Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Treść.

Antarktyka
Antarktyka

obszar, który tworzą Antarktyda i otaczające ją wody Oceanu Południowego (lub południowe części oceanów: Atlantyckiego, Indyjskiego, Spokojnego) oraz wyspy znajdujące się w strefie do 60°S 

albedo
albedo

określa stopień odbijania promieni przez powierzchnię, jest stosunkiem promieniowania odbitego do padającego

Arktyka
Arktyka

obszar, którego umowną granicą jest granica północnego koła podbiegunowego lub lipcowa izoterma +10°C; w jej granicach znajdują się: Ocean Arktyczny wraz ze wszystkimi znajdującymi się na nim wyspami, Grenlandia oraz północne obszary Ameryki Północnej, Azji oraz Europy 

dziura ozonowa
dziura ozonowa

ubytek warstwy ozonowej nad Antarktydą wywołany działaniem freonów; powoduje zwiększenie promieniowania UV, które jest szkodliwe dla organizmów

efekt cieplarniany
efekt cieplarniany

zjawisko podnoszenia się temperatury na naszej planecie wywołane wzrostem zawartości gazów cieplarniach w atmosferze, takich jak: dwutlenek węgla, freony, podtlenek azotu, metan

lądolód
lądolód

gruba, rozległa, jednolita pokrywa lodowa zajmująca powierzchnię kontynentu lub jego znacznego fragmentu, poruszająca się od środka we wszystkich kierunkach

lodowce szelfowe
lodowce szelfowe

część lądolodu, która występuje pod powierzchnią morza; jego oderwane fragmenty pływające na morzach to góry lodowe

nunatak
nunatak

wzgórze lub szczyt wznoszący się nad powierzchnią lądolodu

pak lodowy
pak lodowy

wieloletni, pływający lód morski

tundra
tundra

roślinność typowa dla chłodnej strefy klimatycznej; jest ona bardzo uboga ze względu na warunki glebowe, srogi klimat i krótki okres wegetacji; głównie są to mchy, porosty, trawy oraz krzewinki