Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Ptaki od dawna pobudzały wyobraźnię ludzi. Wiele z nich znajduje się na herbach państw. Malarze umieszczali je na obrazach jako symbol wolności, waleczności i dostojeństwa. Dlaczego właśnie ptaki wywarły tak ogromny wpływ na sztukę? Odpowiedź jest prosta – ze względu na zdolność lotu. Do tego wiele z nich pokonuje co roku ogromne odległości.

R1KI2KCVBie0Y
Bocian biały (Ciconia ciconia)
Źródło: Carlos Delgado, dostępny w internecie: Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
Aby zrozumieć poruszane w tym materiale zagadnienia, przypomnij sobie:
  • w jaki sposób na podstawie budowy wewnętrznej zaklasyfikować zwierzę do odpowiedniej grupy,

  • jak środowisko życia wpływa na budowę ciała zwierząt.

Twoje cele
  • Opiszesz przystosowania ptaków do lotu.

  • Rozpoznasz wybrane gatunki ptaków.

  • Uzasadnisz przyczyny sezonowych wędrówek ptaków.

i1UU5aiDvf_d5e169

1. Cechy charakterystyczne ptaków

Ptaki są kręgowcami przystosowanymi do lotu. Jest to charakterystyczny sposób poruszania się większości tych zwierząt. Cechą charakterystyczną ptaków jest pokrycie ciała piórami. Zwiększają one powierzchnię skrzydeł i ogona, co umożliwia lot. Skrzydła pozwalają na wytworzenie siły nośnej, która przeciwdziała grawitacji i umożliwia wznoszenie się zwierzęcia. Ogon zaś służy jako ster. Pióra na tułowiu zmniejszają opór powietrza, chronią ptaki przed utratą ciepła i przed zamoknięciem. Opływowy kształt ciała ptaków także ułatwia im latanie.

RkskAOth0CmA21
Mewa srebrzysta w locie (Larus argentatus)
Źródło: dostępny w internecie: Pixabay, domena publiczna.

Przednie kończyny ptaków przekształcone są w skrzydła. Ptaki mają małą czaszkę z dużymi oczodołami, a zamiast zębów rogowy dziób. Mostek łączący żebra ma duży wyrostek zwany grzebieniem, do którego przyczepione są potężne mięśnie poruszające skrzydła. Niektóre kości są wypełnione powietrzem. Ważną cechą ptaków są worki powietrzneworki powietrzneworki powietrzne będące częścią układu oddechowego. Ptaki są stałocieplne, a temperatura ich ciała przeciętnie wynosi niemal 40 °C. Wszystkie ptaki są jajorodne, ogromna większość opiekuje się jajami i młodymi. Jaja okryte są mocną, wapienną skorupką.
Najlepiej rozwiniętym zmysłem ptaków jest wzrok. Widzą znacznie dalej i dokładniej od nas. Także słuch ptaków jest bardzo czuły, pomimo że nie posiadają widocznych na zewnątrz ciała uszu. Większość ptaków ma jednak bardzo słaby zmysł węchu i smaku.

1
Ważne!

Worki powietrzne i płuca napełniają się bogatym w tlen powietrzem w tym samym momencie, podczas wdechu. Gdy ptak wydycha z płuc powietrze zużyte, to przepływa przez nie także bogate w tlen powietrze z worków powietrznych. Dzięki temu ptasie płuca pobierają tlen zarówno w trakcie wdechu, jak i wydechu.

Ciekawostka

Wszystkie ptaki są potomkami latających gadów, które wymarły 66 milionów lat temu. Dowodem pokrewieństwa gadów i ptaków są na przykład szczątki archeopteryksa. Ptaki odziedziczyły po gadach wiele cech budowy zewnętrznej i wewnętrznej. Inne cechy wykształciły się u ptaków wraz z ciągłym doskonaleniem przystosowań do lotu.

RPkOnpRdb3orP
Archeopteryks miał jeszcze wiele cech gadzich takich jak długi ogon, szponiaste palce u skrzydeł i zęby, ale był już ptakiem
Źródło: Tomorrow Sp. z o.o., Ballista, Wolfgang Sauber, dostępny w internecie: Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Ćwiczenie 1
R5DXXK5llJHWb
Na podstawie informacji z różnych źródeł wskaż podobieństwa i różnice w budowie współczesnych ptaków i gadów. (Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
i1UU5aiDvf_d5e236

2. Różnorodność ptaków

Ptaki są niezwykle zróżnicowaną grupą – znanych jest ponad 10 450 gatunków tych zwierząt. Spotyka się je we wszystkich niemal środowiskach – niektóre potrafią przeżyć nawet na gorących pustyniach. Większość ptaków posiada zdolność lotu, ale są i takie, które tego nie potrafią (struś, emu, kiwi). Pingwiny także utraciły zdolność lotu, ale za to doskonale pływają.

1

Zdolność lotu pozwala ptakom na odbywanie długich wędrówek. Niektóre ptaki odbywają co roku wędrówki wynikające ze zmieniających się pór roku i okresowego braku pożywienia w środowisku. Najlepiej znamy coroczne wędrówki bocianów białych, które na zimę odlatują do wschodniej i południowej Afryki, albo jaskółek, które zimę spędzają w środkowej lub południowej Afryce. Odlatuje też wiele innych ptaków wodnych i błotnych (dzikie gęsi, żurawie, czajki) oraz owadożernych i wszystkożernych (pliszki, zięby). Wśród niektórych gatunków tylko część osobników odlatuje, a inne zostają na zimę (łabędzie, kaczki, kosy). Istnieją także ptaki, które na zimę przylatują do Polski z północy i ze wschodu (gawrony, gile, jemiołuszki). Liczne gatunki spędzają całe życie w jednej okolicy i nie odlatują na zimę, więc nazywamy je ptakami osiadłymi. Przykładami takich ptaków w Polsce są dzięcioł, wróbel, sikory, sroka.

RfSH1tDrMBSQy1
Wędrowne ptaki, np. żurawie, często podróżują w charakterystycznych kluczach. To pozwala oszczędzać energię ptakom, gdyż lecąc w ten sposób, zmniejszają opór powietrza. Pierwszy ptak z powodu oporu powietrza męczy się najbardziej, ale jest regularnie zmieniany przez następnego w kolejce
Źródło: Tomorrow Sp. z o.o., jacinta lluch valero, dostępny w internecie: Flickr, licencja: CC BY-SA 2.0.

Inną charakterystyczną cechą ptaków jest porozumiewanie się za pomocą różnych dźwięków. Śpiew jest charakterystyczny dla gatunku ptaka. Oprócz śpiewu ptaki wydają głosy służące w różnych sytuacjach życiowych, np. ostrzegawcze.

Ptaki rozmnażają się płciowo. Często samce są barwniejsze od samic, obie płcie mogą też różnić się wielkością. W czasie godów samce mogą toczyć walki (np. głuszce lub bataliony), tańczyć (np. żurawie, łabędzie) lub tylko prezentować upierzenie (np. paw), aby zwrócić uwagę samicy. Ptaki składają jaja i wysiadują je w różnych rodzajach gniazd, dziupli lub nor. Wysiadywanie polega na ogrzewaniu jaj ciepłem ciała rodzica.

R1ClMUUp6MLgk1
Porównanie rozmiarów, kształtu i koloru jaj. Od lewej widać jajo australijskiego emu, pośrodku strusia afrykańskiego, a po prawej kury domowej
Źródło: Tomorrow Sp. z o.o., Klaus Rassinger und Gerhard Cammerer, Museum Wiesbaden, Shuhari, Sun Ladder, dostępny w internecie: Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
Ciekawostka

Kukułki zwane są pasożytami lęgowymi, gdyż podrzucają swoje jaja do wysiedzenia innym ptakom. Samica kukułki składa po jednym jaju w gnieździe drobnych ptaków śpiewających, przy czym wyrzuca z gniazda jedno jajo gospodarza. Pisklę kukułki wylęga się szybciej niż inne i wyrzuca z gniazda pozostałe jaja. W ten sposób otrzymuje tylko dla siebie cały pokarm przynoszony przez przybranych rodziców.

Ciekawostka

U wielu ptaków występuje wyraźne zróżnicowanie wyglądu obu płci. Samce są barwniejsze i zwykle większe od samic. Często mają dłuższe, bardziej kolorowe pióra, a czasem także efektowne, barwne narośla na głowie i szyi. Wyjątkiem są ptaki drapieżne, gdzie to samice są większe od samców.

RBDqSy3XRmueL
Dymorfizm płciowy u chwostki szafirowej (Malurus cyaneus). Samiec znajduje się po lewej, zaś samica po prawej stronie fotografii
Źródło: Benjamint444, dostępny w internecie: Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.

Ptaki opiekują się swoim potomstwem, jednak pod tym względem możemy wyróżnić dwie grupy - gniazdownikigniazdownikigniazdownikizagniazdownikizagniazdownikizagniazdowniki. Gniazdowniki wylęgają się z jaj niezdolne do samodzielnego życia. Pisklęta są nagie lub okryte rzadkim puchem, ślepe i nie potrafią samodzielnie zdobywać pożywienia. Osobniki dorosłe muszą im dostarczać pokarm, chronić przed deszczem i ogrzewać własnymi ciałami. Do gniazdowników należą m.in.: wróble, dzięcioły, kosy i jastrzębie. Zagniazdowniki natomiast wylęgają się pokryte gęstym puchem i potrafią chodzić lub pływać. Podążają za rodzicem, który wyszukuje pokarm, samodzielnie zjadany przez pisklęta. Do zagniazdowników zalicza się m.in.: kaczki, gęsi, kury i łabędzie.

Ciekawostka

Istnieje niewielka grupa ptaków, które są do tego stopnia zagniazdownikami, że już w kilka godzin od wylęgnięcia się z jaj opuszczają gniazdo i żyją w pełni samodzielnie, bez kontaktu z rodzicami. Tak zachowują się na przykład australijskie nogale prążkowane.

R8gRexjtuMcPD
Nogal prążkowany (Leipoa ocellata)
Źródło: Butupa, dostępny w internecie: Wikimedia Commons, licencja: CC BY 2.0.
1

Ptaki żywią się zarówno pokarmem roślinnym, jak i bezkręgowcami (np. owadami) czy kręgowcami (np. rybami, gryzoniami). Wiele z nich zjada różne rodzaje pokarmu, zależnie od pory roku. Same też są pokarmem dla wielu zwierząt i człowieka. Odgrywają ogromną rolę w ograniczaniu ilości owadów – ptaki owadożerne zjadają aż połowę wszystkich dorosłych owadów, które pojawiają się latem! Ptaki mają też znaczny udział w rozsiewaniu nasion. Ważną rolę odgrywają też dzięcioły, które wykuwają dziuple służące nie tylko im, ale też innym zwierzętom.

1
Ćwiczenie 2
RrRHElqdkcX9b
Wymień przynajmniej 5 gatunków ptaków, które człowiek hoduje dla mięsa, jaj, pierza albo tylko dla swojej przyjemności. (Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1Iqz9Rs95UG61
Samce pawia posiadają niezwykle efektowny ogon, którego pióra rozstawiają tak, aby zainteresować sobą mniejszą i niepozorną samicę
Źródło: Dick Daniels, dostępny w internecie: Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
i1UU5aiDvf_d5e322

Podsumowanie

  • Ptaki to kręgowce, których szczęki przekształcone są w dziób, a ciało jest pokryte piórami.

  • Ptaki mają cztery kończyny, przy czym przednie są przekształcone w skrzydła.

  • Ptaki są stałocieplne.

  • Ptaki rozmnażają się płciowo, są jajorodne i zwykle opiekują się młodymi.

  • Wiele ptaków migruje na znaczne odległości z powodu zmieniających się pór roku i okresowego braku pożywienia w środowisku.

Ćwiczenie 3
R1K8vAAZt9LOW
Na podstawie różnych źródeł (np. Encyklopedia PWN, Encyklopedia Leśna) wyszukaj informacje o następujących gatunkach ptaków: słowik rdzawy, kaczka krzyżówka, gołąb grzywacz, sroka zwyczajna. Dowiedz się, czym się żywią, czy są wędrowne i czy są gniazdownikami. Spróbuj zaobserwować je w swoim otoczeniu. (Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Ćwiczenie 4
Rlaj2dIPlLPr6
Korzystając z Internetu, dowiedz się, jak na tereny Polski zawędrował wróbel zwyczajny. Oceń, w jaki sposób ten ptak przystosował się do życia wśród ludzi. (Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Zobacz także

Różnorodność zwierzątD3rHYATCXRóżnorodność zwierząt

i1UU5aiDvf_d5e405

Słowniczek

gniazdowniki
gniazdowniki

grupa ptaków, których pisklęta wykluwają się niedołężne i muszą przez dłuższy czas pozostawać w gnieździe pod opieką rodziców

worki powietrzne
worki powietrzne

połączone z płucami pęcherze, w których gromadzi się powietrze podczas oddychania; umożliwiają wymianę gazową również podczas wydechu

zagniazdowniki
zagniazdowniki

ptaki, których pisklęta (okryte puchem) wkrótce po wykluciu opuszczają gniazdo i samodzielnie wyszukują oraz pobierają pokarm

i1UU5aiDvf_d5e450

Zadania

11
Ćwiczenie 1
R13VFOcRHaqp31
Jakie są przyczyny, dla których niektóre ptaki odlatują z Polski na zimę? Możliwe odpowiedzi: 1. spadek temperatury powietrza, 2. brak pokarmu w postaci roślin i owadów, 3. brak kryjówek, 4. pojawienie się dużej liczby drapieżników
Źródło: Andrzej Boczarowki, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 2
R1bTNBtQCFO791
Łączenie par. Oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących gniazdowników i zagniazdowników.. Gniazdowniki wylęgają się niezdolne do samodzielnego życia.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Zagniazdowniki po wylęgu są niezdolne do samodzielnego życia.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Młode gniazdowniki same wyszukują sobie pokarm.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Młode zagniazdowniki po wylęgu potrafią chodzić i szukać pokarmu.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
Źródło: Andrzej Boczarowki, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 3
R4Jf7dzHznkmy1
Łączenie par. Oceń prawdziwość stwierdzeń.. Kaczki, gęsi i łabędzie znoszą jaja w wodzie.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Ptaki są żyworodne.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Ptaki znoszą jaja w twardych wapiennych skorupkach.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Ptaki opiekujące się młodymi w gnieździe to gniazdowniki.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Zagniazdowniki to ptaki, które wypadły z gniazda.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
Źródło: Andrzej Boczarowki, licencja: CC BY 3.0.
RK3sadD2irCM92
Ćwiczenie 4
Uzupełnij poniższy tekst w taki sposób, aby przedstawiał prawdziwe informacje na temat ptaków.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
31
Ćwiczenie 5
RzYGZ9hOSVamD
Wymień pięć cech ptaków, będących przystosowaniem do lotu. (Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
bg‑azure

Notatnik

RWOwdZqyzaunA
(Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.