Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Sieci komputerowe ze względu na zasięg dzielą się na:

  • PAN– sieć osobista (Private Area Network), służące do łączenia różnych urządzeń sieciowych, zazwyczaj na krótki czas np. telefon ze słuchawkami, drukarka z komputerem

  • LAN – sieci lokalne (Local Area Network), służące do łączenia wielu urządzeń, na  małych obszarach, np. w domu, biurze, zakładzie produkcyjnym;

  • MAN – sieci miejskie (Metropolitan Area Network) używane dosyć rzadko, głównie w wielkich metropoliach;

  • WAN – sieci rozległe (Wide Area Network), które służą do połączeń między komputerami na wielkich odległościach, wykraczające poza obszar miast, państw, a nawet kontynentów.

Re8hSMSQTDadL1
Źródło: CP, licencja: CC BY 3.0.

Topologia sieci

Komputery i urządzenia są łączone w sieć według pewnego schematu. Ten schemat nazywamy topologią. Topologie sieci komputerowych dzielimy na dwa rodzaje. Pierwsza to topologia logiczna, druga to topologia fizyczna.
Topologia fizyczna opisuje sposób połączenia ze sobą komputerów i urządzeń przez kanał transmisyjny.
Jest wiele fizycznych układów sieci. Najważniejsze z nich to:

  • magistrala – komputery współdzielą pojedynczy kabel do którego są bezpośrednio połączone;

  • gwiazda – komputery są podłączone do jednego, centralnego punktu nazywanego koncentratoremKoncentratorkoncentratorem lub przełącznikiem;

  • pierścień – komputery są połączone pomiędzy sobą szeregowo odcinkami kabla, tworząc fizyczny zamknięty pierścień;

  • siatka - każdy komputer ma połączenie z każdym innym komputerem za pomocą osobnego kabla.

RaCtwZDndBQC61
Źródło: wierzbadark, domena publiczna.
RtS74zo8KDR9I1
Źródło: wierzbadark, domena publiczna.
RacKq7uUD3SKi1
Źródło: wierzbadark, domena publiczna.
R16mndP1dlSN3
Siatka
Źródło: wierzbadark, domena publiczna.

Istnieje jeszcze kilka innych topologii sieci. Informacje o nich możesz znaleźć w internecie.

Zapamiętaj!

Topologia fizyczna opisuje sposób połączenia ze sobą komputerów i urządzeń przez medium transmisyjne.

Koncentrator1
Koncentrator

Urządzenie pozwalające na przyłączenie wielu urządzeń sieciowych (np.: komputery, drukarki, skanery ) do sieci komputerowej o topologii gwiazdy. Zostały wyparte przez przełączniki oferujące lepszą przepustowość.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida