Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Wyobraź sobie ogromny teren pozbawiony roślinności. Obszar ten jest pokryty piaskiem unoszonym przez stale wiejący wiatr lub kamieniami. W dzień podłoże rozgrzewa się do takiej temperatury, że można na nim usmażyć jajko. Nocą jest tak zimno, że przydaje się ciepły koc. Tak wygląda Sahara – największa gorąca pustynia świata.

RqYCsg5OaPVrW
Największa gorąca pustynia na Ziemi – Sahara
Źródło: Wonker, Flickr.com, licencja: CC BY 2.0.
Aby zrozumieć poruszane w tym materiale zagadnienia, przypomnij sobie:
 • jaki jest związek między wysokością Słońca nad horyzontem a klimatem,

 • jakie warunki panują w zwrotnikowej strefie klimatycznej.

Twoje cele
 • Opiszesz, w jakich warunkach powstają pustynie.

 • Scharakteryzujesz warunki klimatyczne panujące na pustyni.

 • Przedstawisz zagrożenia wynikające z przebywania na pustyni.

 • Wyjaśnisz, dlaczego pustynia nie jest dobrym miejscem do życia człowieka.

iIm8NTNPXg_d5e230

1. Warunki klimatyczne na gorącej pustyni

Na obydwu półkulach w okolicach zwrotników występują szczególne warunki klimatyczne. Poza krótkim okresem, kiedy Słońce w południe zbliża się do zenitu i może zdarzyć się deszcz, panuje tu niemal ciągła susza. W ciągu dnia niebo jest bezchmurne, a temperatura powietrza wynosi nawet 50 °C. Brak chmur i bardzo suche powietrze nie pozwalają na opady deszczu. W ciągu nocy ciepło szybko jest oddawane do atmosfery, dlatego tuż przed wschodem Słońca temperatura powietrza często jest ujemna. Mała ilość opadów i bardzo wysoka temperatura powietrza w ciągu dnia powodują szybkie parowanie i przesuszenie gruntu do znacznych głębokości. Wiejący stale wiatr może tworzyć wielkie piaszczyste wydmy. Od czasu do czasu mocno nagrzane masy powietrza szybko się wznoszą, powodując różnicę ciśnień i gwałtowny wiatr. W ten sposób powstaje burza piaskowa. W takich warunkach powstają duże obszary niemal pozbawione roślinności zwane pustyniamipustyniapustyniami. Nieco więcej roślin spotyka się na półpustyniachpółpustyniapółpustyniach.

1

Na gorących pustyniach od czasu do czasu (zwykle raz w roku, ale czasami raz na kilka lat) padają obite, ulewne deszcze. Pustynne doliny szybko wypełniają się rwącą wodą. Na krótko powstają szerokie i kręte rzeki, a płynąca w nich woda zmienia ukształtowanie terenu. W miejscach, w których woda gromadzi się na dłużej, tworzą się oazyoazaoazy. Znajdują się tam źródła, studnie i bujna roślinność.

RbA2aEx9pbam5
Monument Valley – USA, pogranicze stanów Utah i Arizony. Krajobraz pustyni skalistej ze wzgórzami z piaskowca o wysokości ok. 300 m, ukształtowanymi przez erozję
Źródło: www.pixabay.com, domena publiczna.
Ważne!

Oprócz pustyń piaszczystych mogą być pustynie żwirowe, kamieniste (skaliste). Istnieją nawet pustynie słone, pokryte głównie solą. Powstają one w miejscach, w których dawniej istniały słone jeziora.

Ciekawostka

Niektóre pustynie charakteryzują się znacznymi zmianami rocznymi temperatury. Na przykład leżąca w Azji pustynia Gobi jest niezwykle gorąca latem, ale mroźna zimą.

RvnJTl2jTxmay
Lokalizacja Pustyni Gobi
Źródło: Christophe cagé, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
iIm8NTNPXg_d5e287

