Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu Rysowanie muzyki, którego celem jest utrwalenie wiadomości z poprzednich zajęć związanych z tematem muzyki programowej. Percepcja muzyki oraz ekspresywne jej odtwarzanie, werbalizowanie (rysowanie) na papierze. Zapoznanie uczniów z utworem należącym do gatunku muzyki programowej na podstawie dzieła  Antoniego Vivaldiego „Cztery pory roku” oraz pojęciem interdyscyplinarności muzyki. Karta pracy jest wyznacznikiem treści, jakie uczeń powinien przyswoić po przeprowadzonej lekcji.

RfrteaJJJmtvo

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 37.50 KB w języku polskim
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida