Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

She danced beautifully

1. Powtórzenie czasu przeszłego prostego (Past Simple).

2. Wprowadzenie wybranych form czasowników nieregularnych.

3. Wprowadzenie regularnych i nieregularnych przysłówków.

Umiejętności

1. Rozumienie tekstu.

2. Tworzenie wyobrażenia o strukturze tekstu przez układanie akapitów
w odpowiedniej kolejności.

3. Słuchanie.

4. Tworzenie pytań, twierdzeń i przeczeń w czasie Past Simple.

5. Tworzenie przysłówków odprzymiotnikowych.

6. Ćwiczenie wymowy przysłówków.

Metoda i forma pracy

Zajęcia w największym stopniu opierają się na metodzie kognitywnej. Uczniowie pracują grupowo oraz indywidualnie. Zagadnienia gramatyczne wprowadzone są przez tekst,
a ćwiczone przez transformacje. Z metody audiolingwistycznej w ramach zajęć przewidziane są ćwiczenia wdrażające – łańcuchowe oraz repetywne (chain grill, repetition drill).

Środki dydaktyczne

1. Handout nr 1 – ‘Shine 2’, Garton‑Sprenger, Philip Prose, Macmillan Polska, 2000, s 22, 2 egzemplarze dla każdego z uczniów. Jedna kopia musi być pocięta na akapity.

2. Koperty

3. Tablica

4. Kreda (flamaster)

5. Zeszyty uczniów

  1. Rozdaj uczniom pocięty na kawałki tekst dotyczący Marii Stuart. Powiedz im, że mają za zadanie ułożyć akapity w odpowiedniej kolejności. Ok.6 min.

  2. Dla sprawdzenia kolejności przeczytaj cały tekst. Ok. 3 min.

  3. Poproś uczniów o uzupełnienie tabelki nieregularnymi formami czasu przeszłego (na podstawie tekstu). Upewnij się, że uczniowie wymawiają je poprawnie, zwłaszcza wyraz „thought”. Ok. 3‑4 min.

  4. Powiedz uczniom, że na podstawie podpowiedzi zapisanych na tablicy będą układać pytania do przeczytanego tekstu. Wyjaśnij, ze na ułożone przez ucznia pytanie będzie odpowiadała osoba wybrana przez „autora”.

Zapisz na tablicy podpowiedzi:

 1. Poproś uczniów o ułożenie pytań z podpowiedzi:

-When/Mary/become/Queen of Scotland?

-How long/ second marriage/last?

-Elizabeth/help/Mary?

-How long/Mary/stay in prison?

-How long/Mary/live in France

Jeśli nikt się nie zgłosi na ochotnika, wyznacz pierwszą osobę. Uczestnik zajęć może skorzystać z dowolnej podpowiedzi.

Uczeń układa pytanie i zadaje je wybranej przez siebie osobie. Wskazany kolega lub koleżanka odpowiada i układa kolejne pytanie, które zadaje następnemu uczniowi. Ok. 8 min.

 1. Poproś uczniów, aby podzielili się na trzyosobowe (jeśli na lekcji jest nie więcej niż 12 osób) lub czteroosobowe grupy. Aby zabawa mogła być zastosowana, w klasie nie może być więcej niż 15‑16 osób Nadaj nazwy drużynom - A, B, C, D. Wyjaśnij, że każda grupa ma za zadanie napisać dwa zdania twierdzące, odnoszące się do tekstu. Jedna z fraz ma zawierać fałszywą informację, np. „Mary became a Queen of Scotland in 1541”, a druga ma być prawdziwa np. „Mary was very scared”. Wyjaśnij uczestnikom zajęć, że kolejnym etapem ćwiczenia będzie wynajdywanie prawdziwego zdania i poprawianie nieprawdziwych przez pozostałe grupy.

Zapisz przykład na tablicy.

“Mary became a Queen of Scotland in 1541.”

Zapytaj czy zdanie jest prawdziwe. Poproś o podanie przeczenia – zapisz je na tablicy.

“Mary didn’t become a Queen of Scotland in 1541.”

Poproś o podanie prawidłowej odpowiedzi i zapisz ją na tablicy.

“She became a Queen of Scotland in 1542.”

Poproś jedną osobę z grupy – może to być osoba wybrana przez własną drużynę,
o zapisanie na tablicy ułożonego zdania. Następnie, grupa, która pierwsza odgadnie, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe, a jeśli fałszywe – poda poprawne przeczenie oraz twierdzenie – otrzymuje punkt. Jeśli zdanie jest prawdziwe, drużyna, która odgadnie, również dostaje punkt. Uwaga: aby zapobiec „strzelaniu”, że zdanie jest prawdziwe – grupka, błędnie określająca zdanie jako prawdziwe, traci punkt.

Reprezentant kolejnej grupy zapisuje na tablicy zdanie ułożone przez swoją drużynę, itd. Wygrywa zespół, który zdobędzie najwięcej punktów. Ok. 10 – 12 min.

 1. Napisz na tablicy przymiotniki, od których zostały utworzone przysłówki występujące w tekście. Poproś uczniów o przepisanie ich do zeszytów i dopisanie przysłówków. Uczestnicy zajęć mogą korzystać z tekstu. Poproś wybranych uczniów o przeczytanie odpowiedzi. Ok. 6 min.

 2. Repetition drill. Uczniowie chórem czytają pary przymiotnik–przysłówek. Ok. 1 min.

 3. Gra w przysłówki. Wyjaśnij uczniom, że jedna osoba (uczeń A) zostanie poproszona
  o wyjście z klasy. W tym czasie pozostali uczniowie wymyślą przysłówek, który uczeń A będzie odgadywał, np. „quickly”. Uczeń A wraca do klasy i prosi uczestników zajęć o wykonanie czynności w taki sposób określony przez przysłówek, np. Maciek, lift your pencil case. Maciek podnosi piórnik, w tym wypadku, szybko. Uczeń A ma na tej podstawie odgadnąć, o jaki przysłówek chodzi. Może wydać trzy polecenia, potem powiedz, o jaki przysłówek chodziło. Ok
  . 7 min.

Hubbard P., A Training Course TEFL, Oxford University Press, 1994.

Springer G., Prose P., Shine 2, Macmillan Polska, 2000.

She danced beautifully

Zadanie domowe

Karta pracy ucznia

R1F0mk8uVXf2g

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 31.00 KB w języku polskim
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida