Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Scenariusz zajęć „Słoneczne obserwacje”

Przyroda, II etap edukacyjny

Temat: Słoneczne obserwacje

Treści kształcenia

Podstawa programowa: Punkt (2.3) [uczeń] obserwuje widomą wędrówkę Słońca w ciągu doby, miejsca wschodu, górowania i zachodu Słońca, w zależności od pory roku, wskazuje zależność między wysokością Słońca a długością cienia.

Cele zoperacjonalizowane

UCZEŃ

Zna pory roku

Wie jakie miesiące należą do wyodrębnionych pór roku

Rozumie wędrówkę słońca

Rozumie zależność między wysokością słońca a długością cienia

Rozumie termin widnokrąg

Nabywane umiejętności

UCZEŃ

Potrafi wymienić daty rozpoczęcia każdej pory roku

Potrafi wyjaśnić jaki jest związek pomiędzy porami roku a wysokością Słońca nad horyzontem

Potrafi wyjaśnić zmieniający się ruch Słońca w ciągu roku i jego konsekwencje

Kompetencje kluczowe

 • Kompetencje naukowe

 • Umiejętności praktyczne

 • Porozumiewanie się w języku ojczystym

 • Umiejętność uczenia się

Etapy lekcji

 1. Wstęp:

 • Powitanie uczniów przez nauczyciela

 • Czynności organizacyjne.

 1. Przebieg zajęć:

 • Pogadanka – zapoznanie uczniów z tematem lekcji - Słoneczne obserwacje. Nauczyciel inicjuje rozmowę.

 • Rozpoczęcie rozmowy - Nauczyciel zadaje pytania:

Jakie znacie pory roku?

Czy wiecie jakie miesiące należą do wymienionych przez Was pór roku?

Nauczyciel wymienia święta:

Wielkanoc

Walentynki

Święto niepodległości

Dzień dziecka

Dzień matki

Dzień kobiet – uczniowie odpowiadają w której porze roku występują. (Rozmowa kierowana)

Czy wiecie, w jakiej porze roku dni są najdłuższe, a kiedy najkrótsze?

Jak myślicie, dlaczego latem dni są najdłuższe?

Jak rozumiecie pojęcie widnokrąg?

 • Nauczyciel tłumaczy uczniom zależność między wysokością słońca a długością cienia oraz termin widnokrąg. Uczniowie na podstawie podręcznika robią notatki.

 • Dlaczego doba dzieli się na noc i na dzień - co ma wpływ na podział doby (rozmowa kierowana).

 • Nauczyciel, aby utrwalić uczniom wiadomości wyświetla film: Film „Wędrówka Słońca”

 • Czy wiecie jakie przyrządy pomagają określić czas? (pogadanka)

 • Prezentacja multimedialna „Zegar słoneczny”

 • W jaki sposób zmiana pór roku wpływa na przyrodę? (pogadanka)

 1. Podsumowanie:

 • Powtórzenie wiadomości omawianych na lekcji.

 • Ocena zaangażowania uczniów, ich aktywności na lekcji.

 • Zadanie pracy domowej.

 • Uporządkowanie miejsca pracy.

Środki dydaktyczne

 • Podręcznik

 • Encyklopedia

 • Komputer

 • Rzutnik

 • Ekran projekcyjny

 • Prezentacja multimedialna

Metody nauczania

 • Pogawędka

 • Rozmowa kierowana

 • Praca z podręcznikiem

 • Opis i analiza

 • Obserwacja

Formy pracy

 • Praca indywidualna

 • Praca zbiorowa

Praca domowa:

Napisz jakie zachodzą zmiany w przyrodzie w związku ze zmianą pór roku.

Zadanie dla chętnych:

Przygotuj krzyżówkę podsumowującą dzisiejszą lekcję tak, aby jej hasło tworzyło słowo WIDNOKRĄG.

Lista załączników multimedialnych

Film „Wędrówka Słońca”

Prezentacja multimedialna „Zegar słoneczny”

R1WXOyV1yV3ki

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 80.50 KB w języku polskim
R1c1I8KjrAP3f

Pobierz załącznik

Plik ODT o rozmiarze 59.46 KB w języku polskim
R1Pf7KpDcRqn3