Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony

W życiu codziennym kulturalnego człowieka poznajemy po tym, że przestrzega norm zachowania nazywanych etykietą. Może ona dotyczyć poprawnych zachowań przy stole (podczas spożywania posiłków) lub podczas prowadzenia rozmów. Etykieta może być spisana, albo przekazywana ustnie. Może też być częścią ogólnych zasad obowiązujących w różnych okolicznościach. Zasady te obowiązują również ciebie.
W Internecie obowiązują również określone zasady zachowania. Znane są pod nazwą netykieta.
Netykieta mówi między innymi o tym, iż nie należy:

 • komunikując się z innymi użytkownikami Internetu, używać brzydkich wyrazów;

 • korzystać z programów, za które nie zapłaciliście;

 • zaglądać bez pozwolenia do cudzych plików.

Chcąc być dobrze postrzeganym przez internautów, czyli przez osoby korzystające z usług internetowych, pamiętaj o trzech głównych zasadach:

 • nie sprawiaj przykrości innym;

 • nie działaj na czyjąś szkodę;

 • nie nadużywaj zasobów Internetu w celu przyswojenia sobie czyjejś własności.

W przypadku korzystania z poczty elektronicznej przestrzegaj poniżej przedstawionych zasad netykiety.

R1IBi13vYGDwk1
Źródło: Sławomir Szaruga, licencja: CC BY 3.0.
Ciekawostka

„Grzeczność nie jest rzeczą łatwą, ani małą”. Tę przestrogę sformułował Adam Mickiewicz w poemacie zatytułowanym „Pan Tadeusz”.

Ćwiczenie 1
 • Za pomocą wybranej wyszukiwarki znajdź informacje dotyczące netykiety przestrzeganej w korespondencji elektronicznej.

 • Napisz i wyślij list do osoby, z którą ostatnio korespondowałeś. W jego treści przedstaw podstawowe zasady netykiety.

 • Zadbaj o to, aby forma listu była zgodna z zasadami netykiety.

 • Usuń z folderu listów odebranych zbędną, twoim zdaniem, korespondencję.

 • Zakończ pracę z programem pocztowym, wybierając opcję wyloguj.