Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Udostępnij materiał Dodaj całą stronę do teczki

Redakcja: Anna Młynarczuk‑Sokołowska, Katarzyna Szostak‑Król, Katarzyna Potoniec

Celem drugiej edycji programu edukacyjnego „Przygody Innego” jest wspieranie procesu przygotowania dzieci w wieku 6 – 9 lat do spotkania z Obcym i Innym i tym samym integracji dzieci cudzoziemskich, które mieszkają w Polsce. W związku z tym, że integrację rozumiemy jako proces dwustronny, który wymaga zaangażowania zarówno od cudzoziemców, jak i społeczeństwa przyjmującego, treści programowe zostały tak opracowane, aby umożliwiać wzajemne poznawanie się rówieśników pochodzących z różnych stron świata. Program, dzięki zastosowaniu innowacyjnej metody pracy jaką stanowią bajki międzykulturowe, ma służyć również wzbogacaniu metodyki edukacji międzykulturowej. Na podstawie teoretycznych założeń programu powstało dziesięć bajek wraz ze scenariuszami do każdej z nich. Dotyczą one różnych wymiarów odmienności człowieka – od tych najbardziej dostrzegalnych i bliskich dziecku, związanych m.in. z poziomem sprawności fizycznej, przechodząc do dalszych – wynikających z kulturowej przynależności. Autorami tekstów są osoby, które znają specyfikę i problemy grup społecznych opisanych w poszczególnych bajkach, a także posiadają doświadczenia związane z ich redagowaniem oraz pracą z dziećmi.

RUea2etuWpGdf

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 6.42 MB w języku polskim
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida