Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

„Rigoletto” Giuseppe Verdiego

Zapoznanie uczniów z tematyką i problematyką opery „Rigoletto” Giuseppe Verdiego. Przedstawienie głównych bohaterów dzieła oraz dokonanie krótkiej ich charakterystyki. Wskazanie historii powstania utworu oraz wysłuchanie poszczególnych części opery.

Umiejętności

Uczeń potrafi:

 1. Omówić tematykę i problematykę opery „Rigoletto” Giuseppe Verdiego.

 2. Przedstawić główne postaci występujące w operze oraz umie dokonać krótkiej ich charakterystyki.

 3. Wyjaśnić pojęcie bell canto.

 4. Omówić historię powstania wymienionej opery.

 5. Rozpoznać fragmenty wysłuchanych części „Rigoletto” i je nazwać*.*

 6. Wskazać stylistyczne cechy charakterystyczne dla „Rigoletto” Verdiego.

Metoda pracy

Metoda opisu z elementami pogadanki. Percepcja muzyczna. Analiza muzyczna – praca w grupach. Forma ćwiczeniowa.

  1. Podręcznik –Gwizdalska D., Historia muzyki cz.1, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2006

  2. Stanowisko do odtwarzania płyt.

  3. Nagranie CD (lub film video) opery „Rigoletto” G. Verdiego.

 1. Karta pracy ucznia

 2. Partytura opery

4. Przebieg lekcji

  1. Sprawdzenie obecności.

  2. Powtórzenie wiadomości poprzez odpytanie jednej osoby z trzech ostatnich lekcji.

  3. Podanie tematu do zeszytu.

(10 min)

  1. Metodą opisu, przedstawienie historii powstania opery „Rigoletto” Giuseppe Verdiego oraz wymienienie najważniejszych, charakterystycznych elementów tej opery. Omówienie stylistyki utworu.

 • Notatka:

„Rigoletto” powstało w dobrym dla Verdiego okresie. Rok wcześniej skomponował „Luizę Miller”, a w latach następnych swe najpopularniejsze opery: „Trubadura” i „Traviatę”. Wszystkie te dzieła odznaczają się niezwykłą siłą oddziaływania na słuchacza, poprzez: zwartość utworu, wyrazistość postaci i motywów muzycznych, doskonałą dramaturgię i piękno melodii.
Pomimo ponurego tematu, dzieło pełne jest przepięknych melodii (aria Gildy, kwartet, arie Księcia). Jest to
mistrzowskie dzieło operowe, którego muzyka jest bardzo efektowna, a przy tym pełna wyrazu i emocji. Premiera opery miała miejsce w 1851 roku, w weneckim Teatro La Fenice i od razu spotkała się z gorącym przyjęciem ze strony prasy i publiczności. W stosunku do poprzednich dzieł Verdiego, „Rigoletto” odznacza się znacznym pogłębieniem środków dramatycznego wyrazu i świetną charakterystyką muzyczną występujących postaci, i to zarówno w ariach solowych, jak i w scenach zespołowych. Opera skonstruowana jest w czterech aktach. **

 1. Metodą opisu, przedstawienie bohaterów opery „Rigoletto” oraz omówienie tematyki dzieła.

 • Notatka:

Bohaterowie:

 • Rigoletto, książęcy błazen - baryton

 • Książę Mantui - tenor

 • Gilda, córka Rigoletta - sopran

 • Sparafucile, morderca - bas

 • Magdalena, siostra Sparafucila - alt

 • Giovanna, służka Rigoletta - mezzosopran

 • Hrabia Ceprano - bas

 • Hrabina Ceprano - sopran

 • Hrabia Monterone - bas

 • Marullo, dworzanin - baryton

 • Borsa, dworzanin - tenor

 • Paź – mezzosopran

Treść opery:

Mantua, rok 1550. Książę (Alvarez) - pozbawiony skrupułów młodzieniec, żądny jedynie rozkoszy i uciech życia, uwodzi Gildę (Mula), przepiękną córkę swego błazna Rigoletta (Serville). Ojciec pałający żądzą zemsty za utraconą cześć swojej córki, wynajmuje Sparafucilla, znanego zabójcę, by ten pomścił honor jego rodziny. Decyzja ta dla wszystkich okazuje się tragiczna w skutkach.

(25 min)

  1. Wysłuchanie fragmentów opery „Rigoletto” lub obejrzenie przedstawienia na video.

  2. Zapisanie notatki do zeszytu.

(10 min)

5. Bibliografia

a. Ekiert J., Bliżej muzyki. Encyklopedia, wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1994

b. Gwizdalska D., Historia muzyki czt.1, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2006

Najważniejsze zagadnienia związane z tematem lekcji pt. „Rigoletto” Giuseppe Verdiego.

Zadanie domowe

R17LbbhsQrid4

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 42.00 KB w języku polskim