Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Różne sposoby oznaczania tych samych głosek

 1. Cele lekcji

 1. Wiadomości

Uczeń:

 • zna zastosowanie w pisowni polskiej odpowiednich liter odpowiadających tym samym głoskom ,

 • zna zasady poprawnej pisowni ,

 • zna alfabet.

 1. Umiejętności

Uczeń:

 • potrafi poprawnie pisać trudne ortograficznie wyrazy,

 • potrafi zastosować zasady ortograficzne w pisowni,

 • potrafi logicznie myśleć,

 • potrafi samodzielnie rozwiązać krzyżówkę.

 1. Metoda i forma pracy

Pokaz, pogadanka, ćwiczenia, praca z całą klasą, praca indywidualna, zabawa dydaktyczna, emblematy liter.

 1. Środki dydaktyczne

Wiersz J. Tuwima: „Abecadło” , plansza z krzyżówką, emblematy liter: h,ch, ó, u, ż, rz, kartki papieru, karty pracy.

 1. Przebieg lekcji

 1. Faza przygotowawcza

Nauczyciel proponuje zabawę dydaktyczną. Uczniowie wypowiadają poszczególne litery alfabetu i do każdej z nich podają odpowiedni wyraz.

 1. Faza realizacyjna

 1. Nauczyciel umieszcza na tablicy emblematy różnych liter. Uczniowie wybierają spośród nich te, które oznaczają te same głoski na przykład: h – ch, ó –u, ż – rz.

 2. Na polecenie nauczyciela uczniowie piszą na kartkach, które rozdali dyżurni, tekst dyktowany przez nauczyciela (załącznik 1). Nauczyciel zbiera je do sprawdzenia po wykonaniu zadania przez uczniów. Wspólnie z uczniami omawia trudności występujące w tekście i w razie potrzeby podaje właściwą pisownię wyrazów.

 3. Przerwa śródlekcyjna – nauczyciel czyta głośno wiersz J. Tuwima: „Abecadło”, a uczniowie inscenizują go (załącznik 2).

 4. Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy (załącznik 3). Zadanie uczniów polega na samodzielnym rozwiązaniu krzyżówki. Gotowe prace nauczyciel zbiera do sprawdzenia, a wraz z uczniami omawia najtrudniejsze hasła.

 5. Prowadzący rozdaje uczniom karty pracy (załącznik 4). Uczniowie uważnie czytają tekst i uzupełniają luki odpowiednimi literami. Po wykonaniu zadania oddają karty nauczycielowi do sprawdzenia.

 1. Faza podsumowująca

Nauczyciel czyta zagadki, a uczniowie rozwiązują je (załącznik 5).

 1. Bibliografia

 1. Stec J., Zagadki dla najmłodszych, Kielecka Oficyna Wydawnicza PW „MAC”S.A., Kielce 1997.

 2. Tuwim J., Najpiękniejsze wiersze dla dzieci, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2004.

 3. Zbróg Z., Lubię ortografię. Klasa 3, MAC EDUKACJA S.A., Kielce 2000.

 1. Załączniki

 1. Tekst dyktanda

załącznik 1.

Jedliśmy rosół z kury. Garbarz wyprawia skóry. Kowal kuł obręcze do kół. Może wreszcie pojadę nad morze. Wszedłbyś na tę wieżę? Nie bardzo w to wierzę!

b) Wiersz J. Tuwima: „Abecadło”

załącznik 2.

Abecadło

Abecadło z pieca spadło,

0 ziemię się hukło,
Rozsypało się po kątach,
Strasznie się potłukło:

1 — zgubiło kropeczkę,
H — złamało kładeczkę,
B — zbiło sobie brzuszki,
A — zwichnęło nóżki,

O — jak balon pękło,

aż się P przelękło,

T — daszek zgubiło,

L — do U wskoczyło,

S — się wyprostowało,

R — prawą nogę złamało,

W — stanęło do góry dnem

i udaje, że jest M.

c) Karty pracy

załącznik 3.

Wyrazy z ramki wpisz do krzyżówki tak, aby otrzymać podane hasło.

załącznik 4.

R_ ża dostała na _rodziny r_żowy pi_rnik. _arcerze u_ądzili szkolną zabawę.

Z d_ew opadły j_ż liście. Niedł_go p_rzyjdzie _łód i mr_z.

d) Zagadki

załącznik 5.

Zagadki ortograficzne:

Ma mnie królik, lód, jaskółka,

Wciąż zataczam piękne kółka.

Wiecznym piórem tylko piszę,

Bo nie lubię długopisem.

Zawsze bywam u królowej.

Czym ja jestem?

Kto odpowie?

( ó )

Ma mnie orzech, chrzan i perz.

Czym ja jestem? Czy już wiesz?

( rz )

Ma mnie żaba, wąż i żmija,

Żyta także nie omijam.

Stale bywam w Żyrardowie.

Czym ja jestem? Kto odpowie?

(ż )

 1. Czas trwania lekcji

45 minut

 1. Uwagi do scenariusza

brak

Rz5AhSMONsTou

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 123.94 KB w języku polskim
R1NxPBKwg4VrZ

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 35.00 KB w języku polskim
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida