Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Redakcja: Anna Młynarczuk‑Sokołowska, Katarzyna Szostak‑Król, Katarzyna Potoniec

Program jest próbą odpowiedzi na potrzeby społeczne związane z realizacją edukacji międzykulturowej w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym i zarazem zastosowania bajki w jej toku. O zasadności kształtowania wrażliwości na odmienność wśród najmłodszych dzieci i poszukiwania nowych metod pracy, przemawiają zarówno obserwacje środowiska społecznego, zwiększająca się różnorodność otaczającego nas świata, jak i literatura przedmiotu (...)
Na podstawie teoretycznych założeń programu powstało siedem bajek wraz ze scenariuszami do każdej z nich oraz scenariusze zajęć wzmacniających. Dotyczą one różnych płaszczyzn odmienności człowieka – od tych najbardziej widocznych i bliskich dziecku, związanych z wyglądem fizycznym, do dalszych – wynikających np. z wyznawanej religii. Bajki zostały stworzone przez praktyków – pedagogów i edukatorów na co dzień pracujących z dziećmi, dla których istotne jest upowszechnianie idei edukacji międzykulturowej.

RBDNH53Wnvono

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 9.12 MB w języku polskim
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida