenia.

REa0DPL8AUGbw
(Uzupełnij).
j0000007YFB3v20_0000001K
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

W pewną noc lipcową

JPOL_E3_E4_Tekstykultury
RndSC1d5goHJf11
Na zdjęciu widoczny jest rój pszczół. Owadów jest  mnóstwo, kłębią się jeden obok drugiego. W ich wyglądzie można wyróżnić cienkie odnóża, przezroczyste skrzydła oraz duże, ciemne oczy. Tułów pszczół w żółte i czarne paski pokryty jest gęstymi włoskami.
Źródło: a. nn., Pszczoły, licencja: CC BY 3.0.
JPOL_E3_E4_Tekstykultury
PszczołyBolesław Leśmian
Bolesław Leśmian Pszczoły

W zakamarku podziemnym, w mieszkalnym pomroku,
Gdzie zmarły, zamiast dachu, ma nicość nad głową,
W pewną noc Wiekuistą, a dla nas — Lipcową
Coś zabrzękło… Śmierć słyszy i przynagla kroku…

A to — pszczoły, zmyliwszy istnienia ścieżynę,
Zboczyły do tych pustek, jak do złego ula!
Rój się iskrzy tak obco, tak brzęcząco hula,
Że strach w mroku tę jurną ujrzeć pozłocinę!...

A zmarli w zachwyceniu, źrenicę rozwiewną
Przesłaniając od blasku skruszałych rąk wiórem,
Tłoczą się cień do cienia i wołają chórem:
— «To — pszczoły! Pamiętacie? To — pszczoły na pewno!»

Przytłumione snem bóle na nowo ich trawią!
Wdzięczni drobnym owadom za zbudzoną ranę,
Z wszystkich sił swej nicości patrzą w skry zbłąkane,
Co wzdłuż śmierci i w poprzek żywcem się złotawią…

Znali niegdyś te cudła złotego pomiotu,
A dzisiaj, zaniedbani w swych mgieł niedobrzysku,
Podziwiają skrzydlatą szaradę rozbłysku
I chyżą łamigłówkę brzęczącego lotu!

Ale, drogę powrotną zwęszywszy w odmęcie,
Pszczoły lśnią się gromadą już co chwila rzadszą,
Już — w świat się przedostając, gasną na zakręcie, —
Już ich — nie ma! — A oni wciąż patrzą i patrzą…

j0000007YFB3v20_00000_BIB_002 Źródło: Bolesław Leśmian, Pszczoły, [w:] tegoż, Poezje wybrane, Wrocław 1983, s. 160–161.

Po przeczytaniu wiersza Pszczoły wykonaj polecenia i odpowiedz na pytania:

Ćwiczenie 7

Scharakteryzuj czasoprzestrzeń ustanowioną w ramach rzeczywistości przedstawionej wiersza. Znajdź i weź pod uwagę przejawy „usytuowania” zaświatów względem doczesnej rzeczywistości.

RchsoyKgWWFi1
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 8

Omów wizję zaświatów przedstawioną w wierszu. Zwróć uwagę na rekwizyty budujące zaświatową scenografię oraz na atrybuty, reprezentujące pośmiertny byt zmarłych. Na tej podstawie sformułuj wniosek na temat nacechowania wizji zaświatów kreowanej przez Leśmiana.

R1NHxJXRErnEq
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 9

Określ sens zastosowania motywu pszczół. Wskaż – cytując – atrybuty, które to znaczenie dopełniają.

RUhBdemWBJSKb
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 10

Przedstawienie pszczół w wierszu wykorzystuje – oprócz atrybutów pszczelich – także atrybuty związane z żywiołami. Wskaż te atrybuty, określ żywioły, jakie reprezentują, a następnie wyjaśnij funkcję tak zorientowanego obrazowania.

R1AOjthLhVmcc
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 11

Cytując odpowiednie fragmenty tekstu i stosownie je komentując, odpowiedz na pytania:
A. Jaką reakcję w zaświatach wywołuje pojawienie się pszczół?
B. Z czego ta reakcja wynika?
C. Czy pszczoły mogą zostać uznane za motyw witalistyczny? Dlaczego?
D. Poprzez jakie przypomniane doświadczenie zmarli „istnieją bardziej”, są „bliżej” życia?
E. Które bytowanie – doczesne czy zaświatowe – ma w tej wizji wartość pozytywną? Uzasadnij swoje wskazanie.

RXRz9eurVI0Jk
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 12

Znajdź w tekście i omów te fragmenty, które wyrażają stopniowalność istnienia.

RViEY81IXsFb9
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 13
R9GxDwabZOZhI1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 2

Zastanów się nad sensem frazy „wzdłuż śmierci i w poprzek żywcem się złotawią”. Wyjaśnij, jakie znaczenie reprezentuje w tym fragmencie określenie „żywcem”?

R1DwaWNa4yGdR
(Uzupełnij).
Polecenie 3

Opisz odczucia, jakie budzi w tobie Leśmianowska wizja zaświatów.

RFUVWgrYwNU1N
(Uzupełnij).
j0000007YFB3v20_000EX001
JPOL_E3_E4_Konteksty

Metafizyka codzienności Leśmiana

Uwaga!

Poeta, Marcin Sendecki, o aktualności poezji Bolesława Leśmiana: Metafizyka codzienności Leśmiana. Link znajdziesz tutaj:  https://www.polskieradio.pl/9/396/Artykul/258034,Metafizyka-codziennosci-Lesmiana

Polecenie 4

Wysłuchaj uważnie wypowiedzi Marcina Sendeckiego, a następnie wyjaśnij, w jakich walorach poezji Bolesława Leśmiana Sendecki dostrzega argument na rzecz trwałej aktualności i atrakcyjności tej poezji dla odbiorców.

RFZJvdmjqvDhq
(Uzupełnij).
Polecenie 4

Wyjaśnij, dlaczego twórczość Leśmiana stanowi na tle poezji dwudziestolecia międzywojennego zjawisko odosobnione? Odpowiedź uzasadnij.

RDRdD2UfJWEKO
(Uzupełnij).
Polecenie 5

Wyjaśnij, czy zgadzasz się ze sformułowaną przez Marcina Sendeckiego oceną poezji Bolesława Leśmiana? Przedstaw i uzasadnij swą wypowiedź.

R2ugOHjWE92JV
(Uzupełnij).
Polecenie 5

Określ, na czym może polegać aktualność i atrakcyjność poezji Leśmiana dla współczesnych odbiorców.

Ra2Pqp5Ca6zYN
(Uzupełnij).
j0000007YFB3v20_0000003J
JPOL_E3_E4_Preteksty

W ogrodzie rozkoszy

JPOL_E3_E4_Preteksty
RB0AUszYeHvFR1
Tryptyk
Źródło: Hieronim Bosch, Ogród ziemskich rozkoszy, olej na desce, Museo del Prado, Madryt, domena publiczna.
JPOL_E3_E4_Preteksty
Polecenie 6

Pierwotny tytuł obrazu Hieronima Boscha brzmiał O próżnej sławie i ulotnym smaku truskawki. Oceń, który z tytułów nadanych dziełu uważasz za bardziej trafny. Przedstaw i uzasadnij swą wypowiedź.

R7quGPuvNRp6C
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 14

Wyjaśnij, jak można odczytać symbolikę owoców przedstawionych na obrazie Boscha. Sformułuj co najmniej trzy hipotezy interpretacyjne.

R1O3bahQ3QLNI
(Uzupełnij).
Polecenie 7

Zastanów się i wyjaśnij, jaki związek dostrzegasz między motywem kochanków a obrazem ogrodu i owoców. Uzasadnij swą wypowiedź.

R1e7HlXLxwzgN
(Uzupełnij).
j0000007YFB3v20_00000043
JPOL_E3_E4_Zadaniowo

Zadaniowo

Polecenie 8

Rozważ w formie eseju następujący problem: „Doświadczenie zmysłowe – potęgowanie istnienia czy ucieczka od nicości?”

RRBOnVbeoFINd
(Uzupełnij).
Polecenie 9

Napisz wypracowanie o charakterze argumentacyjnym na temat: „Różne oblicza miłości w literaturze”. Rozważ problem odwołując się do:
- utworu W malinowym chruśniaku,
- wybranej lektury obowiązkowej, 
- wybranego tekstu kultury.
Przedstaw również swoje zdanie i je uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 400 słów.

R1LHjhivSV9l2
(Uzupełnij).
R5EuUUOt10G7U1
zadanie interaktywne polegające na ułożeniu w określonej kolejności, według własnego uznania, od najważniejszego do najmniej ważnego, słów kluczy do tego tematu i uzasadnienie swojego wyboru.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Poniżej zostały wypisane słowa klucze związane z tą lekcją. Zaproponuj ułożenie ich w określonej kolejności, zaczynając od, twoim zdaniem, najważniejszego. Uzasadnij krótko swój wybór.

Słowa klucze: witalizm, zmysłowość, doświadczenie erotyczne, zaświaty, istnienie stopniowalne, Bolesław Leśmian.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.