Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
RNvgYaDN1hJyl

Rzeczpospolita Obojga Narodów państwem tolerancji religijnej

RcnoYHNRSJtyO

Linia chronologiczna

R1dxusOa8fTkF

Zapoznaj się z poniższymi źródłami historycznymi dotyczącymi tolerancji religijnej w Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

RCeGfcIsDnCMw

Źródło 1. Mapa. Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVI w. Religie i wyznania, CARTE

R1NNlZDk1Li5Y
RCeGfcIsDnCMw

Źródło 2. Akt konfederacji warszawskiej z 1573 r.

Indeks górny [źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Akt_Konfederacji_Warszawskiej.jpg] Indeks górny koniec

konfederacja – związek szlachty utworzony dla określonych celów

RkgQwpQIgmwxJ
RCeGfcIsDnCMw

Źródło 3. Akt konfederacji warszawskiej z 1573 r. [fragment]

[…] A iż w Rzeczypospolitej naszej jest różnorodność niemała w sprawie chrześcijańskiej, zabiegając temu [zapobiegając temu], aby się z tej przyczyny między ludźmi bunt jaki szkodliwy nie wszczął, który po innych królestwach widzimy, obiecujemy to sobie wspólnie […], iż którzy jesteśmy rozróżnieni w wierze pokój między sobą zachować, a dla różnej wiary i odmiany w kościele krwi nie przelewać […]

R136ddewHGNHx

Ćwiczenia

Na podstawie źródła 1.

Ćwiczenie 1

Wskaż ziemie, na których dominowała ludność prawosławna.

Wskaż terytoria, gdzie były największe skupiska ludności wyznania luterańskiego. Zlokalizuj miasta, w których powstały silne ośrodki reformacji.  Jak myślisz, o czym świadczy ich liczba?

Ćwiczenie 2

Uzasadnij, że Rzeczpospolita Obojga Narodów była krajem wielu religii i wyznań.

uzupełnij treść

Na podstawie źródła 2 i 3.

Ćwiczenie 3

Jak sądzisz, którego stanu społecznego dotyczył ten dokument?

Czego obawiali się twórcy aktu konfederacji warszawskiej?

Uzasadnij, że akt był wyjątkowym przykładem tolerancji religijnej.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 4

Czy władca Rzeczypospolitej musiał stosować się do postanowień tego dokumentu? Uzasadnij swoja odpowiedź.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 5

Uzasadnij dawne powiedzenie, że Polska była „rajem dla innowierców”.

uzupełnij treść
R74IytlNL13Qk

Praca domowa

Ćwiczenie 6

O uniwersalnej wartości aktu konfederacji warszawskiej świadczy umieszczenie tego dokumentu na liście UNESCO Pamięć Świata. Ustal pozostałe dzieła kultury związane z historią Polski znajdujące się na tej liście.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 7

Napisz, do czego może doprowadzić brak wolności wyznania i nietolerancja na tle religijnym? Posłuż się przykładami z przeszłości i współczesności.

uzupełnij treść

Warto zapoznać się:

Czy sumienie ma króla? tolerancja religijna Rzeczypospolitej

Fundamenty Rzeczypospolitej

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida