Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Wyświetlacz 8‑segmentowy

Wyświetlacz 8‑segmentowywyświetlacz 8‑segmentowyWyświetlacz 8‑segmentowy (czy też 7‑segmentowy, bez znaku kropki) to tak naprawdę ułożone w specyficzny sposób diody LED. Do wyświetlania danej cyfry służą odpowiednio włączane segmenty (czyli właśnie diody) wyświetlacza. Na zdjęciach poniżej przedstawione są dwa przykładowe wyświetlacze 8‑segmentowe – jednocyfrowy oraz czterocyfrowy.

RVfj89HEUmIz4
Wyświetlacz jednocyfrowy
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RgfQjxkCulwGH
Wyświetlacz czterocyfrowy
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Budowa wyświetlacza

Aby można było łatwo zidentyfikować poszczególne segmenty tworzące cyfrę, są one opisane literami: a, b, c, d, e, f, g, natomiast kropka – p lub dp.

RL1LpVZTbI6lc
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Przykładowo, jeżeli chcemy wyświetlić cyfrę 1, włączamy segmenty b i c. Dla cyfry 5 włączamy segmenty a, c, d, f, g.

R1dbPRNxyyy4O
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

W przypadku wyświetlaczy jednocyfrowych mamy do czynienia z dziesięcioma wyprowadzeniami (spodnia część wyświetlacza). Zazwyczaj pin numer 1 znajduje się z lewej strony u dołu (patrząc od przodu wyświetlacza), a ostatni pin numer 10 umieszczony jest u góry, również po lewej stronie.

R1I8gt6EYjOJq
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Aby ograniczyć liczbę pinów, wyświetlacze 8‑segmentowe zbudowane są podobnie jak diody RGB. Mówimy zatem o wyświetlaczu ze wspólną anodą lub wspólną katodą. W zależności od tego, z jakiego typu wyświetlaczem mamy do czynienia, zastosujemy odpowiednie podłączenia.

Przedstawiony tutaj wyświetlacz 8‑segmentowy to wyświetlacz ze wspólną anodą. Jeżeli nie mamy dostępu do karty katalogowej danego wyświetlacza, możemy przyjąć, że większość wyświetlaczy jednocyfrowych ze wspólną anodą będzie miała taki oto schemat wyprowadzeń:

RPSUKF93cFZlM
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Ze schematu możemy odczytać, że aby włączyć na przykład segment a, podłączamy plus zasilania do pinu numer 3 (anoda), zaś minus do pinu numer 7 (katoda).

Podłączenie wyświetlacza do Arduino

Wiedząc, z którego typu wyświetlaczem mamy do czynienia (wspólna anoda lub katoda), możemy narysować schemat połączeń.

Ważne!

Pamiętaj, że diody LED w wyświetlaczu muszą być podłączone do Arduino poprzez rezystory ograniczające prąd. W przeciwnym przypadku dioda (segment) ulegnie zniszczeniu. Zastosowany tutaj rezystor ma wartość 220 omega, ale można też użyć większych, na przykład 1 komega.

R1WqUknE2Aeb2
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

W celu podłączenia wyświetlacza do Arduino musimy wykonać następujące kroki:

 1. Najpierw wpinamy wyświetlacz w płytkę stykową tak, aby piny górne i piny dolne były wpięte w oddzielne połówki płytki.

R72lkdk6qGCAD
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
 1. Teraz, zgodnie ze schematem, do pinu numer 7 wyświetlacza (segment a) podpinamy poprzez rezystor pin numer 1 w Arduino.

REoJH2eXdvjpc
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
 1. Analogicznie postępujemy z kolejnymi wyprowadzeniami: 

  • segment b (pin 6) – rezystor – pin 2 Arduino,

  • segment c (pin 4) – rezystor – pin 3 Arduino,

  • segment d (pin 2) – rezystor – pin 4 Arduino,

  • segment e (pin 1) – rezystor – pin 5 Arduino,

  • segment f (pin 9) – rezystor – pin 6 Arduino,

  • segment g (pin 10) – rezystor – pin 7 Arduino,

  • segment dp (pin 5) – rezystor – pin 8 Arduino.

Rd2XNEsIqnb87
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
 1. Na koniec podpinamy anodę wyświetlacza do pinu 5 V w Arduino. Warto tutaj zaznaczyć, że zamiast podpinać na stałe zasilanie 5 V, możemy użyć dowolnego pinu cyfrowego do zasilenia wyświetlacza. Takie rozwiązanie ułatwi na przykład miganie daną cyfrą, gdyż będziemy sterować jednym pinem zasilającym, a nie każdym segmentem z osobna. Należy tutaj pamiętać o wydajności prądowej pinu cyfrowego i użyć na przykład rezystorów 1 komega, aby ograniczyć prąd w przypadku cyfr, które będą wyświetlane przy użyciu dużej ilości zapalonych segmentów. Jednak najlepszym rozwiązaniem będzie podłączenie anody poprzez tranzystor i zasilanie wyświetlacza z innego źródła napięcia.

RHmh4ODB52Bzx
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Obsługa wyświetlacza w Arduino IDE

Teraz możemy przejść do zbudowania układu, który będzie bazą działania naszego wyświetlacza. W pierwszej kolejności otwieramy nowy szkic i przed funkcją setup() definiujemy nazwy pinów. Dzięki temu łatwiej nam będzie odnaleźć się w programie i sterować wyświetlaczem.

Linia 1. kratka define segment podkreślnik A 1. Linia 2. kratka define segment podkreślnik B 2. Linia 3. kratka define segment podkreślnik C 3. Linia 4. kratka define segment podkreślnik D 4. Linia 5. kratka define segment podkreślnik E 5. Linia 6. kratka define segment podkreślnik F 6. Linia 7. kratka define segment podkreślnik G 7. Linia 8. kratka define segment podkreślnik DP 8.

Pin numer 1 to pin o nazwie segment_A, pin numer 2 to pin o nazwie segment_B itd.

Następnie w funkcji setup() należy określić typ pinów, czyli zdecydować, czy będą to piny wejściowe, czy piny wyjściowe. Oczywiście ustawiamy je na piny wyjściowe.

Linia 1. kratka define segment podkreślnik A 1. Linia 2. kratka define segment podkreślnik B 2. Linia 3. kratka define segment podkreślnik C 3. Linia 4. kratka define segment podkreślnik D 4. Linia 5. kratka define segment podkreślnik E 5. Linia 6. kratka define segment podkreślnik F 6. Linia 7. kratka define segment podkreślnik G 7. Linia 8. kratka define segment podkreślnik DP 8. Linia 10. void setup otwórz nawias okrągły zamknij nawias okrągły otwórz nawias klamrowy. Linia 11. pinMode otwórz nawias okrągły segment podkreślnik A przecinek OUTPUT zamknij nawias okrągły średnik. Linia 12. pinMode otwórz nawias okrągły segment podkreślnik B przecinek OUTPUT zamknij nawias okrągły średnik. Linia 13. pinMode otwórz nawias okrągły segment podkreślnik C przecinek OUTPUT zamknij nawias okrągły średnik. Linia 14. pinMode otwórz nawias okrągły segment podkreślnik D przecinek OUTPUT zamknij nawias okrągły średnik. Linia 15. pinMode otwórz nawias okrągły segment podkreślnik E przecinek OUTPUT zamknij nawias okrągły średnik. Linia 16. pinMode otwórz nawias okrągły segment podkreślnik F przecinek OUTPUT zamknij nawias okrągły średnik. Linia 17. pinMode otwórz nawias okrągły segment podkreślnik G przecinek OUTPUT zamknij nawias okrągły średnik. Linia 18. pinMode otwórz nawias okrągły segment podkreślnik DP przecinek OUTPUT zamknij nawias okrągły średnik. Linia 19. zamknij nawias klamrowy.

Teraz, wiedząc, że segmenty wyświetlacza są po prostu diodami LED, możemy włączyć każdy z nich za pomocą funkcji digitalWrite(). Pamiętajmy, że korzystamy z wyświetlacza ze wspólną anodą, dlatego aby załączyć dany segment, musimy ustawić stan niski na pinie. Spróbujmy wyświetlić cyfrę 1. W pętli loop ustawiamy odpowiednie stany dla każdego segmentu. Aby wyświetlić cyfrę 1 musimy włączyć segmenty b i c, a resztę segmentów wyłączyć.

Linia 1. kratka define segment podkreślnik A 1. Linia 2. kratka define segment podkreślnik B 2. Linia 3. kratka define segment podkreślnik C 3. Linia 4. kratka define segment podkreślnik D 4. Linia 5. kratka define segment podkreślnik E 5. Linia 6. kratka define segment podkreślnik F 6. Linia 7. kratka define segment podkreślnik G 7. Linia 8. kratka define segment podkreślnik DP 8. Linia 10. void setup otwórz nawias okrągły zamknij nawias okrągły otwórz nawias klamrowy. Linia 11. pinMode otwórz nawias okrągły segment podkreślnik A przecinek OUTPUT zamknij nawias okrągły średnik. Linia 12. pinMode otwórz nawias okrągły segment podkreślnik B przecinek OUTPUT zamknij nawias okrągły średnik. Linia 13. pinMode otwórz nawias okrągły segment podkreślnik C przecinek OUTPUT zamknij nawias okrągły średnik. Linia 14. pinMode otwórz nawias okrągły segment podkreślnik D przecinek OUTPUT zamknij nawias okrągły średnik. Linia 15. pinMode otwórz nawias okrągły segment podkreślnik E przecinek OUTPUT zamknij nawias okrągły średnik. Linia 16. pinMode otwórz nawias okrągły segment podkreślnik F przecinek OUTPUT zamknij nawias okrągły średnik. Linia 17. pinMode otwórz nawias okrągły segment podkreślnik G przecinek OUTPUT zamknij nawias okrągły średnik. Linia 18. pinMode otwórz nawias okrągły segment podkreślnik DP przecinek OUTPUT zamknij nawias okrągły średnik. Linia 19. zamknij nawias klamrowy. Linia 21. void loop otwórz nawias okrągły zamknij nawias okrągły otwórz nawias klamrowy. Linia 22. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik A przecinek HIGH zamknij nawias okrągły średnik. Linia 23. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik B przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 24. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik C przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 25. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik D przecinek HIGH zamknij nawias okrągły średnik. Linia 26. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik E przecinek HIGH zamknij nawias okrągły średnik. Linia 27. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik F przecinek HIGH zamknij nawias okrągły średnik. Linia 28. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik G przecinek HIGH zamknij nawias okrągły średnik. Linia 29. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik DP przecinek HIGH zamknij nawias okrągły średnik. Linia 30. zamknij nawias klamrowy.
R1af90K7kcGDa
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Analogicznie, chcąc wyświetlić na przykład cyfrę 5, włączamy odpowiednie segmenty:

Linia 1. kratka define segment podkreślnik A 1. Linia 2. kratka define segment podkreślnik B 2. Linia 3. kratka define segment podkreślnik C 3. Linia 4. kratka define segment podkreślnik D 4. Linia 5. kratka define segment podkreślnik E 5. Linia 6. kratka define segment podkreślnik F 6. Linia 7. kratka define segment podkreślnik G 7. Linia 8. kratka define segment podkreślnik DP 8. Linia 10. void setup otwórz nawias okrągły zamknij nawias okrągły otwórz nawias klamrowy. Linia 11. pinMode otwórz nawias okrągły segment podkreślnik A przecinek OUTPUT zamknij nawias okrągły średnik. Linia 12. pinMode otwórz nawias okrągły segment podkreślnik B przecinek OUTPUT zamknij nawias okrągły średnik. Linia 13. pinMode otwórz nawias okrągły segment podkreślnik C przecinek OUTPUT zamknij nawias okrągły średnik. Linia 14. pinMode otwórz nawias okrągły segment podkreślnik D przecinek OUTPUT zamknij nawias okrągły średnik. Linia 15. pinMode otwórz nawias okrągły segment podkreślnik E przecinek OUTPUT zamknij nawias okrągły średnik. Linia 16. pinMode otwórz nawias okrągły segment podkreślnik F przecinek OUTPUT zamknij nawias okrągły średnik. Linia 17. pinMode otwórz nawias okrągły segment podkreślnik G przecinek OUTPUT zamknij nawias okrągły średnik. Linia 18. pinMode otwórz nawias okrągły segment podkreślnik DP przecinek OUTPUT zamknij nawias okrągły średnik. Linia 19. zamknij nawias klamrowy. Linia 21. void loop otwórz nawias okrągły zamknij nawias okrągły otwórz nawias klamrowy. Linia 22. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik A przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 23. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik B przecinek HIGH zamknij nawias okrągły średnik. Linia 24. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik C przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 25. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik D przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 26. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik E przecinek HIGH zamknij nawias okrągły średnik. Linia 27. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik F przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 28. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik G przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 29. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik DP przecinek HIGH zamknij nawias okrągły średnik. Linia 30. zamknij nawias klamrowy.

Prosty licznik

Wykorzystując zbudowany układ, stwórzmy prosty licznik odliczający cyfry od 0 do 9.

Początek szkicu będzie identyczny z powyższym:

Linia 1. kratka define segment podkreślnik A 1. Linia 2. kratka define segment podkreślnik B 2. Linia 3. kratka define segment podkreślnik C 3. Linia 4. kratka define segment podkreślnik D 4. Linia 5. kratka define segment podkreślnik E 5. Linia 6. kratka define segment podkreślnik F 6. Linia 7. kratka define segment podkreślnik G 7. Linia 8. kratka define segment podkreślnik DP 8. Linia 10. void setup otwórz nawias okrągły zamknij nawias okrągły otwórz nawias klamrowy. Linia 11. pinMode otwórz nawias okrągły segment podkreślnik A przecinek OUTPUT zamknij nawias okrągły średnik. Linia 12. pinMode otwórz nawias okrągły segment podkreślnik B przecinek OUTPUT zamknij nawias okrągły średnik. Linia 13. pinMode otwórz nawias okrągły segment podkreślnik C przecinek OUTPUT zamknij nawias okrągły średnik. Linia 14. pinMode otwórz nawias okrągły segment podkreślnik D przecinek OUTPUT zamknij nawias okrągły średnik. Linia 15. pinMode otwórz nawias okrągły segment podkreślnik E przecinek OUTPUT zamknij nawias okrągły średnik. Linia 16. pinMode otwórz nawias okrągły segment podkreślnik F przecinek OUTPUT zamknij nawias okrągły średnik. Linia 17. pinMode otwórz nawias okrągły segment podkreślnik G przecinek OUTPUT zamknij nawias okrągły średnik. Linia 18. pinMode otwórz nawias okrągły segment podkreślnik DP przecinek OUTPUT zamknij nawias okrągły średnik. Linia 19. zamknij nawias klamrowy.

Następnie użyjemy pętli for w formie licznika odliczającego liczby od 0 do 9 oraz funkcji switch‑case, która wyświetli nam odpowiednie cyfry.

Linia 1. kratka define segment podkreślnik A 1. Linia 2. kratka define segment podkreślnik B 2. Linia 3. kratka define segment podkreślnik C 3. Linia 4. kratka define segment podkreślnik D 4. Linia 5. kratka define segment podkreślnik E 5. Linia 6. kratka define segment podkreślnik F 6. Linia 7. kratka define segment podkreślnik G 7. Linia 8. kratka define segment podkreślnik DP 8. Linia 10. void setup otwórz nawias okrągły zamknij nawias okrągły otwórz nawias klamrowy. Linia 11. pinMode otwórz nawias okrągły segment podkreślnik A przecinek OUTPUT zamknij nawias okrągły średnik. Linia 12. pinMode otwórz nawias okrągły segment podkreślnik B przecinek OUTPUT zamknij nawias okrągły średnik. Linia 13. pinMode otwórz nawias okrągły segment podkreślnik C przecinek OUTPUT zamknij nawias okrągły średnik. Linia 14. pinMode otwórz nawias okrągły segment podkreślnik D przecinek OUTPUT zamknij nawias okrągły średnik. Linia 15. pinMode otwórz nawias okrągły segment podkreślnik E przecinek OUTPUT zamknij nawias okrągły średnik. Linia 16. pinMode otwórz nawias okrągły segment podkreślnik F przecinek OUTPUT zamknij nawias okrągły średnik. Linia 17. pinMode otwórz nawias okrągły segment podkreślnik G przecinek OUTPUT zamknij nawias okrągły średnik. Linia 18. pinMode otwórz nawias okrągły segment podkreślnik DP przecinek OUTPUT zamknij nawias okrągły średnik. Linia 19. zamknij nawias klamrowy. Linia 21. void loop otwórz nawias okrągły zamknij nawias okrągły otwórz nawias klamrowy. Linia 22. int i znak równości 0 średnik. Linia 24. for otwórz nawias okrągły i znak równości 0 średnik i otwórz nawias ostrokątny 10 średnik i plus plus zamknij nawias okrągły otwórz nawias klamrowy. Linia 25. switch otwórz nawias okrągły i zamknij nawias okrągły otwórz nawias klamrowy. Linia 26. case 0 dwukropek. Linia 27. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik A przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 28. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik B przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 29. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik C przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 30. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik D przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 31. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik E przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 32. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik F przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 33. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik G przecinek HIGH zamknij nawias okrągły średnik. Linia 34. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik DP przecinek HIGH zamknij nawias okrągły średnik. Linia 35. break średnik. Linia 36. case 1 dwukropek. Linia 37. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik A przecinek HIGH zamknij nawias okrągły średnik. Linia 38. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik B przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 39. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik C przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 40. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik D przecinek HIGH zamknij nawias okrągły średnik. Linia 41. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik E przecinek HIGH zamknij nawias okrągły średnik. Linia 42. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik F przecinek HIGH zamknij nawias okrągły średnik. Linia 43. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik G przecinek HIGH zamknij nawias okrągły średnik. Linia 44. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik DP przecinek HIGH zamknij nawias okrągły średnik. Linia 45. break średnik. Linia 46. case 2 dwukropek. Linia 47. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik A przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 48. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik B przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 49. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik C przecinek HIGH zamknij nawias okrągły średnik. Linia 50. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik D przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 51. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik E przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 52. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik F przecinek HIGH zamknij nawias okrągły średnik. Linia 53. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik G przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 54. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik DP przecinek HIGH zamknij nawias okrągły średnik. Linia 55. break średnik. Linia 56. case 3 dwukropek. Linia 57. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik A przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 58. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik B przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 59. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik C przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 60. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik D przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 61. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik E przecinek HIGH zamknij nawias okrągły średnik. Linia 62. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik F przecinek HIGH zamknij nawias okrągły średnik. Linia 63. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik G przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 64. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik DP przecinek HIGH zamknij nawias okrągły średnik. Linia 65. break średnik. Linia 66. case 4 dwukropek. Linia 67. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik A przecinek HIGH zamknij nawias okrągły średnik. Linia 68. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik B przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 69. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik C przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 70. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik D przecinek HIGH zamknij nawias okrągły średnik. Linia 71. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik E przecinek HIGH zamknij nawias okrągły średnik. Linia 72. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik F przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 73. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik G przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 74. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik DP przecinek HIGH zamknij nawias okrągły średnik. Linia 75. break średnik. Linia 76. case 5 dwukropek. Linia 77. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik A przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 78. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik B przecinek HIGH zamknij nawias okrągły średnik. Linia 79. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik C przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 80. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik D przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 81. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik E przecinek HIGH zamknij nawias okrągły średnik. Linia 82. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik F przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 83. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik G przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 84. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik DP przecinek HIGH zamknij nawias okrągły średnik. Linia 85. break średnik. Linia 86. case 6 dwukropek. Linia 87. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik A przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 88. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik B przecinek HIGH zamknij nawias okrągły średnik. Linia 89. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik C przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 90. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik D przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 91. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik E przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 92. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik F przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 93. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik G przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 94. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik DP przecinek HIGH zamknij nawias okrągły średnik. Linia 95. break średnik. Linia 96. case 7 dwukropek. Linia 97. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik A przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 98. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik B przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 99. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik C przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 100. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik D przecinek HIGH zamknij nawias okrągły średnik. Linia 101. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik E przecinek HIGH zamknij nawias okrągły średnik. Linia 102. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik F przecinek HIGH zamknij nawias okrągły średnik. Linia 103. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik G przecinek HIGH zamknij nawias okrągły średnik. Linia 104. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik DP przecinek HIGH zamknij nawias okrągły średnik. Linia 105. break średnik. Linia 106. case 8 dwukropek. Linia 107. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik A przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 108. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik B przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 109. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik C przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 110. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik D przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 111. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik E przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 112. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik F przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 113. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik G przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 114. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik DP przecinek HIGH zamknij nawias okrągły średnik. Linia 115. break średnik. Linia 116. case 9 dwukropek. Linia 117. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik A przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 118. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik B przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 119. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik C przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 120. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik D przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 121. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik E przecinek HIGH zamknij nawias okrągły średnik. Linia 122. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik F przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 123. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik G przecinek LOW zamknij nawias okrągły średnik. Linia 124. digitalWrite otwórz nawias okrągły segment podkreślnik DP przecinek HIGH zamknij nawias okrągły średnik. Linia 125. break średnik. Linia 126. zamknij nawias klamrowy. Linia 128. delay otwórz nawias okrągły 1000 zamknij nawias okrągły średnik prawy ukośnik prawy ukośnik Poczekaj sekundę. Linia 129. zamknij nawias klamrowy. Linia 130. zamknij nawias klamrowy.

Po włączeniu układu zmienna i będzie miała wartość 0, a za sprawą instrukcji switch‑case zostaną włączone odpowiednie segmenty, które utworzą na wyświetlaczu cyfrę 0. Następnie program odczeka sekundę, po czym zmienna i przyjmie wartość 1, a instrukcja switch‑case zadba o włączenie odpowiednich segmentów, aby wyświetlić cyfrę 1.

Po wgraniu szkicu do płytki Arduino efekt działania licznika powinien wyglądać następująco:

R1SOPIrzoJcS2
Film przedstawiający licznik wyświetlający wartości od 0 do 9

Tinkercad

Zróbmy symulację układu z wyświetlaczem ośmiosegmentowym, za pomocą środowiska Tinkercad.

RA3PAH8lyvHuK

Dodaj do głównego okna symulatora płytkę stykową.

R1aLoB9Rqf95P

Z listy rozwijanej Komponenty wybierz Wszystko.

R11F8e5NzFuJh

Znajdź wyświetlacz ośmiosegmentowy i wstaw go na płytkę stykową.

RpEjXK6GMofMB

Do każdej katody diody znajdującej się w wyświetlaczu dodaj rezystory o wartości 220 omega.

ReV38jEU594wu

Dodaj moduł Arduino Uno do okna symulacji.

RqET884u2PSpr

Pod dodatnią szynę płytki podepnij piny 3 oraz 8 wyświetlacza oraz pin 5V Arduino. Nie zapomnij o tym by obie szyny połączyć razem.

R1BuzckALI0wi

Teraz musimy podpiąć segmenty wyświetlacza do Arduino. Jeśli nie wiesz jaki pin wyświetlacza odpowiada jakiemu segmentowi, najedź kursorem na pin a informacja z nazwą pinu pojawi się poniżej kursora.

R14mdxxouWecr

Podepnij segmenty wyświetlacza do Arduino Uno:

 • pin DP (5) wyświetlacza z pinem D8 Arduino,

 • pin G (10) wyświetlacza z pinem D7 Arduino,

 • pin F (9) wyświetlacza z pinem D6 Arduino,

 • pin E (1) wyświetlacza z pinem D5 Arduino,

 • pin D (2) wyświetlacza z pinem D4 Arduino,

 • pin C (4) wyświetlacza z pinem D3 Arduino,

 • pin B (6) wyświetlacza z pinem D2 Arduino,

 • pin A (7) wyświetlacza z pinem D1 Arduino.

R1Ha2u3KYQI9O

Przejdźmy teraz do pisania kodu. W tym celu klikamy na przycisk Kod, z listy rozwijanej wybieramy Tekst, potwierdzamy chęć zmiany widoku i czyścimy zawartość.

Przepisz kod licznika, dopasuj widok okna i uruchom symulację.

Film z działania programu.

RhMBmz9Lqxp0D
Film przestawiający działanie programu.

Słownik

wyświetlacz 8‑segmentowy
wyświetlacz 8‑segmentowy

wyświetlacz, który składa się z ośmiu segmentów w postaci diod LED  wyświetlających cyfry dziesiętne