Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Internet rzeczy – definicja i funkcje

Często nawet nie zdajemy sobie sprawy z faktu, że codziennie korzystamy z  urządzeń składających się na strukturę określaną mianem internetu rzeczy.

Internet rzeczyinternet rzeczyInternet rzeczy jest – w uproszczeniu – systemem urządzeń elektronicznych, które po podłączeniu do sieci mogą się ze sobą komunikować oraz przesyłać dane bez ingerencji człowieka (lub z jego bardzo małym udziałem).

Utworzone w ten sposób struktury mogą być zarządzane za pomocą aplikacji lub asystenta głosowego. Zadanie człowieka ogranicza się do użycia smartfona bądź asystenta i ustalenia odpowiednich parametrów systemu.

Ciekawostka

Termin internet rzeczy został po raz pierwszy użyty przez brytyjskiego przedsiębiorcę Kevina Ashtona w 1999 r. Zdefiniował on internet rzeczy jako „sieć połączonych ze sobą przedmiotów”.

Od tego czasu internet rzeczy rozrósł się do ogromnych rozmiarów; liczbę podłączonych do niego urządzeń szacuje się na 25 do 50 miliardów.

Inteligentny dom

Inteligentne domyinteligentny domInteligentne domy mogą kojarzyć się ze szklanymi domami opisanymi w „Przedwiośniu” Stefana Żeromskiego, jednak budynki, w których wykorzystano zaawansowane technologie, pojawiają się coraz częściej.

Trzeba zdawać sobie sprawę z faktu, że inteligentne systemy są montowane na bieżąco wraz z budową domu. Najlepiej myśleć o nich zatem już na etapie projektu.

Jednym z udogodnień zapewnianych przez inteligentne domy jest automatyczna regulacja oświetlenia – system, który na podstawie danych z czujników oraz informacji pogodowych ocenia, czy ilość światła wpadającego przez okna jest wystarczająca, aby zapewnić komfort domownikom. W razie potrzeby odpowiednio korygowane jest ustawienie rolet lub natężenie światła sztucznego.

Inną funkcją jest kontrola bezpieczeństwa, realizowana zazwyczaj przez połączone układy monitoringu, oświetlenia, rolet antywłamaniowych oraz alarmu. Cały system można zaprogramować tak, aby automatycznie zamykał wszystkie rolety i włączał monitoring po wyjściu domowników, a w przypadku włamania  – informował ochronę i policję oraz wydawał głośne komunikaty odstraszające przestępcę.

Ciekawostka

Niektóre inteligentne domy można zaprogramować tak, aby sprawiały wrażenie, że ktoś stale w nich przebywa. System włącza co pewien czas oświetlenie, muzykę itd. Funkcja taka przydaje się na przykład podczas wyjazdu domowników na wakacje: zniechęca do działania potencjalnych włamywaczy.

Zaletą inteligentnych domów jest wygoda w ich użytkowaniu. Za pomocą jednego kliknięcia lub po wydaniu polecenia głosowego możemy sterować całym domem z dowolnego miejsca: włączać muzykę, zmieniać kolor oświetlenia, a ponadto zarządzać urządzeniami takimi jak piekarnik, pralka albo autonomiczny odkurzacz.

Dzięki monitoringowi podłączonemu do smartfona, możemy nawet na bieżąco obserwować, co robi nasz kot i czy na pewno doniczka stłukła się sama.

Inteligentne miasta

Powstanie inteligentnych miast jest kwestią niedalekiej przyszłości. Przyczyni się do tego rozwój internetu rzeczy. Im więcej urządzeń zostanie podłączonych do sieci, tym łatwiej będzie przeprowadzić optymalizację miejskiej infrastruktury.

Pierwsze elementy inteligentnych miast możemy już obserwować. Jadąc samochodem i korzystając z popularnych map, jesteśmy informowani na bieżąco o zakorkowanych ulicach i proponowanych objazdach (wraz z oszacowaniem czasu, jaki zaoszczędzimy, wybierając wskazywaną drogę).

Jest to dopiero początek. Wraz z pojawianiem się w miastach coraz większej liczby odpowiednich czujników będzie można m.in. sterować oświetleniem, gromadzić informacje na temat wolnych miejsc parkingowych, automatycznie przekazywać właściwym służbom informacje o popełnieniu przestępstwa albo wykryciu sytuacji zagrażającej czyjemuś zdrowiu lub życiu.

Głównym celem wdrożenia koncepcji inteligentnych miast jest osiągnięcie jak największej funkcjonalności przestrzeni publicznej, a co za tym idzie – zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury miejskiej.

Internet rzeczy a służba zdrowia

Inteligentne opaski, monitorujące w sposób ciągły najważniejsze parametry organizmu, nie muszą być wyłącznie nowoczesnymi gadżetami. Mogą stać się częścią internetu rzeczy i wspierać służbę zdrowia.

Najbardziej oczywistym pomysłem wydaje się zaopatrzenie w takie opaski ludzi starszych oraz osób należących do różnych grup ryzyka. Często zdarza się, że cierpiący na ciężkie choroby ludzie nie są w stanie nawet zadzwonić po pomoc. Połączenie opasek monitorujących parametry organizmu pacjenta z centralnym systemem pozwoliłoby przekazać ratownikom medycznym informacje o niepokojących zmianach tętna albo ciśnienia.

Internet rzeczy może przyczynić się do poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Specjalne czujniki oraz sensory ułatwią wykonywanie codziennych czynności osobom niewidomym lub niedosłyszącym. Co więcej, opiekunowie takich osób będą w stanie monitorować parametry życiowe podopiecznych nawet podczas krótkich nieobecności.

Leczenie na odległość

System teleporad oraz e‑recept może również zostać radykalnie zmieniony. Obecnie największym mankamentem teleporady jest fakt, że lekarz bazuje na opisie objawów choroby przekazanym mu przez pacjenta, a nie na osobistym sprawdzeniu stanu jego zdrowia. Zdalne dokonanie pomiarów temperatury, ciśnienia i innych parametrów życiowych przełoży się na postawienie precyzyjnej diagnozy.

W przypadku elektronicznych recept można np. posłużyć się aplikacją, dzięki której leki byłyby dostarczane wprost do domu pacjenta po przekazaniu przez lekarza listy potrzebnych środków oraz zweryfikowaniu tożsamości ich odbiorcy.

Pozostałe zastosowania internetu rzeczy

Przedsiębiorstwa i przemysł

Wyobrażenie o przyszłym zastosowaniu internetu rzeczy w przedsiębiorstwach da nam obserwacja firm działających już obecnie: za przykład niech posłuży system śledzenia przesyłek. W każdej chwili możemy sprawdzić, gdzie znajduje się przesyłka oraz kiedy dotrze do miejsca docelowego.

W przyszłości sterowanie łańcuchami dostaw będzie miało kluczowe znaczenie dla wydajności firmy. Co więcej, dzięki wbudowanym czujnikom system będzie w stanie określić jakość wyrobów i odpowiednio szybko zatrzymać produkcję w przypadku wykrycia wadliwej serii. Przełoży się to na zminimalizowanie strat.

Systemy energetyczne

Głównym celem uruchomienia inteligentnych systemów energetycznych będzie zapewnienie wymiany danych między odrębnymi jednostkami wytwarzającymi energię elektryczną. Pozwoli to zaplanować przesyłanie energii do miejsc, w których jest ona w konkretnych momentach najbardziej potrzebna. W rezultacie uniknie się problemów związanych z magazynowaniem energii elektrycznej na skalę przemysłową.

Operatorzy współczesnych sieci energetycznych korzystają z przestarzałych, niedokładnych metod planowania dystrybucji energii: prognoza zapotrzebowania powstaje na bazie danych historycznych. Dodatkowym czynnikiem, który zaburza jej dokładność, jest zwiększenie się liczby odnawialnych źródeł energii. Ich wydajność zależy od warunków atmosferycznych, a te nigdy nie są całkowicie przewidywalne.

Słownik

internet rzeczy
internet rzeczy

(ang. Internet of Things) system urządzeń elektronicznych, które po podłączeniu do sieci mogą się ze sobą komunikować bez udziału człowieka

inteligentny dom
inteligentny dom

określenie zaawansowanego technicznie budynku, do zarządzania którym wykorzystywana jest sieć komunikujących się ze sobą urządzeń