Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Bostońska „herbatka” i wojna

W drugiej połowie XVIII w. mieszkańcy brytyjskich koloniikoloniakolonii w Ameryce Północnej zbuntowali się przeciwko metropoliimetropoliametropolii. Koloniści, często zwolennicy oświeceniowych idei, podnieśli sprzeciw pod hasłem żadnych podatków bez reprezentacji. Przekonywali, że skoro nie posiadają swoich przedstawicieli w angielskim parlamencie, to nie muszą respektować stanowionych przez niego praw i płacić uchwalanych w Londynie podatków.

Do kulminacji napięć doszło w 1773 r., kiedy Wielka Brytania ustanowiła tzw. prawo o herbacie, przyznające Brytyjskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej monopolmonopolmonopol na handel tym towarem w koloniach. W odpowiedzi grupa bostończyków przebranych za Indian napadła na statki Kompanii stojące w porcie i wyrzuciła cały ładunek herbaty za burtę (tzw. bostońskie picie herbatybostońskie picie herbatybostońskie picie herbaty). Mieszkańców Massachusetts spotkały represje, ale kolonie postanowiły działać solidarnie i w 1774 r. zwołały w Filadelfii I Kongres Kontynentalny. Uchwalił on rezolucjęrezolucjarezolucję stwierdzającą, że tylko reprezentanci mieszkańców kolonii mogą podejmować decyzje w ich sprawach wewnętrznych. Król Jerzy III uznał obradujących za buntowników, a to oznaczało wojnę.

R1X3bdbx7Z1AS1
Mapa ukazująca wojnę o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Na mapie zaznaczone zostały posiadłości brytyjskie, czyli Terytorium Północno-Zachodnie i Terytorium Missisipi lezące między Luizjaną a stanami na wschodnim wybrzeżu Ameryki Północnej. Między tymi właśnie stanami, czyli Massachusetts, New Hampshire, Nowy Jork, Bostonem Connecticut, Pensylwanią, Maryland, New jersey, Delaware, Wirginią, Karoliną Północną, Karoliną Południową i Georgią a posiadłościami brytyjskimi przebiegała granica, poza którą zakazano kolonistom swobodnego zajmowania ziemi (1763). Na mapie zaznaczono także miejsce buntu kolonialnego w 1773 roku, czyli tak zwanej herbatki bostońskiej w Bostonie. Ukazano także działania floty i wojsk brytyjskich (drogę wzdłuż wschodniego wybrzeża od Nowej Szkocji do Georgii, Karoliny Południowej i Północnej i Wirginii. Działania wojsk amerykańskich z Nowego Jorku do między innymi: Saratogi, Oriskany, Quebecu, Filadelfii i Yorktown oraz na terenie Terytorium Północno-Zachodniego i Georgii. Jak również działania floty francuskiej i hiszpańskiej sprzymierzonych ze Stanami Zjednoczonymi -od Roode Island do Yorktown i z Ameryki Południowej do Yorktown. Zaznaczono także miejsce uchwalenia i proklamacji Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych w New Jersej 4 lipca 1776 roku. Wskazane także zostały miejsca ważniejszych bitew z udziałem Polaków: w Saratodze (1777)Savannah (1778-1779), Charleston (1779-1780), a także miejsce ufortyfikowane przez Tadeusza Kościuszkę, czyli Saratogę.
Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych (1775-1783). Wskaż kolonie, na terenie których doszło do bitew z udziałem Polaków.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o.; Krystian Chariza i zespół, licencja: CC BY-SA 3.0.

Zdolni do poświęceń

W pierwszej fazie konfliktu armia brytyjska miała miażdżącą przewagę: była dobrze wyposażona, służyli w niej profesjonalni żołnierze, a jej flota kontrolowała główne porty. Z czasem jednak w szeregi wojsk kolonistów zaczęło wstępować coraz więcej miejscowych i ochotników z Europy, którym bliskie były oświeceniowe i wolnościowe postulaty rebeliantów. Poparcie dla sprawy amerykańskiej było szczególnie duże we Francji, gdzie po przegranej wojnie siedmioletniej panowały antybrytyjskie nastroje. Koloniści wysłali do Paryża Benjamina Franklina, który pozyskał niemałą część francuskich elit dla amerykańskiej sprawy. W 1777 r. do Ameryki z niewielkim oddziałem przybył markiz Marie Joseph de La Fayette oraz pruski oficer Friedrich Wilhelm von Steuben.

