Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Sceniczna forma tańca artystycznego - balet

Zapoznanie uczniów z muzyczno‑taneczną formą, czyli baletem. Wskazanie elementów literackich, teatralnych, muzycznych, tanecznych występujących w balecie. Omówienie powstania baletu i jego rozwoju. Przedstawienie najważniejszych kompozytorów tworzących balety oraz wskazanie najsłynniejszych widowisk tanecznych. Omówienie formalnej budowy baletu oraz wyjaśnienie znaczenia słowa balet.

Umiejętności

Uczeń potrafi:

 1. Omówić historię powstania baletu i jego rozwój.

 2. Omówić formalną budowę baletu.

 3. Wskazać najważniejszych kompozytorów piszących balety.

 4. Wskazać tytuły najsłynniejszych dzieł światowej sceny baletowej.

 5. Przedstawić rodzaje muzyki baletowej.

 6. Wyrazić i opisać emocje wywołane obejrzeniem (na dvd) scen baletowych.

Metoda pracy

Metoda opisu z elementami pogadanki. Aktywne słuchanie i oglądanie baletów. Wyrażanie i opisywanie emocji związanych z obejrzanymi fragmentami baletów.

Środki dydaktyczne

1. Podręcznik –Wójcik D., ABC form muzycznych, wyd. Musica Iagellonica, Kraków 1999

2. Stanowisko do odtwarzania płyt.

3. Płyta z nagraniem baletu Jezioro łabędzie Piotra Czajkowskiego*.*

 1. Odtwarzacz dvd.

 2. Karta pracy ucznia.

 3. Tablica poglądowa pt. “ Rodzaje muzyki baletowej”.

4. Przebieg lekcji

  1. Powitanie, czynności organizacyjno‑porządkowe. Sprawdzenie obecności.

  2. Sprawdzenie zadania domowego.

  3. Powtórzenie piosenki poznanej na ostatniej lekcji.

  4. Podanie tematu lekcji.

(10 min)

  1. Obejrzenie na odtwarzaczu dvd fragmentów Jeziora łabędziego Piotra Czajkowskiego. Metodą pogadanki, omówienie budowy formy oraz wskazanie najważniejszych elementów występujących w dziele i wymienienie jego charakterystycznych cech. Zwrócenie uwagi na inne dziedziny sztuki wykorzystywane w tworzeniu baletu.

  2. Metodą opisu, przedstawienie historii baletu i jego rozwoju aż do dzisiejszych czasów. Przedstawienie wybitnych twórców baletu oraz wymienienie najważniejszych dzieł światowej sceny baletowej.

 • Notatka:

Termin balet posiada kilka powiązanych z sobą znaczeń:

 • Rodzaj widowiska teatralnego, w którym głównym środkiem wyrazu jest taniec wykonywany przez tancerzy, według ustalonej choreografii, na tle dekoracji, z towarzyszeniem muzyki.

 • Zespół baletowy (na przykład balet Teatru Wielkiego).

 • Utwór muzyczny napisany specjalnie dla widowiska baletowego.

 • Całokształt sztuki baletowej danej epoki lub kraju (na przykład: balet romantyczny, balet polski).

Historia baletu

Historia baletu jest zaledwie fragmentem historii tańca, obejmującym czasy nowożytne i odnoszącym się głównie do kultury europejskiej. Balet wywodzi się z Renesansowych maskarad karnawałowych i z triumfów, popularnych we Włoszech, które przerodziły się w widowiska dworskie złożone z recytatywu, śpiewu, muzyki, pantomimy i tańca. Na francuski dwór balet zawitał dzięki Katarzynie Medycejskiej. Między XVI a XVII wieku balet przybrał formę widowiska o treści mitologicznej, wykonywanego przez dworzan. W XVIII wieku powstała opera baletowa, w której nad partiami śpiewanymi przeważały partie tańczone, wykonywane przez zawodowych tancerzy z dużym już wirtuozerstwem. Przełomową datą w kształtowaniu się zawodowego baletu był 1661 rok, w którym Ludwik XIV założył Narodową Akademię Muzyki i Tańca. Oderwanie się baletu od opery nastąpiło głównie za sprawą działalności J.G. Noverre'a, który w drugiej połowie XVIII wieku stworzył balet d'action (dramat baletowy). Inni reformatorzy działający we Włoszech (S. Vigano, C. Blasis) ukształtowali podstawy baletu romantycznego. W drugiej połowie XIX wieku nowym centrum sztuki baletowej stała się Rosja. Przeciw zrutynizowaniu tańca baletowego wystąpiła na początku XX w. Isadora Duncan. Skostniałe schematy tradycyjnego baletu zreformował jednak Michaił Fokin.

3. Za pomocą tablicy poglądowej omówienie rodzajów muzyki baletowej. Metoda pogadanki.

(20 min)

  1. Obejrzenie na odtwarzaczu dvd fragmentu baletu Jezioro łabędzie oraz opisanie uczuć wywołanych obejrzeniem ekranizacji baletu.

  2. Zapisanie notatki do zeszytu.

(15 min)

5. Bibliografia

a. Wójcik D., ABC form muzycznych, wyd. Musica Iagellonica, Kraków 1999

b. Ekiert J., Bliżej muzyki. Encyklopedia, wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1994

 1. Turska I., Przewodnik baletowy, Polskie Wydawnictwo muzyczne, Kraków 1997

6. Załączniki

Karta pracy ucznia

Najważniejsze zagadnienia związane z tematem lekcji pt. Sceniczna forma tańca artystycznego - balet.

Zadanie domowe

R2j1uaTZoqYAD

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 46.00 KB w języku polskim