Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Ruchy non violence to ruchy najczęściej walczące o cele polityczne lub społeczne, które w swojej działalności stosują bierny opór, odrzucając całkowicie przemoc w każdych warunkach i okolicznościach oraz stosując jedynie metody pokojowe.

Do najbardziej popularnych metod działania ruchów non violence należą m.in.:

  • obywatelskie nieposłuszeństwo;

  • marsze uliczne, rajdy i protestacje;

  • pisanie petycji;

  • komunikaty prasowe;

  • publiczne przemówienia;

  • bojkotbojkotbojkot, zarówno polityczny, jak i ekonomiczny;

  • strajki;

  • nierespektowanie niesprawiedliwych praw.

Należy jednak odróżniać walkę non violence od pacyfizmu. Pierwsza chce rozwiązywać konflikty, zanim spowodują one wybuch konfliktu zbrojnego, gdy drugi – pacyfizm, odrzuca wszelkie formy walki.

Z historii ruchów non violence

Mahatma Gandhi (1869–1948)

Prekursorem takiego podejścia jest Mahatma Gandhi. Zaczerpnął on filozofię walki bez przemocy i biernego oporu z religii hinduskiej. Inspirował się także esejem o nieposłuszeństwie obywatelskim Henry’ego Davida Thoreau.

Jako młody człowiek zetknął się w Afryce Południowej z niesprawiedliwym traktowaniem ludzi innej rasy niż biała: był wyrzucany ze środków transportu publicznego (pociągów, dyliżansów) i hoteli. Zmieniło go to z nieśmiałego młodzieńca w osobę, która walczy o swoje prawa. Jednak nie zdecydował się na walkę z użyciem siły. Pobity przez białych obywateli odmówił wniesienia oskarżeń przeciwko sprawcom i zadeklarował, że nie chce dochodzić w sądzie zadośćuczynienia.

Po doświadczeniu, czym są rasizm i uprzedzenia w stosunku do osób z odmiennym kolorem skóry, zaczął myśleć o położeniu zarówno Hindusów, jak i ludzi innych ras w społeczeństwie rządzonym przez białych. Doprowadziło to do powołania Hinduskiego Kongresu Narodowego, w którym Gandhi został sekretarzem. Kongres zjednoczył Hindusów na tyle, że jako społeczność zaczęli wywierać presję na rząd i brytyjskie władze kolonii, aby zmienić istniejący stan rzeczy.

W 1906 r. rząd Transwalu (państwo na ziemiach dzisiejszej RPA) ogłosił ustawę, która nakazywała społeczności hinduskiej rejestrowanie się. Gandhi opracował wówczas nową formę walki z rządem opartą na satjagraha (oparcie na prawdzie). Polegała ona na pokojowych protestach sprzeciwiających się nowemu prawu. Osoby protestujące miały znosić upokorzenia i nie sprzeciwiać się im, całkowicie powstrzymywać się od przemocy. Walka tym sposobem z rządem trwała siedem lat i przyniosła protestującym poparcie opinii publicznej, co zmusiło rząd do kompromisu z Gandhim. Tę samą taktykę zastosował po powrocie do Indii.

Kiedy w kwietniu 1919 r. doszło do masakry w Amritsarze, w której z rąk Brytyjczyków zginęło 379 Hindusów, a po niej do hinduskich odwetów, Gandhi potępił zarówno postępowanie Brytyjczyków, jak i Hindusów. Zaapelował też o wskazanie winnych zamieszek i składanie kondolencji Brytyjczykom, którzy w czasie tych wydarzeń ucierpieli. Dwa lata później wezwał do bojkotowania zagranicznych towarów, szczególnie brytyjskich. Zachęcał też do szycia odzieży z własnoręcznie wykonywanych tkanin, dzięki czemu po raz pierwszy do ruchu przystąpiły kobiety, dotąd bierne politycznie. Bojkotowano także brytyjskie sądy, urzędy podatkowe oraz rezygnowano z zatrudnienia w brytyjskich instytucjach. Ruch ten zjednoczył Hindusów i wzmocnił ich ducha.

Gandhi nie był jednak zwolennikiem całkowitego pacyfizmu. Z jednej strony twierdził, że jest przygotowany na śmierć, ale nie znajduje żadnego powodu, aby samemu zabijać, z drugiej jednak:

Mahatma Gandhi

Jest rzeczą szlachetną bronić z mieczem w ręku swojego mienia, honoru i religii. Jeszcze szlachetniej postępuje ten, który broni ich, starając się nie wyrządzać krzywdy złoczyńcy. Ale czymś amoralnym i uwłaczającym ludzkiej godności jest opuszczanie towarzysza oraz wydanie swego majątku, swojej religii i swego honoru na łup złoczyńcy dla ratowania własnej skóry.

cytat2 Źródło: Mahatma Gandhi. Cytat za: Romano Amerio, Iota Unum. Analiza zmian w Kościele katolickim w XX wieku, 2009, s. 523.

W kwietniu 1920 roku Gandhi został wybrany na przewodniczącego Ligi mającej na celu osiągnięcie prawa do samostanowienia narodu hinduskiego. Wiedząc, że Hindusi nie są gotowi walczyć zbrojnie, zaproponował bojkot ekonomiczny – blokowanie zagranicznych, w szczególności brytyjskich towarów. Jednocześnie zachęcał do noszenia ubrań z tkanin wyrobu własnego, tzw. khadi. Dwuletni protest (1920–1922) przyniósł spore szkody brytyjskiemu kolonializmowi, zaktywował do działań wiele kobiet oraz podniósł ducha w narodzie. Podobny skutek odniósł zaproponowany przez niego w marcu 1930 r. bierny opór w związku z nałożonym podatkiem na sól, w ramach którego doszło do zorganizowania Marszu Solnego. W jego wyniku aresztowano około 60 tys. ludzi, ale rząd lorda Irwina został zmuszony do rozpoczęcia rozmów z Mahatmą Gandhim. Rząd musiał się zgodzić na uwolnienie więźniów w zamian za zakończenie protestu.

W okresie II wojny światowej Mahatma Gandhi opowiedział się przeciwko uczestniczeniu jego narodu w wojnie, uzasadniając to tym, że Brytyjczycy nie chcą przyznać Hindusom prawa do samostanowienia. Żądał także opuszczenia Indii przez brytyjskich kolonizatorów. W tym celu zorganizował ruch pod nazwą Opuście Indie, który miał ogromny zasięg. Brytyjczycy aresztowali lub zabili tysiące jego członków, a Mahatmę Gandhiego aresztowali. Osiągnął jednak swoje zamierzenia – Brytyjczycy zaczęli się zastanawiać nad oddaniem władzy w Indiach Hindusom (co też się stało w 1947 r.).

Gandhi zajmował się także pomocą najbiedniejszym. Zorganizował akcję budowy szkół i szpitali w biednych regionach Indii oraz stworzenia systemu edukacji dla najbiedniejszych czy promował przędzenie tkanin i rozwój innych domowych rzemiosł. Wielokrotnie też występował przeciwko kastowości i gorszemu traktowaniu kobiet. W wyniku swoich działań wielokrotnie był aresztowany i więziony. Do końca życia jednak został wierny swoim ideałom.

Martin Luther King Jr (1929–1968)

R1KLW4BSjBHSe
Martin Luther King Jr przemawia na wiecu w St. Paul, 27 kwietnia 1967 r.
Źródło: Minnesota Historical Society, licencja: CC BY-SA 2.0.

Afroamerykanin, pastor baptystyczny, lider ruchu działającego na rzecz równouprawnienia Afroamerykanów oraz zniesienia segregacji rasowej. King w czasie studiów zapoznał się z działalnością Mahatmy Gandhiego, co wywarło na niego duży wpływ.

Był jednym z założycieli i liderów ruchu Montgomery Improvement Association, który odegrał dużą rolę podczas bojkotu autobusów w Montgomery w Alabamie i nagłośnił opinii publicznej problem segregacji rasowej w południowych stanach USA. Był też założycielem Konferencji Przywódców Chrześcijańskich Południa, dzięki której zaczął być szerzej znany i mógł spotykać się braćmi Robertem i Johnem F. Kennedy, Richardem Nixonem czy Nelsonem Rockefellerem.

W latach 60. XX w. King brał udział w wielu akcjach przeciw segregacji rasowej, przykładowo: akcji sit‑ins, pokojowych marszach i bojkotach sklepów w okresie przedświątecznym. Do historii przeszło przemówienie Martina Luthera Kinga podczas Marszu na Waszyngton 28 sierpnia 1963 r. I Have a Dream zaczynające się słowami:

Martin Luther King

Miałem sen, że pewnego dnia na czerwonych wzgórzach Georgii synowie byłych niewolników i synowie byłych właścicieli niewolników usiądą razem przy stole braterstwa.

cytat3 Źródło: Martin Luther King. Cytat za: Krzysztof Michałek, Amerykańskie stulecie. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1900–2001, Warszawa 2004, s. 386.

W roku 1964 przyznano mu Pokojową Nagrodę Nobla. Miał wówczas 35 lat i był najmłodszym laureatem w historii. Został zamordowany w Memphis 4 kwietnia 1968 r.

Aksamitna rewolucja w Czechosłowacji

RxSL7GhVFa69u
Dlaczego gest ukazany na pomniku jest symbolem aksamitnej rewolucji?
Źródło: domena publiczna.

Aksamitna rewolucja wybuchła w Pradze 17 listopada 1989 r. Początkowo była to legalna uroczystość upamiętniająca 50. rocznicę zamknięcia przez Niemców szkół wyższych. Przekształciła się jednak w antykomunistyczną manifestację prowadzoną pokojowymi metodami (manifestujący m.in. wręczali milicjantom kwiaty). Pomimo to została rozpędzona przez siły podległe rządowi.

Dało to początek kolejnym manifestacjom, które poza Pragą objęły też inne miasta. W jednej z najliczniejszych, która odbyła się 20 listopada w Pradze, brało udział ponad 100 tys. osób.

W Czechach powstało Forum Obywatelskie na czele z Vaclavem Havlem, a na Słowacji ruch Społeczeństwo przeciw Przemocy. Koordynowały one protesty społeczne, m.in. strajk generalny, który wybuchł 27 listopada pod hasłami: „wolne wybory” i „dość rządów jednej partii”. Według badań statystycznych został on poparty przez około ¾ społeczeństwa czechosłowackiego.

W wyniku tego władze komunistyczne ustąpiły.

Serbski OTPOR

R159CZILxh2no
OTPOR zaczerpnął symbolikę od serbskiego ruchu oporu z czasów II wojny światowej.
Źródło: Joulupukki, licencja: CC BY-SA 3.0.

Powstały w 1998 r. w Serbii ruch był na początku oddolną obywatelską inicjatywą, której celem było protestowanie przeciw polityce władz podporządkowanych Slobodanowi Miloševiciowi. Stworzony przez studentów działał na podstawie trzech zasad: jedności, planowania i pokojowej dyscypliny. Podstawą kampanii OTPOR był humor i ironia. Publicznie kpiono z przywódcy państwa oraz rozpowszechniano satyryczne plakaty. Organizowano też imprezy kulturalne, koncerty i wykorzystywano internet do przekazywania sobie nawzajem informacji.

Po upadku Miloševicia OTPOR przekształcił się i rozpoczął kampanię na rzecz rozwoju demokracji i walki z korupcją oraz rozliczania władzy.

Słownik

bojkot
bojkot

zerwanie kontaktów z jakimś państwem, organizacją czy osobą w celu wywarcia nacisku lub wyrażenia protestu

pomarańczowa rewolucja
pomarańczowa rewolucja

protesty, które odbyły się na Ukrainie po sfałszowaniu wyborów prezydenckich w 2004 r.; głównym ich wyrazem były nawet kilkusettysięczne wiece, które miały miejsce w Kijowie, Doniecku czy Lwowie; w wyniku tych protestów powtórzono wybory, a urząd prezydenta objął Wiktor Janukowycz

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida