Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Ciecze są stosunkowo złymi przewodnikami ciepła. Dlaczego zatem kaloryfery wypełnia się wodą? Również gazy, a więc i powietrze, są izolatorami, w jaki zatem sposób ogrzewa się całe mieszkanie? Co wspólnego ma gotująca się zupa z powierzchnią Słońca?

Rg1ZE3GIDE3bW
Kaloryfery grzeją nasze mieszkania, ale same w sobie nie produkują ciepła – ono powstaje w kotłowni budynku lub jest dostarczane z sieci ciepłowniczej. Jak to się jednak dzieje, że do grzejnika w pokoju zawsze dociera ciepła woda, a opuszcza go zimna, a nie na odwrót? Odpowiedzią na to jest odpowiednie wykorzystanie przez konstruktorów zjawiska konwekcji.
Źródło: chanzi, Flickr (https://www.flickr.com/photos/chanzi/5274995874/sizes/o/), licencja: CC BY-NC-ND 2.0.
Przed przystąpieniem do zapoznania się z tematem, należy znać poniższe zagadnienia
Przed przystąpieniem do zapoznania się z tematem, należy znać poniższe zagadnienia
Nauczysz się
  • opisywać zjawisko konwekcji;

  • analizować przebieg zjawiska konwekcji w różnych przykładach ze swojego otoczenia.

Podczas ogrzewania ciała zwiększają swoją objętość. W miarę wzrostu temperatury cząsteczki, z których zbudowane jest dane ciało, poruszają się coraz szybciej, w następstwie czego oddalają się od siebie, objętość ciała rośnie.

R18sGRLAnUIig
Materiał filmowy dotyczący rozszerzalności termicznej gazu
1
Ćwiczenie 1
Rlr499HqRtybs
Uzupełnij luki. Kliknij w lukę, aby wyświetlić listę rozwijalną i wybierz poprawne wyrażenie, bądź przeciągnij wyrazy z rozsypanki na dole. Gęstość to stosunek 1. objętości do masy, 2. masy do objętości, którą ta masa zajmuje.

Po obejrzeniu filmu i poprawnym rozwiązaniu ćwiczenia, możesz sformułować następujący wniosek:

Powietrze mające wyższą temperaturę ma mniejszą gęstość.

Ćwiczenie 2
R1K3xd2EpJ4gk
Warunek pływania ciał: ciało o gęstości 1. mniejszej, 2. większej, 3. większej, 4. mniejszej niż gęstość płynu, w którym jest zanurzone, będzie się unosić się na powierzchni, zaś o gęstości 1. mniejszej, 2. większej, 3. większej, 4. mniejszej niż gęstość tego płynu – będzie tonąć.

Wnioski wynikające z wykonanych wyżej poleceń pozwalają stwierdzić, że powietrze o niższej temperaturze (a więc większej gęstości) opada na dno – „tonie” w powietrzu o wyższej temperaturze (mniejszej gęstości). Natomiast cieplejsze powietrze wypływa, czyli unosi się do góry, jeśli jest zanurzone w powietrzu chłodniejszym. Zjawisko to nosi nazwę konwekcjikonwekcjakonwekcji.

Zjawisko konwekcji obserwujemy, gdy pomiędzy różnymi miejscami objętości substancji występuje różnica temperatur. W wyższej temperaturze cząsteczki poruszają się szybciej, dlatego rosną odległości między nimi, z czego wynika wzrost objętości i spadek gęstości. Warstwa gazu lub cieczy o wyższej temperaturze i mniejszej gęstości, zgodnie z prawem Archimedesa, zaczyna unosić się w górę. Po drodze, stykając się z obszarami chłodniejszymi, oddaje im energię.

Jeśli ten ruch fragmentów gazu lub cieczy wywołany jest różnicą gęstości, to konwekcję nazywamy swobodną.

Spotyka się czasem określenie konwekcja wymuszona, kiedy ruch powietrza lub cieczy jest spowodowany dzianiem sił zewnętrznych, np. wentylatora. Tego zjawiska nie będziemy jednak omawiać w tym podręczniku.

Oto kilka przykładów konwekcji swobodnej:

R1dpNBKZCqksm
Konwekcja w pokoju
Źródło: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, licencja: CC BY 3.0.
R1Uyk3lB4wNaR
Prezentowana animacja ilustruje mechanizm powstawania bryzy morskiej w dzień i w nocy.
R1YfnCdDMpsif
Materiał filmowy dotyczący ruchu konwekcyjnego wody w czajniku.
R1XnojTFiw1g6
Materiał filmowy dotyczący ruchu konwekcyjnego wody w instalacji c.o.
2
Ćwiczenie 3

Po obejrzeniu powyższej animacji odpowiedz na pytania postawione we wstępie do lekcji: dlaczego kaloryfery wypełnia się płynami oraz w jaki sposób grzejniki ogrzewają mieszkanie, jeśli zarówno ciecze, jak i gazy są złymi przewodnikami ciepła? Uporządkuj stwierdzenia tak, aby uzyskać odpowiedź na te pytania.

R6IcfpbIKK7S1
Elementy do uszeregowania: 1. Jego miejsce zajmuje chłodne powietrze, które jest ogrzewane, 2. Ogrzane powietrze unosi się do góry, 3. Chłodne powietrze znajdujące się w pobliżu kaloryfera pobiera to ciepło, 4. Cały proces powtarza się do momentu wyrównania temperatury w pokoju lub całe ciepło płynu zostanie oddane, 5. Płyny są złymi przewodnikami ciepła, więc zostają w kaloryferze, dopóki się nie ochłodzą
Ciekawostka

Efekt konwekcji możemy bardzo łatwo obserwować na powierzchni gotującej się zupy w garnku. Wystarczy kilka minut, aby zauważyć, że w jednych miejscach gotująca się zupa wypływa na powierzchnię, a w innych opada. Zjawisko konwekcji powoduje przeniesienie energii z dna naczynia wyżej. Podobne zjawisko możemy zaobserwować na powierzchni Słońca. Energia wytwarzana w jego jądrze przenoszona jest na powierzchnię. Na głębokości około  100000   k m występuje zjawisko konwekcji: gorące obszary gazu wędrują na powierzchnię wydostając się pod postacią tzw. granul, które mają temperaturę wyższą o kilkaset stopni od otaczających obszarów. Efektem jest wysyłanie większych ilości energii z obszaru granuli. Czasami w obszarze, w którym zachodzi konwekcja, pojawiają się silne pola magnetyczne, które zakłócają ruch gorącego gazu. Powstaje wtedy obszar chłodniejszy, widoczny jako plama słoneczna.

Podczas konwekcji w cieczy lub gazie tworzą się prądy konwekcyjne; jedne strugi płynu poruszają się w górę, a drugie w dół. Strugi te tworzą tak zwane komórki konwekcyjneKomórki konwekcyjnekomórki konwekcyjne.

Komórki konwekcyjne
RHoEBcuKjn7Jj
Ćwiczenie 4
Łączenie par. Oceń prawdziwość poniższych zdań. Przy każdym zdaniu w tabeli zaznacz „Prawda” albo „Fałsz”.. Konwekcja zachodzi tylko w gazach.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Ciecze są złymi przewodnikami ciepła, ale dzięki konwekcji przyczyniają się do szybkiego transportu ciepła.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Mała objętość pęcherzyków powietrza między włóknami wełny uniemożliwia transport energii cieplnej przez konwekcję.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz

Podsumowanie

  • Konwekcją nazywamy zjawisko polegające na przenoszeniu ciepła przez poruszające się ogrzane warstwy lub obszary gazów bądź cieczy.

  • Konwekcja swobodna – to ruch gazu lub cieczy spowodowany przez różnice gęstości obszarów o różnej temperaturze.

  • Zjawisko konwekcji obserwujemy wszędzie tam, gdzie pomiędzy różnymi miejscami objętości substancji występuje różnica temperatur. W wyższej temperaturze cząsteczki poruszają się szybciej, dlatego rosną odległości między nimi, stąd wzrost objętości i spadek gęstości. Obszar gazu lub cieczy o wyższej temperaturze i mniejszej gęstości zgodnie z prawem Archimedesa zaczyna unosić się w górę. Po drodze, stykając się z obszarami chłodniejszymi, oddaje im energię.

  • Ze zjawiskiem konwekcji często spotykamy się na co dzień. Powietrze o wyższej temperaturze w pobliżu nagrzanego kaloryfera unosi się do góry, tam oziębia się i następnie opada.

Zadania podsumowujące lekcję

Ćwiczenie 5
RNfTWQOJj6gL9
Wstaw w luki odpowiednie pojęcia. Dlaczego "ciepło idzie do góry"? Na skutek 1. konwekcją, 2. ruch konwekcyjny, 3. unoszą się do góry, 4. opadają, 5. rozszerzalności termicznej, ciecze i gazy zmniejszają swoją gęstość, co wywołuje tzw. 1. konwekcją, 2. ruch konwekcyjny, 3. unoszą się do góry, 4. opadają, 5. rozszerzalności termicznej, czyli ruch spowodowany różnicą gęstości wywołaną różnymi temperaturami. Cieplejsze obszary cieczy lub gazu 1. konwekcją, 2. ruch konwekcyjny, 3. unoszą się do góry, 4. opadają, 5. rozszerzalności termicznej, z kolei chłodniejsze – 1. konwekcją, 2. ruch konwekcyjny, 3. unoszą się do góry, 4. opadają, 5. rozszerzalności termicznej. Zjawisko to nazywa się 1. konwekcją, 2. ruch konwekcyjny, 3. unoszą się do góry, 4. opadają, 5. rozszerzalności termicznej.
1
Ćwiczenie 6
RqKBhayMEWrs8
W wielu biurowcach instalowane są systemy chłodzenia wykorzystujące tzw. wodę lodową zawierającą glikol. Woda jest chłodzona w instalacji przypominającej układ chłodniczy spotykany w lodówkach AGD i jako zimna płynie rurami umieszczonymi pod sufitem. Napisz, w jaki sposób system taki ochładza powietrze w pomieszczeniu.
Ćwiczenie 7
R8272Q8ku5RlS1
Który z rysunków przedstawia poprawnie ruch powietrza w pobliżu szklanki z gorącą wodą? Zaznacz prawidłową ilustrację.

Opisz, jak zachowuje się powietrze w pobliżu szklanki z gorącą wodą?

Rf4Il2ZdRMYdG
(Uzupełnij).

Słownik

konwekcja
konwekcja

proces przenoszenia ciepła w wyniku makroskopowych ruchów materii w gazach i cieczach