Podróż po krainie wielościanów należy rozpocząć od poznania jej najważniejszych mieszkańców: wypukłych wielościanów foremnychwielościan foremnywielościanów foremnych, nazywanych też bryłami platońskimi. Chodzi oczywiście o: czworościan foremnyczworościan foremnyczworościan foremny, sześciansześciansześcian, ośmiościan foremnyośmiościan foremnyośmiościan foremny, dwunastościan foremnydwunastościan foremnydwunastościan foremnydwudziestościan foremnydwudziestościan foremnydwudziestościan foremny. Wszystkie ich ściany są przystającymi wielokątami foremnymi oraz w każdym wierzchołku spotyka się ta sama liczba ścian.

RhD1ffnTO5nGj

Istnieją również wielościany o przystających wierzchołkach i ścianach będących wielokątami foremnymi niekoniecznie jednego rodzaju. Takie wielościany nazywamy wielościanami archimedesowymi.

W materiale przedstawiono tylko niektóre z nich.

Przykład 1

Rozważmy na początek dowolny trójkąt równoboczny. Ścinając symetrycznie jego wierzchołki otrzymamy sześciokąt. Jeżeli odpowiednio dobierzemy długość cięcia, to powstanie sześciokąt foremny. Przesuwając linię cięcia do środka, otrzymamy trójkąt równoboczny.

Ru0jJndUtmmJ1

Przeprowadzimy analogiczną operację w przestrzeni dla czworościanu foremnego.

Bierzemy czworościan foremny, zaznaczamy na jego krawędziach punkty o ustalonej odległości od wierzchołka i przez te punkty prowadzimy płaszczyzny odcinające wierzchołki czworościanu. Po odcięciu wszystkich wierzchołków powstaną w ich miejsce ściany, które są trójkątami, a pozostałe ściany staną się sześciokątami.

Dobierając odpowiednio odległość od wierzchołków czworościanu otrzymamy bryłę, której 4 ściany są trójkątami równobocznymi i 4 ściany są sześciokątami foremnymi. Taką bryłę nazywamy czworościanem ściętym.

R11V0E9NalY3U
Aplet przedstawia obracający się czworościan zbudowany z czterech trójkątów równobocznych. Poniżej ilustracji znajduje się suwak, którym możemy zmieniać stopnień ścięcia wierzchołków. Zakres odcięcia zawiera się od braku ingerencji w bryłę do momentu osiągnięcia przez linię cięcia środków boku bryły. W przypadku osiągnięcia maksymalnego możliwego ścięcia wierzchołków otrzymujemy bryłę składającą się z ośmiu jednakowych trójkątów równobocznych. Bryłą można swobodnie manewrować i obracać.

Zauważmy, że pogłębiając cięcia możemy otrzymać ośmiościan foremny.

Przykład 2

Z czworościanu foremnego o krawędzi 12 cm odcinamy narożniki będące czworościanami foremnymi o krawędzi długości 4 cm. Obliczymy pole powierzchni całkowitej i objętość otrzymanej bryły.

Rozwiązanie

Skoro prowadzimy cięcia w odległości 4 cm od wierzchołków czworościanu, to każdą jego krawędź dzielimy na 3 równe części. Powstaje zatem czworościan ścięty o krawędzi 4 cm.

Ponieważ czworościan ścięty ma 4 ściany będące trójkątami równobocznymi i 4 ściany, które są sześciokątami foremnymi, to jego pole powierzchni obliczymy ze wzoru:

Pc=4·4234+4·6·4234=1123

Objętość czworościanu ściętego możemy obliczyć odejmując od objętości czworościanu foremnego obiętości odciętych narożników:

V=123212-4·43212=36823

Zatem pole powierzchni czworościanu ściętego wynosi 1123 cm2 zaś jego objętość: 36823 cm3

Przykład 3

Rozważmy dowolny sześcian. Zaznaczamy na jego krawędziach punkty o ustalonej odległości od wierzchołka i przez te punkty prowadzimy płaszczyzny odcinające wierzchołki sześcianu. Po odcięciu wszystkich wierzchołków powstaną w ich miejsce ściany, które są trójkątami, a pozostałe ściany staną się ośmiokątami. Dobierając odpowiednio odległości płaszczyzn od wierzchołków, otrzymamy wielościan o 14 foremnych ścianach: 8 trójkątach i 6 ośmiokątach. Taką bryłę nazywamy sześcianem ściętym.

RVg0C8BzVYr2k
Aplet przedstawia obracający się sześcian zbudowany z sześciu kwadratów. Poniżej ilustracji znajduje się suwak, którym możemy zmieniać stopnień ścięcia wierzchołków. Zakres odcięcia zawiera się od braku ingerencji w bryłę do momentu osiągnięcia przez linię cięcia środków boku bryły. W przypadku osiągnięcia maksymalnego możliwego ścięcia wierzchołków powstaje sześcio-ośmiościan. Bryła ta składa się z sześciu kwadratów oraz ośmiu trójkątów równobocznych Bryłą można swobodnie manewrować i obracać.

Pogłębiając cięcia do środków krawędzi otrzymujemy wielościan archimedesowy, który nazywamy sześcio – ośmiościanem. Jest to bryła o 14 ścianach, ale tym razem jest to 8 trójkątów równobocznych i 6 kwadratów.

Przykład 4

Rozważmy dowolny ośmiościan foremny.

Ścinając naroża i dobierając odpowiednio odległości płaszczyzn od wierzchołków otrzymamy ośmiościan ścięty, który jest bryłą o 14 ścianach: 8 z nich to sześciokąty foremne a 6 to kwadraty.

RtC5KIZad35Cm
Aplet przedstawia obracający się ośmiościan foremny zbudowany z ośmiu trójkątów równobocznych. Poniżej ilustracji znajduje się suwak, którym możemy zmieniać stopień ścięcia wierzchołków. Zakres odcięcia zawiera się od braku ingerencji w bryłę do momentu osiągnięcia przez linię cięcia środków boku bryły. W przypadku osiągnięcia maksymalnego możliwego ścięcia wierzchołków powstaje sześcio-ośmiościan. Bryła ta składa się z sześciu kwadratów oraz ośmiu trójkątów równobocznych Bryłą można swobodnie manewrować i obracać.

Prowadząc cięcia przez środki krawędzi nie otrzymamy nowej bryły archimedesowej a ponownie sześcio – ośmiościan.

Przykład 5

Rozważmy dowolny dwunastościan foremny.

Ścinając odpowiednio naroża otrzymamy dwunastościan ścięty. Ma on 32 ściany: 12 dziesięciokątów foremnych i 20 trójkątów równobocznych. Stosunek długości krawędzi dwunastościanu ściętego do długości krawędzi dwunastościanu przed ścięciem wynosi 5:5.

RTgnmhlVzgeDR
Aplet przedstawia obracający się dwunastościan foremny zbudowany z dwunastu sześciokątów foremnych. Poniżej ilustracji znajduje się suwak, którym możemy zmieniać stopień ścięcia wierzchołków. Zakres odcięcia zawiera się od braku ingerencji w bryłę do momentu osiągnięcia przez linię cięcia środków boku bryły. W przypadku osiągnięcia maksymalnego możliwego ścięcia wierzchołków powstaje dwunastościan ścięty. Bryła ta składa się z dwunastu sześciokątów foremnych i dwudziestu trójkątów równobocznych. Bryłą można swobodnie manewrować i obracać.

Prowadząc cięcia przez środki krawędzi otrzymamy bryłę archimedesowąwielościany archimedesowebryłę archimedesową, którą nazywamy dwudziesto – dwunastościanem. Jego ścianami są trójkąty równoboczne i pięciokąty foremne.

Przykład 6

Z dwunastościanu foremnego o krawędzi długości 15 ścinamy naroża w kształcie czworościanu foremnego i otrzymujemy dwunastościan ścięty. Wyznaczymy długość krawędzi takiego czworościanu i obliczymy pole powierzchni otrzymanej bryły.

Rozwiązanie

Wyznaczymy najpierw długość krawędzi a dwunastościanu ściętego:

a15=55

Stąd a=35

Ściany dwunastościanu są dziesięciokątami foremnymi i trójkątami równobocznymi o boku a=35, więc jego pole obliczymy ze wzoru:

Pc=12·5a225+25+20·a234.

Mamy zatem:

Pc=12·535225+25+20·35234=22565+25+3.

Przykład 7

Rozważmy dowolny dwudziestościan foremny.

Ścinając odpowiednio naroża otrzymamy dwudziestościan ścięty. Ma on 32 ściany w kształcie pięciokątów foremnych 12 i sześciokątów foremnych 20. Miłośnicy sportu mogą rozpoznać w tej bryle matematyczny model piłki nożnej.

R47kDDoOHWdVm
Aplet przedstawia obracający się dwudziestościan foremny zbudowany z dwudziestu sześciokątów foremnych. Poniżej ilustracji znajduje się suwak, którym możemy zmieniać stopień ścięcia wierzchołków. Zakres odcięcia zawiera się od braku ingerencji w bryłę do momentu osiągnięcia przez linię cięcia środków boku bryły. W przypadku osiągnięcia maksymalnego możliwego ścięcia wierzchołków powstaje dwunastościan ścięty. Bryła ta składa się z dwunastu sześciokątów foremnych i dwudziestu trójkątów równobocznych. Bryłą można swobodnie manewrować i obracać. Ścinając odpowiednio naroża można otrzymać bryłę składającą się z dwunastu pięciokątów foremnych i dwudziestu sześciokątów foremnych. Bryła ta przypomina piłkę nożną.
R5MekIMbZOkvp

Zauważmy, że prowadząc cięcia przez środki krawędzi nie otrzymamy nowej bryły archimedesowej tylko dwudziesto – dwunastościan.

Słownik

wielościany archimedesowe
wielościany archimedesowe

wielościany o przystających wierzchołkach i ścianach będących wielokątami foremnymi niekoniecznie jednego rodzaju

wielościan foremny
wielościan foremny

wielościan spełniający trzy warunki: ściany są przystającymi wielokątami foremnymi, w każdym wierzchołku zbiega się jednakowa liczba ścian, jest bryłą wypukłą.

czworościan foremny
czworościan foremny

czworościan, którego ściany są przystającymi trójkątami równobocznymi.

sześcian
sześcian

wielościan foremny o 6 ścianach w kształcie przystających kwadratów.

ośmiościan foremny
ośmiościan foremny

wielościan foremny o 8 ścianach w kształcie przystających trójkątów równobocznych.

dwunastościan foremny
dwunastościan foremny

wielościan foremny o 12 ścianach w kształcie przystających pięciokątów foremnych.

dwudziestościan foremny
dwudziestościan foremny

najbardziej złożony wielościan foremny o 20 ścianach w kształcie przystających trójkątów równobocznych.