Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Robimy sałatkę jarzynową

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń:

 • wie, do czego służą poszczególne sztućce,

 • zna warzywa wchodzące w skład sałatki jarzynowej,

 • zna zasady higieny,

 • zna zasady zachowania w czasie spożywania posiłków.

b) Umiejętności

Uczeń potrafi:

 • posługiwać się sztućcami,

 • rozpoznać warzywa po smaku,

 • pokroić warzywa z zachowaniem ostrożności oraz zasad przygotowania posiłku.

2. Metoda i forma pracy

Zajęcia praktyczne, pogadanka, praca indywidualna i grupowa.

3. Środki dydaktyczne

Naczynia kuchenne i stołowe, sztućce, serwetki, fartuchy, produkty przyniesione przez dzieci (warzywa i przyprawy – zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami).

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

Nauczyciel prosi dzieci o umycie rąk i założenie fartuszków.

b) Faza realizacyjna

 1. Dzieci układają produkty na stole (każde z nich miało przynieść z domu ugotowane i obrane jedno warzywo według wcześniejszych ustaleń). Nauczyciel przypomina o konieczności przestrzegania zasad higieny i ostrożności przy posługiwaniu się sztućcami.

 2. Każde dziecko samodzielnie decyduje, jak pokroić swoje warzywo (kostka, krążki, paski, wiórki). W czasie pracy każde z nich mówi o tym, jaki ma ono kolor, smak, zapach, czy jest twarde, czy miękkie, jak wyglądało przed ugotowaniem.

 3. Dzieci mają do wyboru kilka miseczek. Same decydują, jakie warzywa ze sobą połączyć. Nauczyciel tylko podpowiada lub odpowiada na pytania dzieci. Tym sposobem powstaje kilka sałatek o różnym składzie.

 4. Nauczyciel pomaga doprawić do smaku sałatki. Dzieci, które robiły daną sałatkę, decydują, czy jest ona za słona, czy za słodka, czy wymaga jeszcze przyprawienia.

 5. Wykorzystując przyniesione produkty, samodzielnie dekorują sałatki. Można podpowiedzieć dzieciom różne rozwiązania: czym udekorować sałatkę, jakie warzywo się do tego najlepiej nadaje, jak wykorzystać kolory warzyw i przypraw itd. Mogą też dobrać dania do swoich sałatek, podać je z chlebem lub jako dodatek do obiadu – co oczywiście należy wcześniej ustalić. Można też zaprosić na poczęstunek inną grupę przedszkolaków. Wówczas dzieci przygotowujące posiłek zachowują się jak domownicy, a przychodzący na ich zaproszenie – jak goście.

 6. Nakrywają stół, dbając o jego estetyczny wygląd. Ozdabiają go kwiatami, liśćmi lub serwetkami. Zapraszają kolegów do stołu. Wspólnie jedzą, przestrzegając zasad kultury spożywania posiłków. Na koniec wybierają sałatkę, która smakowała im najbardziej.

 7. Sprzątają po posiłku, dzieląc się obowiązkami.

c) Faza podsumowująca

Lekcję kończy dyskusja: Dlaczego powinniśmy jeść warzywa?

5. Bibliografia

 1. Edukacja kreatywna, pod red. E. A. Zwolińskiej, Akademia Bydgoszcz, Bydgoszcz 2005.

 2. Jacewicz K., Promowanie zdrowego trybu życia, „Wychowanie w Przedszkolu” 1999, nr 2

 3. Nieleszczuk K., Edukacja zdrowotna w przedszkolu, „Lider” 2006, nr 6.

6. Załączniki

brak

7. Czas trwania lekcji

2 x 45 minut

8. Uwagi do scenariusza

Zajęcia zależą od pomysłowości dzieci i możliwości placówki. Można również przyrządzać inne danie w podobny sposób lub próbować zrobić z dziećmi posiłek według jakiegoś prostego przepisu.

R18PZf0MAyGJr

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 98.29 KB w języku polskim
R4mtEhyaa5Re3

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 23.00 KB w języku polskim