Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Maszyny prądu stałego

ELE.01 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych –elektromechanik 741201

bg‑azure

Silniki prądu stałego, elementy i podzespoły

GALERIA ZDJĘĆ

1
RKXIuqfV1QS6Y

Silnik komutatorowy - nagranie audio tożsame z treścią spod punktów interaktywnych

Silnik komutatorowy prądu stałego to rodzaj silnika elektrycznego, którego zasada działania opiera się na zjawisku elektromagnetycznym. W jego budowie można wyróżnić dwie części: wirnik i stojan. Na wirniku znajdują się uzwojenia zasilane prądem stałym przez komutator, po którym ślizgają się szczotki węglowe. Stojan nie jest zasilany, a w nim umieszczone są magnesy trwałe lub elektromagnesy. Magnesy trwałe stosuje się w silnikach o małej mocy, gdzie wymagana jest duża wydajność i efektywność silnika, oraz gdy potrzebna jest stabilność momentu obrotowego. Znajdują zastosowanie w zabawkach, narzędziach ręcznych oraz jako napęd wycieraczek samochodu. Elektromagnesy stosuje się w silnikach, w których wymagana jest regulacja momentu obrotowego lub prędkości, znajdują zastosowanie w maszynach przemysłowych, np. górnictwie jako napęd maszyn wyciągowych.

Podczas pracy silnika prąd płynący przez uzwojenia wirnika przyczynia się do powstania siły elektrodynamicznej, która powoduje obrót wirnika. Komutator jest odpowiedzialny za zmianę kierunku przepływu prądu, co pozwala na ciągłą zmianę polaryzacji  lektromagnesów, a tym samym na obrót wirnika. Istnieje również silnik komutatorowy prądu przemiennego, w którym stojan silnika wyposażony jest w elektromagnes, a obwód magnetyczny jest wykonany z pakietu blach elektrotechnicznych, podobnie jak wirnik. Silniki komutatorowe prądu przemiennego wyróżnia duży moment rozruchowy oraz fakt, że nie ma potrzeby stosowania kondensatora. 

Jednym z rodzajów jednofazowego silnika komutatorowego jest silnik repulsyjny. Posiada on uzwojenie stojana zasilane prądem przemiennym oraz uzwojenie wirnika zasilane prądem stałym przez komutator i szczotki. Silnik ma niezależne obwody, a ruch wirnika odbywa się poprzez indukcję elektromagnetyczną. Jego budowa zbliżona jest do jednofazowego silnika komutatorowego o wzbudzeniu bocznikowym. Silnik repulsyjny stosowany jest tam, gdzie rozruch urządzenia występuje pod obciążeniem, np. w urządzeniach przemysłowych, takich jak prasy oraz urządzenia do obróbki drewna.

Elementy składowe silnika komutatorowego - nagranie audio tożsame z treścią spod trzech punktów interaktywnych

Wirnik wraz z komutatorem osadzony na wale z łożyskami.

Na zdjęciu widoczny jest wirnik, który składa się z okrągłego elementu o niewielkich rozmiarach, na którym znajdują się zwoje wykonane z miedzianego drutu.

Szczotka, w zależności od jej przeznaczenia, wykonana jest z różnych materiałów. Najczęściej stosowane materiały to węgiel i grafit, ponieważ są odporne na wysokie temperatury i ścieranie. Szczotki mogą również być wykonane ze stopów metali z zawartością miedzi.

Zdjęcie przedstawia okrągłą blaszaną puszkę z czterema prostokątnymi elementami wewnątrz. Szczotki w komutatorze to niewielkie elementy, które wyglądają jak dwa paski przylegające do okrągłego lub owalnego kształtu komutatora. Szczotki znajdują się wewnątrz prostokątnej obudowy.

Jarzmo stojana to element konstrukcyjny silnika – mechanizm mocujący stojan. Jarzmo wykonane jest zazwyczaj z żeliwa lub stali.

Zdjęcie przedstawia okrągłą stalową obręcz z uchwytem.

Stojan silnika komutatorowego - nagranie audio tożsame z treścią spod punktów interaktywnych

Stojan – nieruchoma część silnika, względem której obraca się wirnik. W silnikach prądu stałego w stojanie znajdują się magnesy trwałe, względem których wiruje wewnętrzne pole magnetyczne, które wytwarzane jest wirniku.

Przedstawiony na zdjęciu element ma kształt obręczy i składa się z czterech magnesów rozmieszczonych na jej wewnętrznej ścianie oraz rowków stojana znajdujących się pomiędzy nimi.

Szczotki silnika komutatorowego - nagranie audio tożsame z treścią spod punktów interaktywnych

Szczotkotrzymacz to zwykle ferromagnetyczny uchwyt z przymocowanymi do niego węglowymi szczotkami, które przylegają do obrotowego komutatora.

Na zdjęciu widoczny jest komutator składa się z okrągłego wnętrza przypominającego puszkę. Zawiera ono cztery szczotki, ułożone promieniście. Szczotki są z kolei połączone z bolcami, które umożliwiają przeniesienie prądu pomiędzy komutatorem a uzwojeniami wirnika.

Szczotka przenosi napięcie na komutator, dzięki temu silnik elektryczny może zmieniać energię elektryczną na energię mechaniczną. Szczotki w wyniku tarcia ulegają zużyciu i muszą być regularnie wymieniane, aby zapewnić ciągłość przewodzenia prądu.

Na zdjęciu widoczne jest wnętrze komutatora a w nim cztery szczotki położone promieniście. Mają kształt prostopadłościanów. Zabezpieczone są oparawmi szczotkowymi.

Budowa wirnika

Na  zdjęciu widoczne jest urządzenie składające się z korpusu walcowatego kształtu z zamocowanym w nim wałem z łożyskiem. Pod obudową korpusu znajdują się zwoje miedzianych drutów. Ważnym elementem tego urządzenia jest również komutator. Znajduje się na wale, i składa się z prostokątnych blaszek tworzących warstwę zewnętrzną.

Wirnik z komutatorem - nagranie audio tożsame z treścią spod punktów interaktywnych

Komutator składa się z dielektrycznego walca nałożonego na oś wałka. Wirnik wykonany jest z pakietu blach elektrotechnicznych wyposażonych w uzwojenie połączone z komutatorem. Komutator umożliwia przepływ energii do wirnika.

Zdjęcie przedstawia metalowy pierścień składający się z podłużnych blaszek, który znajduje się na powierzchni walca.

Silnik krokowy - nagranie audio tożsame z treścią spod punktów interaktywnych

Silnik krokowy, nazywany też silnikiem skokowym, to bezszczotkowy silnik prądu stałego. Dzięki specjalnej budowie oraz zasilaniu impulsowemu prądem elektrycznym, wirnik tego silnika nie porusza się w sposób ciągły, a zamiast tego wykonuje ruch obrotowy o ściśle ustalony kąt.

Zdjęcie przedstawia mały, prosty silnik elektryczny o wyglądzie zbliżonym do kostki z metalowymi zaciskami na końcach. W środku znajdują się części mechaniczne i widoczny jest wał,  czyli walcowaty element łączący wirnik z zewnętrzną częścią silnika.

Elementy składowe silnika krokowego - nagranie audio tożsame z treścią spod punktów interaktywnych

Pokrywa dolna silnika to element konstrukcyjny, który zamyka dolną część silnika, zabezpieczając go przed zabrudzeniem, pyłem i wilgocią. Zwykle wykonana z materiału ferromagnetycznego lub tworzywa sztucznego, mocowana jest do korpusu za pomocą śrub lub innych elementów mocujących. W pokrywie umieszczone jest łożysko, na które montowany jest wał wirnika.

Zdjęcie przedstawia okrągłą pokrywę z otworem przeznaczonym na końcówkę wałka wirnika.

Nagranie dźwiękowe tożsame z treścią spod punktów interaktywnych

Stojan to element silnika wykonany z ferromagnetycznego materiału, nawinięte cewki elektromagnetyczne generują pole magnetyczne. W części cylindrycznej umieszczany jest wirnik, przyciągany i odpychany za pomocą cewek stojana, przez które przepływa prąd.

Zdjęcie przedstawia stojan. Jest to element konstrukcyjny silnika, który ma postać obudowy, w której umieszczone są uzwojenia magnesu. Jest to cylindryczna rama z otworami, w której zamontowane są elementy magnetyczne, posiada także  także miejsca do mocowania innych elementów silnika.

Pokrywa górna silnika

Nagranie audio tożsame z treścią spod punktów interaktywnych

Górna pokrywa silnika  to element konstrukcyjny, który zamyka górną część korpusu, zabezpieczając go przed zabrudzeniem, pyłem i wilgocią. Pełni funkcję osłony elementów wirnika i stojana. Zwykle wykonana z materiału ferromagnetycznego lub tworzywa sztucznego, mocowana jest do korpusu za pomocą śrub lub innych elementów mocujących. W pokrywie umieszczone jest łożysko, na które montowany jest wał wirnika.

Na zdjęciu przedstawiona jest kwadratowa pokrywa stojana silnika, wykonana z metalu. Pokrywa posiada otwór w środku, przez który wsuwany jest drugi koniec wału wirnika. W rogach pokrywy znajdują się otwory na śruby mocujące, służące do przymocowania pokrywy do reszty stojana.

Wirnik.

Nagranie audio tożsame z treścią spod punktów interaktywnych

Wirnik to element silnika składający się z wału oraz rdzenia, na którym umieszczone są magnesy trwałe. Obraca się pod wpływem pola magnetycznego wytworzonego przez stojan. Przestrzeń pomiędzy magnesami trwałymi wypełniona jest tworzywem sztucznym typu nylon lub poliacetal, które służy do izolacji magnesów. Wał umożliwia przenoszenie energii do mechanizmu, który napędza urządzenie.

Na zdjęciu widoczny jest wirnik, który ma kształt walca i jest osadzony na wale silnika. Na powierzchni zewnętrznej widoczne są symetryczne rowki, które najprawdopodobniej pełnią rolę uzwojeń lub magnesów silnika. Wirnik jest jednym z podstawowych elementów silnika elektrycznego.

Tabliczka znamionowa - nagranie audio tożsame z treścią spod punktów interaktywnych

Tabliczka znamionowa zawiera opis i podstawowe informacje o silniku, takie jak: STH‑53D202 producent: Shinano Kenshi Co., Ltd numer seryjny: 09251, napięcie: 3V, kąt obrotu: 1,8°, prąd na fazę: 2A.

Na zdjęciu widoczna jest aluminiowa tabliczka umieszczona na obudowie stojana silnika. Tabliczka ta służy do umieszczenia informacji o danym silniku, takich jak producent, model, parametry techniczne, numer seryjny lub inne istotne informacje.

Uzwojenie silnika krokowego — widok góry

Nagranie audio tożsame z treścią spod punktów interaktywnych.

Stojan składa się z kilku cewek (elektromagnesów) wykonanych z miedzi, przez które na przemian przepływa napięcia, co powoduje przemieszczanie się wirnika o konkretny kąt.

Nagranie dźwiękowe tożsame z treścią spod punktów interaktywnych

Stojan, składa się z kilku cewek elektromagnetycznych, które generują pole magnetyczne. Cewki są sekwencyjnie przełączane, aby zmienić rozkład pola magnetycznego, a tym samym powodując przemieszczanie wirnika o konkretny kąt.

Na zdjęciu widoczny jest element stojana silnika, który ma kształt pierścienia. Wewnątrz stojana znajdują się zwoje miedzianego drutu owinięte wokół podpórek, na których zamontowane są magnesy. To  rodzaj stojana  typowy dla silników elektrycznych z magnesami trwałymi, w których magnesy są umieszczone na obwodzie stojana, a wirnik z uzwojeniami jest osadzony na wałku środkowym.

Uzwojenie silnika krokowego — widok dołu

Nagranie audio tożsame z treścią spod punktów interaktywnych.

Podłączenie cewek stojanu do przewodów zasilających.

Na zdjęciu widoczny jest element w kształcie pierścienia. Wewnątrz znajdują się zwoje miedzianego drutu owinięte wokół podpórek, na których zamontowano magnesy. Całość spięta kolorowymi drutami.

Budowa wirnika silnika krokowego

Nagranie audio tożsame z treścią spod punktów interaktywnych

Zdjęcie przedstawia wirnik silnika krokowego. Jest to  element w kształcie walca, wykonany z metalu lub tworzywa sztucznego. Na jego powierzchni widoczne są symetryczne wycięcia, które pełnią rolę uzwojeń lub magnesów silnika. Wirnik posiada  na końcach wałki, które służą do osadzenia wirnika w łożyskach stojana.

Wirnik silnika krokowego

Nagranie dźwiękowe tożsame z treścią

Silniki krokowe charakteryzują się brakiem szczotek i komutatora. Zasada ich działania opiera się na krokowym obrocie wirnika o stałą wartość kątową po podaniu impulsu sterującego do elektromagnesów.

Górna pokrywa silnika krokowego

Nagranie audio tożsame z treścią spod punktów interaktywnych

Górna pokrywa silnika krokowego jest wykonana z aluminium. Osadzone są na niej łożyska, które utrzymują wał. Wraz z pokrywą dolną chroni wnętrze silnika przed zabrudzeniem.

Na zdjęciu przedstawiona jest jako kwadratowa pokrywa z otworem w środku przeznaczonym na końcówkę wału wirnika. Ma także otwory na śruby mocujące na czterech rogach.

Nagranie dźwiękowe  zgodne z treścią

W pokrywie górnej silnika jest osadzone łożysko, które utrzymuje wał

Zdjęcie przedstawia łożysko, które składa się z dwóch pierścieni - zewnętrznego i wewnętrznego. Wewnętrzny pierścień jest osadzony na wałku, a zewnętrzny jest umieszczony w otworze w pokrywie górnej. Łożysko umożliwia swobodny obrót wału, zapewniając jednocześnie stabilność i minimalizując tarcie.

Dolna pokrywa silnika krokowego

Nagranie audio tożsame z treścią spod punktów interaktywnych

Dolna pokrywa silnika krokowego jest wykonana z aluminium. Osadzone są na niej łożyska, które utrzymują wał. Wraz z pokrywą górną chroni wnętrze silnika przed zabrudzeniem.

Na zdjęciu widoczna jest okrągła pokrywa, która ma wewnątrz otwór na końcówkę wału wirnika. Pokrywa wewnątrz  jest otoczona pierścieniami. Dzięki pokrywie i pierścieniom, wirnik jest stabilnie zamocowany w stojanie.

Blok silnika krokowego budowa - nagranie audio tożsame z treścią spod punktów interaktywnych

Przewody elektryczne.

Nagranie audio tożsame z treścią spod punktów interaktywnych

Obudowa z wbudowanym w nią uzwojeniem stojana. Całość pełni funkcję magneśnicy.

Nagranie audio tożsame z treścią spod punktów interaktywnych

Rowki pełnią rolę stabilizacji wirnika, zapobiegając jego drganiom i gwarantując precyzyjne położenie pola magnetycznego w stosunku do uzwojeń stojana.

Nagranie dźwiękowe tożsame z treścią spod punktów interaktywnych

Stojan silnika krokowego to nieruchomy element silnika z nawiniętymi uzwojeniami podzielonymi na taką samą ilość sekcji jak wirnik, generujące pole magnetyczne odpowiedzialne za obracanie wirnika.

Uzwojenia stojana są nawinięte wokół rdzenia stojana. Ich zadaniem jest wytwarzanie pola magnetycznego, które będzie oddziaływać na wirnik i wprawiać go w ruch.

Zdjęcie przedstawia wnętrze obudowy silnika. Widoczne są  przewody elektryczne, które łączą zasilanie z uzwojeniem stojana. Uzwojenie  składa się z drutów miedzianych, które nawinięte są wokół rowków.  Wszystko jest zabezpieczone w obudowie przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Silnik komutatorowy o małej mocy rozebrany na poszczególne komponenty

Nagranie dźwiękowe tożsame z treścią spod punktów interaktywnych

Element obudowy silnika zawierający uchwyty na szczotki oraz otwór, przez który wał maszyny zostaje wyprowadzony na zewnątrz

Obudowa silnika Na zdjęciu ma kształt walca, a  grafitowe szczotki są to niewielkie elementy z grafitową kwadratową szczotką umieszczoną w prostokątnej obudowie z uchwytem.

Wirnik wraz z komutatorem

Nagranie dźwiękowe tożsame z treścią spod punktów interaktywnych

Wirnik wraz z komutatorem. Oba elementy są osadzone na wale maszyny.

Nagranie dźwiękowe tożsame z treścią spod punktów interaktywnych

Magnes stały stanowiący jeden z biegunów magneśnicy. Element stojana.

Na zdjęciu widoczne dwa magnesy o kształcie walcowatym.

Nagranie dźwiękowe tożsame z treścią spod punktów interaktywnych

Wirnik najczęściej pełni funkcję twornika, czyli elementu silnika w którym indukowana jest siła elektromotoryczna.

Nagranie dźwiękowe tożsame z treścią spod punktów interaktywnych

Komutator umieszczony jest na wale wirnika, odpowiada za przełączanie kierunku przepływu  prądu. Pozwala to na ciągłą zmianę polaryzacji elektromagnesów a tym samym na obrót wirnika

Nagranie dźwiękowe tożsame z treścią spod punktów interaktywnych

Od sposobu, w jaki jest wykonane uzwojenie twornika zależy wartość momentu w silniku (lub wartość napięcia w prądnicy). W dzisiejszych czasach uzwojenie tworzy się najczęściej poprzez ułożenie w żłobkach miedzianych przewodów, które tworzą obwód. Tak wykonane uzwojenie nosi nazwę uzwojenia bębnowego.

Zdjęcie przedstawia uzwojenie twornika. Składa się zsplecionych drutów miedzianych. Na zewnątrz są to zwoje drutów ułożone w  linie, które tworzą spirale lub okręgi.

Szczotki węglowe

Nagranie dźwiękowe tożsame z treścią spod punktów interaktywnych

Szczotki węglowe do niewielkiego silnika szeregowego (napędzającego pilarkę). Składają się z przyłączy elektrycznych oraz sprężyn dociskowych, które umożliwiają dociskanie szczotki do komutatora.

Blaszka mocująca, to niewielki element zamontowany na końcu przewodu szczotki.

Nagranie dźwiękowe tożsame z treścią spod punktów interaktywnych

Przewód otoczony sprężynką. Sprężyna umożliwia stałe dociskanie szczotki do powierzchni komutatora pomimo jej ścierania.

Na zdjęciu widoczny jest przewód zakończony blaszka mocującą.

Nagranie dżwiękowe tożsame z treścią spod punktów interaktywnych.

Szczotka tworzy szczególny rodzaj kontaktu elektrycznego pomiędzy częściami, które znajdują się w ruchu. Szczotki współpracują najczęściej z komutatorem lub pierścieniami ślizgowymi i są wykonane z materiałów, które dobrze przewodzą prąd elektryczny (np. grafit).

Na zdjęciu widoczny jest niewielki prostopadłościenny bloczek grafitu.

Stojan dużego silnika elektrycznego wzbudzanego przez elektromagnes

Nagranie dźwiękowe tożsame z treścią spod punktów interaktywnych

W silnikach elektrycznych o dużej mocy, poza biegunami głównymi, występują także bieguny komutacyjne (pomocnicze), które mają na celu poprawienie parametrów pracy.

Nagranie dźwiękowe tożsame z treścią spod punktów interaktywnych

Bieguny główne zawierają uzwojenie wzbudzające. Ich rolą jest wytworzenie w silniku głównego pola magnetycznego.

Nagranie dźwiękowe tożsame z treścią spod punktów interaktywnych

Bieguny komutacyjne (pomocnicze) mają za zadanie neutralizować negatywny wpływ pola magnetycznego wytwarzanego przez twornik (tzw. oddziaływanie twornika) na pracę silnika. Bieguny komutacyjne nie występują w silnikach o małej mocy.

Nagranie dźwiękowe tożsame z treścią spod punktów interaktywnych

Szczotkotrzymacz jest ferromagnetycznym uchwytem, do którego przymocowane są szczotki. Jarzmo stojana to element konstrukcyjny silnika, która chroni stojan przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zapewnia stabilność i wytrzymałość całej konstrukcji silnika. Na zdjęciu widoczny jest duży stojan silnika, który składa się z kilku części. W środkowej części stojana znajdują się bieguny, czyli elementy magnetyczne odpowiedzialne za generowanie pola magnetycznego, które powoduje obrót wirnika. Umieszczone pomiędzy podpórkami w rowkach stojana.

Wirnik (przekrój)

Nagranie dźwiękowe tożsame z treścią tożsamą spod punktów interaktywnych

Nieosadzony na wale wirnik silnika elektrycznego małej mocy.

Nagranie dźwiękowe tożsame z treścią tożsamą spod punktów interaktywnych

Określona liczba zwojów umieszczonych w tej samej parze żłobków i połączona szeregowo tworzy zezwój.

Na zdjęciu widoczny jest element o okrągłym kształcie. Wewnątrz znajduje się otwór wokół niego widoczny jest pierścień łożyska. Do niego zamontowane są ułożone szeregowo wokół podłużne elementy, na które nawinięty jest drut miedziany.

Nagranie dźwiękowe tożsame z treścią tożsamą spod punktów interaktywnych

Łożysko znajduje się pomiędzy wałem maszyny a uzwojeniem wirnika. Jego zadaniem jest zapewnienie płynnego obrotu wirnika wokół wału.

Na zdjęciu widoczne jest łożysko. To okrągła część, która jest umieszczona pomiędzy wałem a obudową wirnika. Składa się ono z dwóch pierścieni, wewnętrznego i zewnętrznego, które są oddzielone kulkami lub igłami. Tworzą one przestrzeń dla swobodnego obrotu wirnika.

Duży komutator i szczotkotrzymacze

Nagranie dźwiękowe tożsame z treścią spod punktów interaktywnych

Przylegające ściśle do powierzchni komutatora szczotki ścierają się, a powierzchnia komutatora ulega zabrudzeniu. W celu utrzymania optymalnych parametrów pracy maszyny szczotki wymagają wymiany co pewien czas, a powierzchni komutatora – czyszczenia.

Nagranie dźwiękowe tożsame z treścią spod punktów interaktywnych

Duży, rozbudowany uchwyt szczotkowy, w którym umieszczone jest 10 szczotek. Każda ze szczotek tworzy z komutatorem osobne połączenie elektryczne (zestyk).

Na zdjęciu widoczne jest urządzenie osadzone w korpusie żeliwnym. Na powierzchni komutatora leżą ułożone szeregowo szczotki. Zawieszone są na ramie i połączone są stalowymi linkami.

Nagranie dźwiękowe tożsame z treścią spod punktów interaktywnych

Powierzchnia komutatora zanieczyszczona pyłem węglowym oraz z zarysowaniami (szkodzeniami mechanicznymi).

Na powierzchni miedzianej składającej się z blaszek widoczne są zanieczyszczenia.

Zestyk

Nagranie dźwiękowe tożsame z treścią spod punktów interaktywnych

Komutacja jest złożonym procesem, w którym występuje wiele współzależnych od siebie zjawisk mechanicznych, termicznych, elektromagnetycznych i elektromagnetycznych. Jeśli komutacja przebiega nieprawidłowo, wywołuje ona iskrzenie, które może skutkować zniszczeniem szczotek i komutatora. Przyczyny iskrzenia szczotek można podzielić na mechaniczne i elektryczne.

Nagranie dźwiękowe tożsame z treścią spod punktów interaktywnych

Do mechanicznych przyczyn iskrzenia szczotek zalicza się m.in.: drgania szczotek lub ich niedokładne przyleganie do komutatora, zanieczyszczenia lub nierówność powierzchni komutatora.

Nagranie dźwiękowe tożsame z treścią spod punktów interaktywnych

Elektrycznymi przyczynami iskrzenia są najczęściej zbyt duże gęstości prądu na styku pomiędzy komutatorem a szczotką.

Wizualnie, szczotki na zdjęciu to niewielkie prostokątne części wykonane z twardego i wytrzymałego materiału. Na jednym z końcu szczotki mają przewody, łączące z obwodem elektrycznym. Drugi koniec szczotek jest płaski, a jego powierzchnia jest gładka. To ta część szczotki styka się z powierzchnią komutatora w urządzeniu, w którym jest zastosowana.

Szczotki węglowe do niewielkiego silnika szeregowego (napędzającego pilarkę). Składają się z przyłączy elektrycznych oraz sprężyn dociskowych, które umożliwiają dociskanie krzemów do komutatora

Pompa wodna

Pompa wodna 21V DC

Nagranie dzwiękowe tożsame z treścią

Tabliczka znamionowa pozwala na odczytanie z silnika ważnych danych, takich jak napięcie, nazwa producenta oraz moc. W przypadku zaprezentowanej pompy mamy też dodatkowe dane, takie jak litry na minutę oraz wysokość podnoszenia wody, na jaką może być pompowana. Model: Pompa wody Napięcie: DC dwanaście woltów Moc: dziewiętnaście watów Przepływ wody: osiemset litrów na godzinę Wysokość podnoszenia: pięć metrów Przewód czerwony: plus Przewód czarny: minus

Na zdjeciu widoczne jest urządzenie. Kształt korpusu przypomina walec. W górnej części widoczna jest karbowana końcówka do podłączenia węża. Od dołu widoczny jest kabel zasilania. Na powierzchni umieszczona jest tabliczka znamionowa.

Silnik komutatowy

Nagranie audio tożsame z treścią spod punktów interaktywnych

Silnik prądu stałego wykorzystywany do napędu drukarki. Silnik może być zakończony różnymi rodzajami przeniesienia napędu. Na zdjęciu widać najbardziej popularne przełożenie (pasowe). Jest to urządzenie w kształcie walca z widocznym wałem napędowym oraz kablami wpiętymi w kostkę.

Wał silnika zakończony kołem pasowym.

Zdjęcie prezentuje silnik prądu stałego w drukarce. Korpus ma kształt cylindra. Na jednym końcu silnika widoczny jest wał napędowy. Silnik jest wykonany z metalu , a na jego powierzchni można zobaczyć otwory montażowe. Na końcu wału jest kołnierz z zębami, na którym zamocowane jest koło pasowe. Przewody elektryczne wyprowadzone z silnika są podłączone do kostki lub wtyczki.

Silnik modelarski

Nagranie audio tożsame z treścią spod punktów interaktywnych

Służy do napędzania małych modeli RC lub mechanizmów. Każdy silnik wyposażony jest w różnego rodzaju przyłącza, które pomagają w jego podłączeniu do źródeł zasilania. Na zdjęciu przedstawione jest złącze kołkowe żeńskie.

Na zdjęciu widoczny jest przyłącze silnika. To niewielkie urządzenie. Metalowa obudowa ma kształt walca. Wewnątrz znajduje się wał napędu. Urządzenie ma przewody zasilające umocowane w kostce elektrycznej w kształcie sześcianu.

Silnik do napędu stacji dysków w komputerze

Nagranie dźwiękowe tożsame z treścią

Mocowanie silnika umożliwia nieruchome zamontowanie go do obiektu, co zapobiega jego przemieszczaniu. Na zdjęciu widoczny jest płaski uchwyt z otworami na śruby mocujące. Na nim zamontowany jest silnik.

Na zdjęciu widoczny jest silnik do napędu stacji dysków w komputerze. To niewielkie urządzenie o cylindrycznym kształcie. Jest wykonany z metalu i tworzywa sztucznego. Silnik jest mocowany do stacji dysków za pomocą obudowy z otworami na śruby.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

Powiązane ćwiczenia