2. Życie na pustyni

Warunki panujące na pustyni są skrajnie niekorzystne, a nawet niebezpieczne dla życia człowieka i większości organizmów. Na pustyni można jednak przeżyć. Niektóre rośliny i zwierzęta przystosowały się do warunków gorących pustyń. Do przeżycia na pustyni przystosowali się także ludzie, którzy często przez nią wędrują. Przede wszystkim trzeba starać się o dostarczenie organizmowi dostatecznej ilości wody. Trzeba wypijać 6, a przy dużym wysiłku fizycznym nawet do 10 litrów wody w ciągu doby. Należy też dbać o ograniczenie utraty wody przez skórę. W tym celu konieczne jest nakrycie głowy i luźne, lekkie, najlepiej bawełniane ubranie okrywające całe ciało (bawełna przepuszcza powietrze, a więc umożliwia oddawanie ciepła przez skórę).
Ludzie pustyni, tacy jak BerberowieBerberowieBerberowie, zajmują się transportem towarów przez pustynię. Wykorzystują do tego celu zwierzęta przeznaczone do noszenia ciężarów: konie lub odporne na suszę wielbłądy. Pustynię przemierzają w karawanachkarawanakarawanach tworzonych dla bezpieczeństwa. Samotna wędrówka przez pustynię jest bowiem bardzo niebezpieczna.

11
Polecenie 1

Wyjaśnij, co się dzieje z wodą, która spada na gorącą pustynię zwrotnikową w postaci gwałtownej ulewy raz na kilka lat.

uzupełnij treść
Ciekawostka
R1OqazlT9nWpl1
Lokalizacja pustyni Lut w Iranie
Źródło: Uwe Dedering, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.

Najwyższą temperaturę pustyni przy gruncie: 70,7 °C zmierzono na Pustyni Lut w Iranie. Najwyższą temperaturę powietrza: 56,7 °C odnotowano w Dolinie Śmierci w 1913 r. Jest to najwyższa zmierzona do tej pory temperatura powietrza.

Rza4WDTvbdp2w
Tablica ostrzegająca przed zagrożeniem spowodowanym wysoką temperaturą powietrza w Dolinie Śmierci
Źródło: www.flickr.com, licencja: CC BY-SA 2.0.
Ciekawostka

Stosunkowo prosty sposób umożliwia zdobycie całkiem pokaźnej ilości wody na pustyni. Jeżeli uda się dokopać do wilgotnego piasku, to na dnie takiego zagłębienia trzeba postawić naczynie i całość nakryć płachtą folii. Folia powinna uginać się nad stojącym na dnie naczyniem. Słońce i wysoka temperatura powodują szybkie odparowanie wilgoci z piasku. Wilgoć skrapla się na folii i spływa po jej powierzchni do podstawionego naczynia. W zależności od wilgotności piasku, można w ten sposób uzyskać nawet 1 l wody na dobę.

iIm8NTNPXg_d5e345

Podsumowanie

 • Pustynie gorące znajdują się w pobliżu zwrotników.

 • Pustynią nazywamy pozbawiony roślinności obszar o podłożu kamienistym, żwirowym lub piaszczystym.

 • Na gorących pustyniach występują duże dobowe wahania temperatury i bardzo niska wilgotność.

 • Warunki panujące na pustyni znacznie ograniczają lub uniemożliwiają życie na tym terenie.

 • Ludzie pustyni oraz zwierzęta, które są wykorzystywane do transportu towarów, są przystosowani do życia na pustyni.

 • By przetrwać na pustyni należy wypijać odpowiednią ilość wody (min. 6 l) oraz ograniczyć utratę wody z organizmu.

Praca domowa

111
Polecenie 1

Przeczytaj uważnie opis pustyni. Spróbuj nazwać jej typ.

„Naokół widać było teraz skały sterczące z piaszczystych kopców lub porozrzucane wśród osypisk w dzikim nieładzie. Grunt stawał się kamienisty. Przebyli kilka wgłębień zasianych kamieniami i podobnych do wyschłych łożysk rzek. Chwilami drogę tamowały im wąwozy, które musieli objeżdżać. Zwierzęta poczęły stąpać ostrożnie, przebierając jakby w tańcu nogami wśród suchych i twardych kęp utworzonych przez róże jerychońskie, którymi osypiska i skały pokryte były obficie. Raz w raz któryś wielbłąd potknął się i widoczne było, że należy im dać wypoczynek”.
Indeks górny H. Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy Indeks górny koniec

uzupełnij treść

Zobacz także

Zajrzyj do zagadnień pokrewnych:
Kontynenty na ZiemiD1Bw5HYBXKontynenty na Ziemi
Przyroda pustyniDCQkiXFjePrzyroda pustyni
Strefy oświetlenia ZiemiDTnHqcFPtStrefy oświetlenia Ziemi
Strefy krajobrazowe ZiemiDZKvqHZK2Strefy krajobrazowe Ziemi

iIm8NTNPXg_d5e420

Słownik

Berberowie
Berberowie

zróżnicowana etnicznie rdzenna ludność Afryki Północnej i Sahary, która, nie mając poczucia wspólnoty, woli określać się jako „grupa ludzi wolnych”

karawana
karawana

grupa pielgrzymów lub kupców podróżujących wspólnie, głównie na wielbłądach, przez pustynie i stepy Azji oraz Afryki

oaza
oaza

teren o bujnej roślinności czerpiącej wodę z płytko zalegających wód podziemnych, otoczony przez pustynię lub półpustynię

Pasztuni
Pasztuni

główna grupa etniczna Afganistanu prowadząca koczowniczy tryb życia. Większość Pasztunów zajmuje się rolnictwem i hodowlą zwierząt. Niektórzy są również zaangażowani w handel różnymi towarami, np. biżuterią

piaskowiec
piaskowiec

drobnoziarnista skała osadowa powstała wskutek scementowania ziarn piasku

półpustynia
półpustynia

teren o ubogiej roślinności i warunkach klimatycznych zbliżonych do pustyni; odrobinę obfitsze opady umożliwiają tam jednak życie nieco większej ilości roślin

pustynia
pustynia

teren, na którym na skutek okresowo wysokiej temperatury powietrza i skrajnie niskiego poziomu opadów nie ma zwartej pokrywy roślinnej

Tuaregowie
Tuaregowie

lud berberyjski zamieszkujący obszary Sahary; zajmują się wypasem zwierząt oraz transportem karawanowym; prowadzą koczowniczy tryb życia

iIm8NTNPXg_d5e497

Zadania

1
Pokaż ćwiczenia:
RieobArITQhWs1
Ćwiczenie 1
Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania. By przeżyć na pustyni należy... Możliwe odpowiedzi: 1. wypijać minimum 6 l wody w ciągu doby, ograniczać utratę wody z organizmu przez skórę oraz nosić przewiewne ubrania., 2. nosić nakrycie głowy i zwiewne ubrania oraz wypijać 10 l wody na dobę oraz wędrować samotnie., 3. przemierzać pustynię w karawanach, nosić jasne ubrania oraz wypijać 2 l wody na dobę.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RAgcurMEXirQf1
Ćwiczenie 2
Zaznacz, gdzie na mapie znajduje się pustynia Sahara.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RD002v6s22RW9
Ćwiczenie 2
Wersja alternatywna ćwiczenia: Zaznacz, na jakim kontynencie znajduje się Sahara. Możliwe odpowiedzi: 1. Afryka, 2. Azja, 3. Ameryka Północna.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
2
Ćwiczenie 3
RIeALWX5Rbiqy1
Zaznacz cechy klimatu gorącej pustyni zwrotnikowej. Możliwe odpowiedzi: 1. bardzo niski poziom opadów, 2. duże wahania temperatury powietrza, 3. duża wilgotność powietrza, 4. niskie ciśnienie atmosferyczne, 5. wyrównana temperatura powyżej 50 °C, 6. wyrównana temperatura, stale powyżej 25° C.
Źródło: Andrzej Boczarowski <Andrzej.boczarowski@up.wroc.pl >, licencja: CC BY 3.0.
R12GOXzuQ19A02
Ćwiczenie 4
Pustynia / Półpustynia to teren, na którym na skutek okresowo niskiej / wysokiej temperatury powietrza i skrajnie niskich / wysokich opadów występuje / nie występuje zwarta pokrywa roślinna. Natomiast pustynia / półpustynia to teren o bogatej / ubogiej roślinności i warunkach klimatycznych zbliżonych do pustyni / półpustyni. Nieco uboższe / obfitsze opady umożliwiają tam jednak życie większej ilości roślin
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
2
Ćwiczenie 5
RJqqoPuNZ2hch1
zadanie interaktywne
Źródło: Andrzej Boczarowski <Andrzej.boczarowski@up.wroc.pl >, licencja: CC BY 3.0.
3
Ćwiczenie 6
RTUadx6ifMpll1
Oceń prawdziwość stwierdzeń. Nie ma pustyń w strefie klimatu umiarkowanego. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Nie ma pustyń w strefie klimatu podzwrotnikowego. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Charakterystyczne dla pustyń są znaczne amplitudy dobowe temperatury. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Na gorących pustyniach temperatury przekraczają nawet 50 °C, nocą zaś spadają do 0 °C. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Na pustyniach zwrotnikowych mogą występować długotrwałe i bardzo duże opady. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz.
Źródło: Andrzej Boczarowski <Andrzej.boczarowski@up.wroc.pl >, licencja: CC BY 3.0.
bg‑azure

Notatnik

RqGiq5T3DIZo3
(Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.