Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Przyszła pora na sałatki pstrokate

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń:

 • wie, co to jest metafora,

 • zna znaczenie przymiotnika pstrokata,

 • zna zasady redagowania przepisów.

b) Umiejętności

Uczeń:

 • określa cechy sałatki,

 • dobiera wyrażenia przenośne do potocznych,

 • analizuje budowę wiersza,

 • rozpoznaje i nazywa zastosowane w wierszu środki stylistyczne,

 • redaguje przepis,

 • współpracuje w zespole.

2. Metoda i forma pracy

Metody:

 • czynnościowa,

 • heureza,

 • praca z tekstem.

Formy:

 • praca zbiorowa,

 • praca grupowa.

 • praca indywidualna.

3. Środki dydaktyczne

Sałatki wykonane na technice, salaterki, widelce, serwetki

Wiersz Joanny Papuzińskiej Sałatka (Już się jesień...) (załącznik 2)

Wyrażenia potoczne i ich znaczenie przenośne wypisane na paskach kolorowego papieru: Nadeszła jesień, a lato odeszło, Tam mieszkają smutne dzieci, Samochód ma zdarte, zniszczone opony, Jesień rozminęła się z latem, Mieszkają małe smuteczki, Opony go bolą

Duże arkusze papieru

4. Przebieg lekcji

 1. Czynności organizacyjne.

  • Podanie przez dyżurnych listy osób nieobecnych.

  • Ilościowe sprawdzenie pracy domowej.

  • Ustawienie na stole sałatek wykonanych na technice.

 2. Obserwowanie przez uczniów przyniesionych sałatek.

 3. Podanie nazw i kolorów warzyw wykorzystanych do przygotowania sałatki.

 • Z jakich warzyw zrobiliście sałatki?

 • Jakie kolory mają te warzywa?

 1. Dobieranie przymiotników określających sałatkę i wypisanie ich na tablicy.

 • Do wyrazu sałatka dopiszcie przymiotniki, które ten wyraz określają (załącznik 1).

 1. Wypowiedzi uczniów ukierunkowane pytaniami nauczyciela.

 • Kiedy określaliście barwę sałatki, czy przyszło wam do głowy określenie pstrokata?

 • Czy można powiedzieć, że sałatka jest pstrokata?

 • Jakie cechy określa wyraz pstrokata?

 • Co jeszcze może być pstrokate?

 1. Podanie oraz zapisanie tematu lekcji na tablicy i w zeszytach.

 2. Przeczytanie wiersza Sałatka (Już się jesień...) (załącznik 2).

 3. Wypowiedzi uczniów związane z treścią wiersza.

 • Z jakich składników zrobiona jest sałatka z wiersza Joanny Papuzińskiej?

 • Jaka jest kolacja?

 • Dzięki czemu kolacja jest pstrokata?

 • Jakie kolory się w niej zmieszały?

 • Kiedy jest najwięcej warzyw, z których można robić pstrokate sałatki?

 • Jest to przełom jakich pór roku?

 1. Wyszukiwanie w wierszu fragmentu mówiącego o porze, w której można robić pstrokate sałatki.

 2. Wypowiedzi dzieci na temat wyszukanego fragmentu:

 • Jak rozumiecie wypowiedzenie: Już się jesień rozminęła z latem?

 • Co może się rozmijać – mijać?

 • Czy jesień i lato to osoby, które się mijają?

 1. Nauczyciel kolejny raz zwraca uwagę na niecodzienność mowy poetyckiej. Wyjaśnia pojęcie metafory jako przenośnego znaczenia słów.

 2. Przyporządkowywanie wyrażeniom potocznym odpowiednich metafor.

 • Nauczyciel umieszcza na tablicy wyrażenia potoczne:

 • Nadeszła jesień, a lato odeszło, Tam mieszkają smutne dzieci, Samochód ma zdarte, zniszczone opony,

 • Obok w przypadkowej kolejności układa wyrażenia przenośne: Jesień rozminęła się z latem, Mieszkają małe smuteczki, Opony go bolą.

 1. Zapisanie w zeszycie artykułu hasłowego wyjaśniającego pojęcie metafory.

 2. Wspólna analiza wiersza Sałatka (Już się jesień...) z uwzględnieniem jego budowy (wersy, rymy) i zastosowanych środków stylistycznych (epitet, metafora). Samodzielne zapisanie notatki w zeszytach.

 3. Konsumowanie wykonanych przez uczniów sałatek.

 4. Ustalenie, jakich składników użyto do wykonania sałatek i jakie czynności kolejno wykonywano.

 5. Przypomnienie zasad redagowania przepisu.

 6. Redagowanie przepisów w grupach zdaniowych powołanych na lekcji techniki.

 • Uczniowie redagują i zapisują przepis na dużych arkuszach papieru.

 1. Umieszczenie przepisów w widocznym miejscu. Przeczytanie ich przez reprezentantów grup. Wspólna korekta.

 2. Przepisanie do zeszytu przepisu na sałatkę, która dzieciom najbardziej smakowała (wybór indywidualny).

5. Bibliografia

Już się jesień..., [w:] J. Papuzińska, Wierszyki Domowe, Nasza Księgarnia, Warszawa 1978.

6. Załączniki

a) Karta pracy ucznia

załącznik 1

sałatka

załącznik 2

Sałatka (Już się jesień...)

Już się jesień rozminęła z latem.

Przyszła pora na kolacje pstrokate.

Synowie i córki!

Siekajcie ogórki,

selery i pory,

marchew i pomidory

w drobniusieńką kratkę.

Zrobimy sałatkę.

Joanna Papuzińska

b) Zadanie domowe

Wykonaj w domu pstrokatą sałatkę na kolację dla swojej rodziny.

Określ wygląd i smak letnio‑jesiennej sałatki, używając porównań.

7. Czas trwania lekcji

2 x 45 minut

8. Uwagi do scenariusza

Scenariusz lekcji języka polskiego realizowanej we wrześniu w klasie V.

Lekcje należy zorganizować w dniu, w którym jest również technika. Z nauczycielem techniki należy wcześniej ustalić, by dzieci zrobiły jesienne sałatki na podstawie ustnie przekazanych przepisów.

R1MZcxUThXuGH

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 119.06 KB w języku polskim
Rzih8pjs48RxI

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 26.50 KB w języku polskim
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida