Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1Znd7m8Kpxtg
Kolorowe zdjęcie przedstawia leżącego rudego lisa - widoczny jest łeb oraz grzbiet. Głowa zwierzęcia leży na podwyższeniu (gałęzi). Lis ma zamknięte oczy. W tle widać ziemię.

Schlebiać sobie i komuś

Lis
Źródło: a. nn., domena publiczna.
1
Ćwiczenie 1

Wymień cechy charakteru, jakie przypisuje się postaci lisa w bajkach.

uzupełnij treść
1
Ćwiczenie 2

Przeczytaj bajkę o kruku i lisie. Wyjaśnij, na czym polegał zastosowany przez lisa fortelj0000008I6B5v22_000tp001fortel.

uzupełnij treść
Kruk i lisIgnacy Krasicki
Ignacy Krasicki Kruk i lis

Bywa często zwiedzionymzwiedzionyzwiedzionym,
Kto lubi być chwalonym.
Kruk miał w pysku ser ogromny;
Lis, niby skromny,
Przyszedł do niego i rzekł: 'Miły bracie,
Nie mogę się nacieszyć, kiedy patrzę na cię!
Cóż to za oczy!
Ich blask aż mroczy!
Czyż można dostać
Takową postać?
A pióra jakie!
Szklniącej0000008I6B5v22_000tp002Szklniące, jednakie.
A jeśli nie jestem w błędzie,
Pewnie i głos śliczny będzie'.
Więc kruk w kantatyj0000008I6B5v22_000tp003w kantaty; skoro pysk rozdziawił,
Ser wypadł, lis go porwał i kruka zostawił.

j0000008I6B5v22_00000_BIB_001 Źródło: Ignacy Krasicki, Kruk i lis, dostępny w internecie: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kruk-i-lis-bajki-nowe.html [dostęp 14.06.2021].
RINhUIIIH0WIE1
Kolorowe zdjęcie przedstawia czarnego ptaka siedzącego na pniu lub ogrodzeniu. Zwierzę ma otwarty dziób. W tle widać wzgórze, a za nim drzewa. Na horyzoncie zachodzi słońce. Na niebie widać chmury podświetlone jego promieniami.
Kruk
Źródło: a. nn., domena publiczna.
1
Ćwiczenie 3

Wymień pięć pochlebstwpochlebstwopochlebstw, którymi lis omamił kruka.

uzupełnij treść
RbP2BfcmL3C5c
Ćwiczenie 4
Zadanie interaktywne, 12 wyrazów należy przyporządkować do odpowiednich kategorii, jako opisujące lisa i kruka.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
RfEhYRvXSVIK0
Ćwiczenie 5
Zadanie interaktywne polega na zaznaczeniu prawidłowych wyrazów.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
RhVGyR16EdMdV
Ćwiczenie 6
Zadanie interaktywne polega na dobraniu do sformułowań z kolumny lewej i prawej tak, aby powstały zdania.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
1
Polecenie 1

Ułóż dwa zdania z czasownikiem schlebiać. Skorzystaj z objaśnień i przykładów zawartych w powyższym ćwiczeniu.

uzupełnij treść
tnzkcN84Fp_000000DR
morał
morał

to inaczej wniosek, pouczenie, pointa, nauka płynąca z przesłania utworu.
W bajkach umieszczany jest zazwyczaj na końcu lub początku tekstu. Może być wyrażony wprost np. w bajce Przyjaciele: prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie lub ukryty, wówczas czytelnik musi się go domyślić

Ćwiczenie 7
R1VzgYsiQxAnB1
Zadanie interaktywne polega na zaznaczeniu fragmentu tekstu, w którym zawarteyjest morał.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
tnzkcN84Fp_000000DR
Kruk i lisZbigniew Lengren
Zbigniew Lengren Kruk i lis

Siedział kruk na drzewie i ser trzymał w dziobie.
'Idzie lis – pomyślał – pewno zaraz powie,
że mam głos prześliczny, żebym coś zaśpiewał...'
Lecz lis obojętnie przeszedł koło drzewa.
'A niech sobie – mruknął – kruk ten ser pożera,
nie lubię krakania i nie lubię sera.'

j0000008I6B5v22_00000_BIB_002 Źródło: Zbigniew Lengren, Kruk i lis, [w:] tegoż, Małe, średnie i duże. Wesołe wiersze i obrazki, Warszawa 2011.
1
Ćwiczenie 8

Opisz zachowanie zwierząt w bajcie Zbigniewa Lengrena.

uzupełnij treść
R1DTKG9Fur0jL
Ćwiczenie 9
Zadanie interaktywne polega na wybraniu prawidłowych odpowiedzi spośród podanych wariantów.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
R1inoxZjMNqM5
Ćwiczenie 10
Zadanie interaktywne polega na dobraniu do sformułowań z kolumny lewej ich objaśnień z kolumny prawej.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
1
Polecenie 2

Napisz krótką bajkę, w której lis będzie pozytywnym bohaterem. Pamiętaj o zawarciu w swoim utworze morału.

uzupełnij treść
zwiedziony
pochlebstwo
j0000008I6B5v22_000tp001
j0000008I6B5v22_000tp002
j0000008I6B5v22_000tp003