Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Polecenie 1

Zapoznaj się ze schematem interaktywnym. Napisz program za pomocą języka C++ i przetestuj jego działanie dla funkcji 2x2 + 8x  10 = 0.

Zapoznaj się z algorytmem w języku Python. Zapisz program w języku C++. Przetestuj jego działanie dla funkcji 2x2 + 8x  10 = 0.

Specyfikacja problemu:

Dane:

  • a, b, c – liczby całkowite

Wynik:

Program na wyjściu standardowym zwróci rozwiązanie równania kwadratowego lub jego brak.

1
R1DjV4262DCOY1
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.

Algorytm w języku Python

Linia 1. import math. Linia 3. a znak równości None. Linia 4. b znak równości None. Linia 5. c znak równości None. Linia 6. delta znak równości None. Linia 7. x1 znak równości None. Linia 8. x znak równości None. Linia 9. x2 znak równości None. Linia 12. a znak równości 5. Linia 13. b znak równości 10. Linia 14. c znak równości 3. Linia 15. if a wykrzyknik znak równości 0 dwukropek. Linia 16. delta znak równości b asterysk asterysk 2 minus 4 asterysk otwórz nawias okrągły a asterysk c zamknij nawias okrągły. Linia 17. else dwukropek. Linia 18. print otwórz nawias okrągły apostrof Współczynnik a musi wykrzyknik znak równości 0 kropka apostrof zamknij nawias okrągły. Linia 19. if delta zamknij nawias ostrokątny 0 dwukropek. Linia 20. x1 znak równości otwórz nawias okrągły minus b minus math kropka sqrt otwórz nawias okrągły delta zamknij nawias okrągły zamknij nawias okrągły prawy ukośnik otwórz nawias okrągły 2 asterysk a zamknij nawias okrągły. Linia 21. x2 znak równości otwórz nawias okrągły minus b plus math kropka sqrt otwórz nawias okrągły delta zamknij nawias okrągły zamknij nawias okrągły prawy ukośnik otwórz nawias okrągły 2 asterysk a zamknij nawias okrągły. Linia 22. print otwórz nawias okrągły apostrof apostrof kropka join otwórz nawias okrągły otwórz nawias kwadratowy str otwórz nawias okrągły x3 zamknij nawias okrągły for x3 in otwórz nawias kwadratowy apostrof Równanie ma dwa rozwiązania dwukropek apostrof przecinek x1 przecinek apostrof oraz apostrof przecinek x2 zamknij nawias kwadratowy zamknij nawias kwadratowy zamknij nawias okrągły zamknij nawias okrągły. Linia 23. elif delta znak równości znak równości 0 dwukropek. Linia 24. x znak równości minus b prawy ukośnik otwórz nawias okrągły 2 asterysk a zamknij nawias okrągły. Linia 25. print otwórz nawias okrągły apostrof Równanie ma jedno rozwiązanie dwukropek apostrof plus str otwórz nawias okrągły x zamknij nawias okrągły zamknij nawias okrągły. Linia 26. else dwukropek. Linia 27. print otwórz nawias okrągły apostrof Równanie nie ma rozwiązań kropka apostrof zamknij nawias okrągły.
RWygdPkN1g6Th
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Polecenie 2

Dodaj do swojego programu komentarze tak, żeby był zrozumiały dla osoby, która nie potrafi programować.