Również Polacy brali udział w walkach. Do najbardziej zasłużonych należeli Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski (patrz galeria interaktywna poniżej).

Uczestnik bitwy pod Eustaw Springs (1781) Karol Falkenstein o postawie Tadeusza Kościuszki

W niesposobności bronienia się, pozbawieni orężów zabranych, pełni jeszcze snu i nieprzytomni sobie, nie zostawała im nawet i ta pociecha, aby jako żołnierze z orężem w ręku umierali. W tym uciśnieniu okropnym błagali o pardon, ale daremnie. Nieporuszeni ich prośbami, srożyli się nad nimi rozdrażnieni Amerykanie, tak długo kłując bagnetami, póki już w ofiarach swoich żadnego znaku życia nie widzieli. Mała tylko liczba tych nieszczęśliwych, i to ranami okryta, zdołała ujść zagłady. Widziano podczas tej okropnej sceny wielu Szkotów i Anglików pomimo gęstych ran walczących z rozpaczą, którzy zawijając rany swoje, rzucali się znowu w szeregi nieprzyjaciół i aż do ostatniej kropli krwi wylanej bój zacięty prowadzili. Blisko trzechset nieprzyjaciół legło pod orężem, a około 40 prostych żołnierzy z kilku podoficerami zabrano w niewolę; ci ostatni winni życie swoje Kościuszce, który przeciwko rozkazowi jenerała swego działając, pod karą śmierci zalecił, aby każdemu proszącemu o pardon takowy był dawany.

1 Źródło: Uczestnik bitwy pod Eustaw Springs (1781) Karol Falkenstein o postawie Tadeusza Kościuszki, [w:] Karol Falkenstein, Tadeusz Kościuszko, czyli dokładny rys jego życia,, Wrocław 1827, s. 24–25.
Naoczny świadek bitwy nad Brandywine (1777) Paweł Bentalou o zasługach Kazimierza Pułaskiego

Prawe skrzydło nasze zostało okrążone przez zwycięskiego nieprzyjaciela, skutkiem czego musiało cofać się, pociągając za sobą centrum. Pułaski zaproponował wówczas Waszyngtonowi, aby mu dał komendę nad swą strażą przyboczną, złożoną z około 30 jeźdźców. Zgodził się natychmiast wódz naczelny, a Pułaski […] uderzył na nieprzyjaciela, wstrzymując jego postęp, przez co spowodował zwłokę, bardzo korzystną dla naszej cofającej się armii. Prócz tego […] dostrzegł rychło, że nieprzyjaciel tak manewruje, aby zająć drogę prowadzącą do Chester i przeciąć nam odwrót lub przynajmniej odciąć bagaże. Pospieszył więc do Waszyngtona i doniósł mu o tym, a zaraz został upoważniony do zebrania tylu rozprószonych żołnierzy, ilu znajdzie pod ręką, i uderzenia z nimi na nieprzyjaciela. Zostało to jak najpomyślniej wykonane. Skośnym uderzeniem na front i prawe skrzydło angielskie przeszkodził on zamiarom nieprzyjaciela i zasłonił nasze tabory i odwrót armii.

Indeks górny Na jakie cechy charakteru polskich bohaterów zwracają uwagę autorzy powyższych źródeł? Indeks górny koniec

2 Źródło: Naoczny świadek bitwy nad Brandywine (1777) Paweł Bentalou o zasługach Kazimierza Pułaskiego, [w:] Mieczysław Haiman, Z przeszłości polskiej w Ameryce: szkice historyczne, Buffalo 1927, s. 41.

Testament Kościuszki

Po powrocie do Rzeczpospolitej Tadeusz Kościuszko wziął udział w wojnie polsko‑rosyjskiej (1792 r.) oraz stanął na czele powstania kościuszkowskiego (1794 r.), w czasie którego trafił do niewoli rosyjskiej. W 1796 r. car Paweł I przywrócił mu wolność i rok później Polak udał się w swoją drugą podróż do Stanów Zjednoczonych. W czasie pobytu spisał testament, którego egzekucję powierzył bliskiemu przyjacielowi, ówczesnemu wiceprezydentowi Stanów Zjednoczonych Thomasowi Jeffersonowi.Thomas JeffersonThomasowi Jeffersonowi. Majątek Kościuszki, składający się z gotówki i ziemi, przyznanych mu przez Kongres w uznaniu za zasługi w wojnie o niepodległość, miał zostać przeznaczony na wykupienie niewolników, nadanie im ziemi i zapewnienie edukacji.

Thomas Jefferson
R10DDGHyl3yIt1
Grób Tadeusza Kościuszki na Wawelu. Opisz jego symbolikę.
Źródło: Enstropia, licencja: CC BY-SA 4.0.

Tadeusz Kościuszko zmarł w 1817 r., jednak Thomas Jefferson nigdy nie spełnił jego ostatniej woli, tłumacząc się podeszłym wiekiem. Rzeczywiste powody tej decyzji do dzisiaj budzą spory wśród historyków. Jefferson sam posiadał niewolników, z których pracy żył, i prawdopodobnie obawiał się krytyki ze strony dużej części amerykańskich elit. Z drugiej strony istniały przeszkody natury formalno‑prawnej. Oprócz testamentu z 1798 r. Tadeusz Kościuszko spisał bowiem dwa kolejne (w 1806 i 1816 r.), a ponadto do spadku po nim pretensje rościli: rodzina oraz Francis Xavier Zeltner – Szwajcar, u którego naczelnik mieszkał przez ostatnie lata życia. Sprawa testamentu została zamknięta dopiero w 1852 r. decyzją Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. Sędziowie anulowali wszystkie testamenty i przyznali cały majątek krewnym Tadeusza Kościuszki.

Słownik

bostońskie picie herbaty
bostońskie picie herbaty

(inaczej herbata bostońska, The Boston Tea Party) ‒ protest polityczny mieszkańców Bostonu przeciwko zbyt wysokim ich zdaniem podatkom, nakładanym na nich przez metropolię, czyli Wielką Brytanię. Jeden z pierwszych epizodów wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych (1775‒1783)

kolonia
kolonia

(z łac. colonia) tu: posiadłość jakiegoś państwa leżąca poza jego granicami, zależna od niego politycznie i gospodarczo

konfederacja barska
konfederacja barska

(1768‒1772) ‒ zbrojny związek szlachty polskiej, zawiązany w Barze na Podolu 29 lutego 1768 r. w obronie wiary katolickiej, przeciwko królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu oraz kurateli Rosji. Bezpośrednią przyczyną wystąpienia szlachty były przeforsowane przez Rosję reformy tzw. sejmu repninowskiego (1767‒1768), które zakładały zrównanie praw różnowierców z katolikami. W następstwie konfederacji barskiej doszło do I rozbioru Polski

metropolia
metropolia

(z gr. metropolis – macierzyste miasto) tu: państwo posiadające posiadłości poza jego granicami

monopol
monopol

(z gr. monos – jedyny, poleo – sprzedaję) przywilej przyznawany zwykle wąskiej grupie osób na konkretną działalność gospodarczą (np. produkcję luster) lub dający wyłączne prawo do czegoś

rezolucja
rezolucja

(z łac. resolutio – rozwiązanie) zbiorowa uchwała będącą wynikiem obrad jakiegoś zgromadzenia

West Point
West Point

miejscowość, w której na początku wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych Tadeusz Kościuszko zaprojektował fortyfikacje obronne; od początku XIX w. działa tu akademia wojskowa; w mieście znajduje się pomnik Polaka oraz ogród jego imienia, o który troszczy się Polonia

Słowa kluczowe

wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych, Tadeusz Kościuszko, Kazimierz Pułaski

Bibliografia

Bartnicki A., Michałek K., Rusinowa I., Encyklopedia historii Stanów Zjednoczonych Ameryki: dzieje polityczne (od Deklaracji Niepodległości do współczesności), Warszawa 1992.

Katz H., Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wrocław 1971.

Pastusiak L., Polacy w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Kościuszko, Pułaski i inni, Warszawa 2015.

Szyndler B., Tadeusz Kościuszko, 1746–1817, Warszawa 1991.