„Rękawiczka” Fryderyka Schillera

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń:

  • zna treść i wymowę utworu F. Schillera „Rękawiczka”

b) Umiejętności

Uczeń:

  • interpretuje utwór F. Schillera „Rękawiczka”

  • charakteryzuje bohaterów i ocenia ich postępowanie

  • pisze relację z wydarzeń

  • wyjaśnia, w jaki sposób autor osiąga dynamizm w utworze

2. Metoda i forma pracy

Praca z tekstem

Rozmowa

Praca indywidualna, grupowa i zbiorowa

3. Środki dydaktyczne

Podręcznik

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

Uczniowie wymieniają współczesne rozrywki. Zastanawiają się, jak przed wiekami ludzie umilali sobie czas, jakie rozrywki były na dworach królewskich, np. tańce, turnieje rycerskie, uczty, polowania. Uczniowie opowiadają, czy chcieliby brać udział w takich rozrywkach, uzasadniają swoje zdanie. Odpowiadają, czy udział w rozrywkach dawniejszych wymagał jakiś szczególnych umiejętności, np. turnieje – odwaga, siła, zręczność. Porównują, jak jest dzisiaj.

b) Faza realizacyjna

Uczniowie czytają w podręczniku utwór Fryderyka Schillera „Rękawiczka” i odpowiadają na pytanie: Jaki sposób spędzania wolnego czasu został przedstawiony w utworze?

Uczniowie układają plan wydarzeń do utworu.

Uczniowie wskazują, jakimi motywami kierował się król, oglądając widowisko.

Uczniowie opisują atmosferę panującą na arenie, w tym celu wypisują wszystkie czasowniki opisujące zachowanie zwierząt:

Lew

tygrys

lamparty

toczy, podnosi, obraca, rozdarł, zatrząsł, wyciągnął, obalił

wplata, spoziera, błyska, wywala, ciska, dobiega, wyje, burczy, przylega

wyskakują, opadła,

Uczniowie oceniają, czy są to czasowniki dynamiczne czy statyczne.

Uczniowie rozrysowują kierunki ruchu podczas walki zwierząt i kiedy spada rękawiczka. Uczniowie mówią, co oznacza ta zmiana kierunku ruchu.

Uczniowie oceniają, jaka jest funkcja pierwszej części utworu, a jaka drugiej.

Uczniowie charakteryzują bohaterów: Martę i Nemroda, zastanawiają się, dlaczego Marta upuszcza rękawiczkę. Oceniają jej postępowanie. Zastanawiają, się, jak potoczyłaby się akcja, jeśli Emrod nie zdecydowałby się podnieść rękawiczki i odpowiadają, czy mógł postąpić inaczej.

Uczniowie oceniają zachowanie Emroda, odpowiadają, dlaczego opuścił Martę.

Uczniowie zastanawiają się, jaki element dawnej obyczajowości krytykuje Schiller w swoim utworze.

Uczniowie zastanawiają się, czy do treści tego utworu można zastosować związek frazeologiczny: rzucić komuś rękawicę.

c) Faza podsumowująca

Uczniowie pracują indywidualnie. Część uczniów relacjonuje zdarzenia z punktu widzenia Emroda, a część z punktu widzenia Marty. Nauczyciel prosi, aby opowiedzieli też o swoich uczuciach.

Uczniowie czytają swoje prace. Podczas prezentacji nauczyciel zadaje pytania uczniom:

Marcie: Czy nie żałujesz swojego postępku?, Jak byś się czuła, gdyby zwierzęta zaatakowały Emroda?, Czy zamierzasz jeszcze kiedyś tak postąpić?, Czy twoim zdaniem Emrod dowiódł miłości?

Emrodowi: Dlaczego skoczyłeś po rękawiczkę?, Dlaczego opuściłeś widowisko?, Co sądzisz o Marcie?, Czy skoczyłbyś ponownie po rękawiczkę?, Co poczułeś, gdy Marta rzuciła rękawiczkę?

5. Bibliografia

A. Łuczak, A. Murdzek, Między nami. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2003.

6. Załączniki

a) Karta pracy ucznia

brak

b) Zadanie domowe

Zadanie 3. ze s. 128 – szukanie sytuacji z życia współczesnego analogicznej do tej przedstawionej w utworze.

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

brak

R1HcFG6hpZGhC

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 114.11 KB w języku polskim
R1GswjLTuThUQ

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 19.00 KB w języku polskim