Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Udostępnij materiał Dodaj całą stronę do teczki

Ręce, o rękach, z rękami – Jak odmieniać rzeczownik „ręce”?

Słowa zapisane kursywą to prawdopodobne wypowiedzi uczniów

  1. Praca w grupach: Uczniowie oglądają obrazki (każda grupa otrzymuje te same obrazki)

  2. Praca w grupach: uczniowie wypisują wszystkie części ciała widoczne na obrazkach. Nazwy części ciała wprowadzają w górną część kratki

R1SBt5aMYnFkB
RTc77kAGUuCLy
R1RalM323TIFy
R17IsySmUxuLD
R4wJcwrrPqiN0
  1. Praca indywidualna: z listy wypisanych części ciała zakreślają nazwy, które dotyczą każdego obrazka [ręce]

  2. Na tablicy uczniowie wypisują kolejne nazwy przypadków w języku polskim i pytania, na jakie odpowiadają. Następnie wprowadzają w odpowiedniej formie przypadka powtarzający się rzeczownik – ręka

Lp

PRZYPADEK

PYTANIE

LICZBA POJEDYNCZA

LICZBA MNOGA

1

Mianownik

Kto, co

ręka

ręce

2

Dopełniacz

Kogo, czego

ręki

rąk

3

….

ręce

rękom

4

rękę

ręce

5

ręką

rękami / rękoma

6

ręce / ręku

rękach

7

o ręko

o ręce

  1. Praca w grupie: uczniowie wpisują przy kolejnych obrazkach w kolumnie prawej odpowiedni przypadek nazwy ręka - w górną część kratki wpisują liczbę pojedynczą, w dolną część kratki – liczbę mnogą.

Przykładowo:

RxrWwlDsCQMLV

Ręka na ręce - miejscownik l. pojedyncza

Złączone ręce – mianownik l. mnoga

  1. Praca w grupie: uczniowie mieszają obrazkowe karty. Biorą indywidualnie jedną kartę, odkrywają i tworzą zdanie, zgodnie ze skojarzeniem dotyczącym wylosowanego obrazka, kolejna osoba bierze nową karę i dodaje zdanie, łączące się tematycznie z poprzednim, itd. Tworzy się historię – zadanie twórcze, doskonalące znajomość fleksji rzeczownika ręka, składni polskiej, nawiązywanie kontaktów i pracy w grupie.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida