Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Szanowni Państwo, zapraszamy do skorzystania z materiałów, dotyczących produkcji żywności ekologicznej.
RCIuKrffSZeFP

„Skąd się biorą produkty ekologiczne” – ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli

Okres przedszkolny jest niezmiernie ważnym etapem kształtowania się postaw determinujących aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Dlatego też istotne jest edukowanie dzieci w zakresie prawidłowego żywienia już od najmłodszych lat. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia zdrowotne i nawyki decydują o późniejszym stylu życia. Dodatkowo z badań wynika także, że żywność ekologiczna może mieć związek ze zdrowszym stylem życia. Konsumenci ekologiczni częściej dbają o dietę i aktywność fizyczną oraz cechuje ich istotnie mniejsze prawdopodobieństwo nadwagi i otyłości.

Grupa, do której skierowany jest nowy program, to dzieci uczęszczające do przedszkoli w wieku 5‑6 lat.

Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

6,6
RwOc4NbvPFkSn
Pobierz plik: Produkty_ekologiczne_publikacja.pdf
„Skąd się biorą produkty ekologiczne” Publikacja dla dzieci
Plik PDF o rozmiarze 18.71 MB w języku polskim
RojgQkzykO9s4
Pobierz plik: Scenariusz-lekcji.pdf
„Skąd się biorą produkty ekologiczne”Scenariusz zajęć dla nauczycieli
Plik PDF o rozmiarze 311.11 KB w języku polskim

W celu budowania postaw ekologicznych i zwiększania świadomości żywieniowej starszych dzieci, zachęcamy do zapoznania się z materiałami na temat żywności ekologicznej, które mogą być inspiracją do przygotowania oraz przeprowadzenia ciekawych i kreatywnych zajęć dla uczniów kolejnych etapów edukacyjnych.

3,3,3,3
4,4,4

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU NA TEMAT ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ W RAMACH PROGRAMU EDUKACYJNEGO GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO (1)

R1OsgVmv9NLyX

Plik 7Z o rozmiarze 2.81 MB w języku polskim

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU NA TEMAT ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ W RAMACH PROGRAMU EDUKACYJNEGO GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO (2)

RzL2KzYMGgPsA

Plik 7Z o rozmiarze 5.26 MB w języku polskim

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU NA TEMAT ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ W RAMACH PROGRAMU EDUKACYJNEGO GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO (3)

R1Nrloia42Wt3

Plik 7Z o rozmiarze 5.12 MB w języku polskim

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU NA TEMAT ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ W RAMACH NOWEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO (4)

RqLTZOgcYVf2f

Plik 7Z o rozmiarze 6.61 MB w języku polskim

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU NA TEMAT ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ W RAMACH PROGRAMU EDUKACYJNEGO GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO (5)

R18z8vgNLHWYr

Plik 7Z o rozmiarze 657.03 KB w języku polskim

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU NA TEMAT ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ W RAMACH PROGRAMU EDUKACYJNEGO GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO (6)

RIUPWNKl5EjI5

Plik 7Z o rozmiarze 308.13 KB w języku polskim

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU NA TEMAT ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ W RAMACH PROGRAMU EDUKACYJNEGO GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO (7)

RHD8RZLlRZ6aI

Plik 7Z o rozmiarze 1.98 MB w języku polskim
RoOJCEPBHKfFW

Rolnictwo i produkcja żywności ekologicznej - prezentacja
Plik PPTX o rozmiarze 16.23 MB w języku polskim
R1BavHuS2vIZJ

Rolnictwo i produkcja żywności ekologicznej - prezentacja wersja pdf
Plik PDF o rozmiarze 2.74 MB w języku polskim
R1Lfz3izcoJA3

Rolnictwo i produkcja żywności ekologicznej - scenariusz lekcji I etap edukacyjny
Plik DOCX o rozmiarze 56.23 KB w języku polskim
R3MMAh7VzP4zt

Rolnictwo i produkcja żywności ekologicznej - scenariusz lekcji I etap edukacyjny wersja pdf
Plik PDF o rozmiarze 351.40 KB w języku polskim
R1C9c1q1XtvsE

Rolnictwo i produkcja żywności ekologicznej - scenariusz lekcji II etap edukacyjny
Plik DOCX o rozmiarze 52.10 KB w języku polskim
RC1y5HnMv6zle

Rolnictwo i produkcja żywności ekologicznej - scenariusz lekcji II etap edukacyjny wersja pdf
Plik PDF o rozmiarze 302.85 KB w języku polskim
R1WTQ2wcQUiAq

Rolnictwo i produkcja żywności ekologicznej - scenariusz lekcji III etap edukacyjny
Plik DOCX o rozmiarze 52.90 KB w języku polskim
RHiCXXZT3cXvy

Rolnictwo i produkcja żywności ekologicznej - scenariusz lekcji III etap edukacyjny wersja pdf
Plik PDF o rozmiarze 198.50 KB w języku polskim

Jakość żywności ekologicznej (prezentacja)

R1Ey6WZQoZ2Wn

Plik PDF o rozmiarze 7.17 MB w języku polskim